‘Tá NÓS fíorthábhachtach dúinne na Gaeil thar lear’

Mar a dúirt mé anuraidh, ní thaitníonn Lá Fhéile Pádraig liom, agus is maith an rud é go mbíonn comóradh eile ar siúl ar an lá céanna gach bliain. Cuireadh tús leis an iris seo NÓS ar an lá iomráiteach sin in 2008, tráth de mo shaol a raibh mé díbeartha i bhfásach an Bhéarla. Níor fhill mé ar theanga na nGael go dtí 2017 agus chuir mé aithne ar NÓS ansin mar shuíomh a dhéanann iarracht príomhábhair an lae a phlé, agus a bheith níos ceannródaí agus uaillmhianaí ná na gnáthmhéain choimeádacha Ghaeilge agus Bhéarla.

Ba mhór liom an deis a fháil roinnt alt a sholáthar ó am go ham, cuid acu le nuacht ón taobh seo den domhan a gcuirfeadh muintir na hÉireann spéis inti, cuid eile i gcolún dar teideal ‘An Gael Glas’ faoi chúrsaí aeráide agus comhshaoil. Ní mise an t-aon duine a scríobhann don cholún sin ar ndóigh, ach is dócha go mbeifeá in ann mo chuid iriseoireacht chiotach agus mo chuid Gaeilge bhunúsach a aithint go héasca.

Caithfear buíochas a ghabháil le foireann NÓS as an méid sin – tugann siad deis do mo leithéidse, duine atá imeallach go maith i saol na teanga, nach bhfuil ach Gaeilge shimplí mheirgeach aige, mo chuid tuairimí a fhorbairt agus a chur os comhair an phobail, agus gan dabht m’ainm a fheiceáil le cois alt Gaeilge. Is mór an spreagadh a thugann sé. Ach ní buntáiste teanga an tairbhe is mó a bhainim as NÓS. Is iomaí alt faoin aeráid atá scríofa agam i mBéarla agus atá curtha i gcló sna meáin sa Nua-Shéalainn atá bunaithe (focal ar fhocal go minic) ar alt atá déanta agam cheana féin le haghaidh NÓS.

Feictear scoth de scríbhneoirí na Gaeilge ann chomh maith. Táim ag smaoineamh ar Sheán Ó Dubhchon. Nó Sláine Ní Chathalláin agus a sraith faoi charachtairí Chorca Dhuibhne, bailiúchán ba cheart a chur ar fáil mar chóip chrua am éigin. Tá scríbhneoirí nua ag teacht chun tosaigh i gcónaí agus tuigim go maith gur cheart an deis chéanna a thabhairt dóibh agus a fuair mé. Níor mhaith liom greim a choimeád ar an ardán. Tá gníomhaithe aeráide i bhfad níos cumasaí ná mise ag teacht in inmhe anois. Tá géarghá ann chomh maith le tuilleadh maoinithe do NÓS. Déanann foireann NÓS éacht leis na pinginí a fhaigheann siad ach sa chóras atá ann bíonn siad in iomaíocht le Tuairisc.ie agus Comhar chun níos mó a fháil.

Is cuid lárnach de shaol ar líne na Gaeilge é NÓS anois, agus tá an suíomh fíorthábhachtach dúinn thar lear. Agus mar fhocal scor, caithfidh mé an t-alt ab fhearr liom a scríobh mé a lua. Sin an ceann faoi chairn chlocha (agus a leagan). Dúirt mé ag an am nach bhfeictear a leithéid sna meáin anseo cé gur fadhb mhór í ar an taobh seo den chruinne, ach ní raibh an ceart agam. Cúpla mí níos déanaí, chonaic mé alt inár nuachtán áitiúil faoi…ach ba é NÓS an ceannródaí ar an ábhar seo ar dtús!

SCÉALTA EILE