Béasaí Snapchat

Más snapaire mór le fada thú nó má tá tú ag iarraidh foghlaim cad é ba ceart – agus nár cheart – duit a dhéanamh, tá Ciara Ní Eanacháin anseo le béasaí Snapchat a chur orainn lena chinntiú nach mbíonn muid inár snapairí peacacha!


D’fhéadfaimis uilig duine nó dhó a ainmniú nach bhfuil go maith ag Snapchat.

Díreach mar atá san fíorshaol, tá béasaí a nglactar go coitianta leo ar Snapchat, rialacha caolchúiseacha a leantar go hiondúil. Ach táthar ann a bhriseann na rialacha sin, faraor.

An é nach dtuigeann siad gurb ann do na rialacha seo? An é gur cuma leo? Is deacair a rá.

Dar ndóigh, bíonn a thuairim féin ag chuile dhuine maidir le céard atá inghlactha, agus cinnte, bíonn cásanna speisialta ann ina bhfuil rudaí ar leith ceadaithe.

Ach den chuid is mó, tá na peacaí ar an liosta seo a leanas chomh bunúsach sin gur cheart go ndéanfadh gach éinne iad a sheachaint.

(Fógra séanta: ar ndóigh, nílim féin gan locht. Déanann muid ar fad peacaí ó am go chéile!)


Snapanna ó cheolchoirmeacha

BLURRY

Peaca a dhéantar go minic ná pictiúir nó físeáin glactha ag ceolchoirm a snapáil.

Bíonn sceitimíní orainn uilig ag ceolchoirmeacha, ach bímis ionraic – is minic a bhíonn na snapanna seo pianmhar.

Sna pictiúir ní fheictear aon rud seachas soilse doiléire. Sna físeáin ní chloistear ach gleo uafásach do-aitheanta ar feadh na ndeich soicind.

Más mian le daoine ceolchoirmeacha a loiteadh dóibh féin, agus iad a chaitheamh ag breathnú ar scáileán a ngutháin seachas ar an gceolchoirm féin, ní gá dúinn uilig a bheith páirteach sa lot.

B’fhearr an guthán a fhágáil sa phóca ag an gcéad cheolchoirm eile, nó ar a laghad grianghraf seachas físeán a dhéanamh. Gabhann ár gcluasa buíochas leat!


Snapscéal

meme

Táthar ann a sheolann snapanna amach chuig daoine ar leith agus a chuireann na snapanna céanna ar a Snapscéal.

Ní féidir liom féin an feiniméan seo a mhíniú. Cad is fiú rud éigin a sheoladh chugamsa, nó chuig grúpa ar leith, má tá tú ansin leis an bpic céanna a roinnt le gach cara Snapchat atá agat? An é gur mhaith leat go mbreathnóinn ar an snap faoi dhó?

Agus tá an nós seo níos measa arís nuair atá spéis rómánsúil agat i nduine. Samhlaigh an scéal: Osclaíonn tú Snapchat. Tá snap faighte agat ó dhuine a bhfuil spéis agat ann. Ceapann tú gur duitse amháin é.

Tá tú ar mhuin na muice. Ansin osclaíonn tú Snapscéal agus feiceann tú an snap céanna ann! Ná bí ag spraoi le mo chroí, ldt!

Ná labhraímis faoi na daoine a ghabhann ar aghaidh leis an bpic céanna a chur ar Instagram agus Facebook ina dhiaidh sin. Peaca amach is amach.


Comhrá a chothú ar Snapchat

snap

Tarlaíonn sé uaireanta, leis na snapanna iontacha ag dul anonn is anall, go dtosaíonn comhráití ar Snapchat.

Má tá comhrá ceart ag tosú, is gá an comhrá a bhogadh go haip níos oiriúnaí. Níl aon dul as.

Bíonn sé seo amscaí i gcásanna áirithe. Má tá beirt ag radaireacht ar Snapchat, mar shampla, gach seans nár mhaith le ceachtar acu an sruth teachtaireachtaí deasa a bhriseadh.

Ach bíonn comhráití ar Snapchat stadach, aisteach, lochtach. Cé mhéad uair a tharla duit teachtaireachtaí móra fada a scriosadh de thaisme sula raibh siad léite agat? ÁÁÁ!

Más mian leat comhrá ceart a bheith agat, bíonn aip nach scriosann bhur gcuid teachtaireachtaí go huathoibríoch ina cabhair mhór!


Easpa éagsúlachta

aim

Tá aithne againn uilig ar dhuine a chuireann na pictiúir cheannann chéanna ar Snapchat gach lá, bíodh sé ina phic ón leaba ar maidin agus “chommmmh tuirseach” ag dul leis, nó pic san obair glactha faoin deasc agus “leadrán orm!” mar thráchtaireacht air.

Go minic níl aon rud cearr leis na pictiúir seo iontu féin, ach ag breathnú ar na snapanna céanna gach lá, nach muidne atá tuirseach, nach orainne atá an leadrán?

Bíonn blas ar an mbeagán!


Snapanna nochta

Ní peacaí iad snapanna nochta iontu féin. Tuigimid uilig go mbíonn Snapchat in úsáid don fheidhm sin, ach fós féin tá béasaí ann ar ceart iad a leanúint.

Cuimhnigh gur féidir a bheith gnéasach gan do baill ghiniúna a chur ar taispeáint. Maidir leis an té atá ag lorg pictiúir ghnéasacha uait, abair leo an seanfhocal “is fearr leathbhuillín ná a bheith gan arán” agus b’fhéidir go dtuigfeadh siad gur cheart dóibh a bheith sásta lena gcuid.

Mura leor an leathbhuillín céanna agus más ríghá duit pic nocht a sheoladh, ná bíodh d’aghaidh sa ghrianghraf! Is cinnte gur peaca é grianghraf nocht de dhuine éigin eile a roinnt leis an domhan mór, ach cuimhnigh go bhfuil seans ann i gcónaí go ndéanfar amhlaidh.

Focal scoir ar na snapanna nochta? Ní ceart d’éinne snapanna nochta a roinnt mura bhfuil éinne eile á lorg. Táimid uilig níos fearr ná sin.


An aontaíonn tú leis an liosta seo? Aon rud eile le cur leis? Ba bhreá linn bhur gcuid tuairimí a chloisteáil ar Twitter.

SCÉALTA EILE