500,000 radharc bainte amach ag an nGaeltokt

Bhain an ceathrar atá i mbun an chuntais TikTok ‘An Ghaeltokt’ cloch mhór mhíle amach ag an deireadh seachtaine agus a lucht leanta tar éis breathnú ar na míreanna gairide físe a chrochtar ar an gcuntas 500,000 uair.

Cruthaíodh an leathanach TikTok do chainteoirí Gaeilge i lár mhí na Bealtaine agus an tír uilig faoi dhianghlasáil den chéad uair. Ó shin i léith tá na céadta físeán “greannmhar, eolasach agus topaiciúil” i nGaeilge a chuir amach, agus lucht mór leanta a mhealladh chuige féin. 

Is iad Ruairí Egan, as Baile Átha Cliath, Póilín Nic Géidigh agus Conor Ó Luadhóg as Tír Chonaill, agus Leah Ní Mhurchú as Muineachán a riarann an cuntas a mbíonn na céadta ag breathnú air gach uile lá. 

“Táimid fós ag fiafraí dínn féin cén fáth a bhfuil an tóir mhór seo ag an oiread sin daoine ar an leathanach s’againne, tá iontas orm féin go bhfuil rath chomh mór sin air. Bhí cúpla sprioc againn nuair a bhunaigh muid an cuntas i mí na Bealtaine, an phríomhsprioc ná go mbainfí taitneamh as na físeáin ach nach mbeifí ag tarraingt air don teanga amháin. 

“Níor theastaigh uainn a bheith ag caint faoin modh coinníollach, na coláistí samhraidh agus rudaí eile mar sin. Bímid ag caint faoi rud ar bith, gan aon bhéim mhór ar an teanga, agus bíonn na físeáin greannmhar agus spreagúil — b’in é an rud ba mhó a theastaigh uainn,” a dúirt Ruairí Egan le NÓS. 

Físeán a rinne Ruairí féin atá ar an gceann is mó radharc i láthair na huaire, jóc dátheangach atá an-simplí ach a thaitníonn go mór le lucht úsáide TikTok. 

“An ceann is mó go dtí seo ná físeán a rinne mé féin. Tá sé aisteach mar is iad na físeáin a dhéanaimse is lú a mbíonn tóir orthu ar an meán, ach tá os cionn 95,000 radharc ar an gceann a chuir mé amach agus an seanjóc sin agam ann faoi ‘I forgot the Irish for ‘I fell’ and then it thit me’,” a mhínigh Ruairí. 

Meallann na físeáin go leor tráchtanna ó phobal na Gaeilge agus ó dhaoine nach bhfuil Gaeilge ar bith acu. Dúirt Ruairí go mbíonn idir mholadh mór agus cháineadh géar le léamh sna tráchtanna céanna ach gur beag aird a thugann an ceathrar TikTokaithe ar na tuairimí gránna. 

“Faigheann muid neart tráchtanna ag ceartú na gramadaí, fiú nuair nach mbíonn an ghramadach mícheart againn, nó daoine ag rá gur fuath leo an teanga, ach faigheann muid an-chuid tráchtanna atá an-deas freisin. Thosaigh roinnt mhaith daoine dár leanúint cé gurbh fhuath leo an Ghaeilge ar scoil, ach atá anois ag baint taitnimh aisti ar an gcuntas Gaeltokta. 

“Ní raibh mórán Gaeilge le feiceáil ar TikTok nuair a thosaigh muid amach, ach tháinig fás mór ar an aip ó shin agus tá i bhfad níos mó físeán i nGaeilge anois ann. Ta ár leathanaigh féin againn, agus leathanaigh ag daoine eile le Gaeilge agus bímid go léir á labhairt ar an aip. Is ardán sóisialta é agus dála gach ardán eile sóisialta ní raibh le déanamh ach fanacht ar na Gaeil a theacht,” a dúirt Ruairí. 

Cé gur dírithe ar an gcraic agus an spraoi atá an Ghaeltokt, tapaítear an deis ann ruainne beag foghlama a dhéanamh agus bíonn ceacht Gaeilge ann uair sa tseachtain ar an gcuntas. 

“Déanaimid iarracht a bheith eagraithe, bíonn cruinniú againn uair sa tseachtain faoi na físeáin a chuirfimid amach ar an gcuntas agus leagaimid plean síos le haghaidh gach rud. Gach Céadaoin bíonn ceacht againn — stór focal, gramadach nó ceol den chuid is mó.

“Cé gur leathanach spraíúil atá ann, bíonn neart eagarthóireachta agus go leor oibre le déanamh agam sula gcuirtear na míreanna in airde. Is aon nóiméad amháin ar a mhéid a bhíonn i gceist le TikTok ach is minic nach mbíonn na TikTokanna is fearr níos faide ná 15 soicind,” a mhínigh Ruairí. 

Is féidir TikTokaithe na Gaeltokta a leanacht anseo agus cabhrú leo a sprioc “milliún radharc a bhaint amach roimh Fhéile na Gealaí 2021” a chur i gcrích!

SCÉALTA EILE