‘Scéalaithe Físe’ á lorg ag TG4

Tá ‘scéalaithe físe’ á lorg ag TG4 le hábhar a fhoilsiú ar ardáin shóisialta an stáisiúin, Molscéal, BLOC agus ardáin eile. Amárach an sprioc do dhaoine ar spéis leo tabhairt faoina leithéid cur isteach ar cheardlanna ‘Mojo’ (iriseoireacht mhóibíleach) a bheidh á reáchtáil ag an stáisiún.

Beidh na ceardlanna á reáchtáil an mhí seo chugainn agus cuirfear oiliúint ar na ‘scéalaithe’ nua seo faoin gcaoi le scéal a aimsiú agus a inseacht ar bhealach físiúil mar aon leis na scileanna a theastaíonn le míreanna a chruthú gan de threalamh acu ach an fón póca.

Beidh na hiriseoirí Seán Mac an tSíthigh ó Nuacht TG4 agus Glen Mulcahy, a d’oibríodh le Nuacht TG4 agus a bhunaigh an chomhdháil ‘Mojocon’, i mbun na gceardlann an mhí seo chugainn. Cuirfear ‘fáilte ar leith’ roimh dhaoine atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta nó atá gníomhach i bpobal na Gaeilge.

Is “scéalta físiúla atá pobalbhunaithe” atá á lorg ag TG4 dá ardáin ar na meáin shóisialta agus ar a ardáin féin BLOC agus Molscéal.

“Ba mhaith linn scéalta físiúla as Gaeilge a chur ar fáil dár lucht leanta ar na meáin shóisialta; scéalta a thugann léargas ar an phobal agus ar an saol inár dtimpeall.

Táimid ag lorg scéalta atá siamsúil, spreagúil, mealltach, nó ina bhfuil eolas úsáideach,” a dúirt urlabhraí de chuid TG4.

Tá an dá ardán nua, BLOC agus Molscéal, ar an bhfód le tamall de mhíonna anuas agus iad dírithe ar dhá spriocphobal ar leith. Tá Molscéal dírithe ar dhaoine a bhfuil an Ghaeilge mar ghnáth-theanga labhartha acu agus teastaíonn scéalta pobail “a thugann léargas ar ócáid nó ar imeacht pobail” nó “a léiríonn gné ar leith den saol Gaelach nó den saol Gaeltachta.” Foilsítear ábhar Molscéal ar leathanach YouTube TG4 féin agus tá ábhar go leor ann faoi láthair a bhaineann leis an nGaeltacht agus rudaí móra a tharla i stair na teanga.

Tá BLOC dírithe ar dhaoine óga, atá idir 18 agus 34 bliain d’aois, agus tá TG4 ag lorg scéalta don ardán sin “a thugann léargas ar shaol agus ar shainspéiseanna daoine óga atá ag tosú amach agus ag baint súp as an saol.” Tá os cionn 60 físeán ar leathanach YouTube BLOC cheana féin agus ábhar éagsúla idir dhánta, cheol, agus ghearrfhíseáin faisnéise ann.

Glacfar le hiarratais ar na ceardlanna oiliúna do na scéalaithe físe nua go dtí amárach agus íocfar scéalaithe a sholáthraíonn ábhar a fhoilseofar ar na hardáin.

SCÉALTA EILE