60 soicind le…

Aisteoir óg agus fís-iriseoir ildánach as iarthuaisceart Dhún na nGall é Seán Ó Baoill atá i ndiaidh an t-aistear a dhéanamh ó Bhéal Feirste go Baile Átha Cliath le déanaí. I mbliana, fuair sé ainmniúchán don aisteoir is fearr sna Gradaim Chumarsáide dá pháirt mar ‘Adam’ i Ros na Rún. Labhraíonn sé le NÓS faoina shaol os comhair agus taobh thiar den cheamara, faoina laethanta ar aiste bia ‘coco noodles’ agus a chíocras chun obair charthanachta a dhéanamh!


1. Cárb as duit?

Loch an Iúir i nGaeltacht Thír Chonaill… an áit is deise ar domhan, dar le go leor!

2. Trí rud a ritheann leat nuair a chuimhníonn tú ar d’áit dhúchais.

Cairde, teaghlach agus Trá Charraig Fhinne.

3. Trí fhocal a chuireann síos ort?

Cairdiúil, gealgháireach agus cruthaitheach (dar liom féin ar scor ar bith).

4. As na tíortha ar fad ar thug tú cuairt orthu, cén ceann is fearr leat?

Bhí mé i Nua-Eabhrac don chéad uair anuraidh agus bhí mo chroí istigh ann. A leithéid de chathair, tá an oiread sin daoine agus an oiread rudaí le déanamh ann – ní stopann sé a riamh. Ba bhreá liom bliain a chaitheamh ag obair ann am éigin.

5. Cad í an ghig is mó a thaitin leat, cén fáth?

Is maith liom gabháil chuig féilte ceoil den cuid is mo, agus is doiligh Electric Picnic a bhualadh. Bíonn ceoltóirí agus grúpaí ceoil iontacha ann achan bhliain, bíonn atmaisféar ar dóigh ann, agus bíonn sé galánta na tuismitheoirí a fheiceáil ann lena gcuid páistí agus iad ag baint suilt as an deireadh seachtaine mar theaghlach.

6. An píosa ceoil is mó a chuireann tú ar siúl?

Bím ag éisteacht le achan chineál stíl cheoil. Tá dúil mhór agam in Kodaline ach go háirithe… seachas sin rud ar bith le hAltan, Lumiere, Muireann Nic Amhlaidh, The Gloaming. Agus ár ndóigh tá mé ag dúil go mór leis an chéad dlúthdhiosca de chuid Chlann Mhic Ruairí.

7. Cad a dhéanfá mar shlí bheatha dá mbeadh do chéad rogha agat?

Tá mo chroí istigh san aisteoireacht agus tá mé ag iarraidh i bhfad níos mo a dhéanamh amach anseo, ach dá mba rud é go raibh mé ábalta rud inteacht eile ar fad a dhéanamh, ba bhreá liom a bheith i mo dhochtúir. Ar an drochuair, ní raibh mé chomh díograiseach sin agus mé ar scoil.

8. An bhfuil aon aiféala agat?

Níl. Ní shílim gur fiú a bheith ag amharc siar ar na rudaí a tharla san am atá caite. Bíodh meon dearfach agat, bí ag amharc chun tosaigh agus bí buíoch as na rudaí maithe i do shaol. Tá rudaí i bhfad níos measa ag tarlú ar fud an domhain seo.

9. Cad í an chuimhne is mó a sheasann amach ó d’óige?
Tá siopa crua-earraí ag m’athair agus bíonn sé ag obair sé lá sa tseachtain, ón Luan go Satharn, agus sin mar a bhí i gcónaí agus muid ag fás aníos. Ach nuair a bhí muid óg ba gnáth leis, mé féin agus mo dheirfiúr beag, a thógáil ar ‘turas’ ar a lá saor (an t-aon lá saor a bhí aige). Ba ghnáth leis mála bon bons a cheannach idir an triúr againn agus rachadh muid ar shiúlóid suas an cnoc díreach in aice lenár dteach.

10. Cad é an rud is mó a chuireann ag gáire tú?

Rialtas na hÉireann! Nó an clár teilifíse Modern Family, nó scannáin ar bith le Melissa McCarthy nó Rebel Wilson iontu… GOA!

sean-o-b

11. Dá mbeifeá ag casadh le duine den chéad uair, agus dúil agat iontu, cén sórt oíche a d’eagrófá?

Jagger Bombs agus Coppers…. Ag magadh atá mé. Béile deas, coinnle, ceol Connie Mhary Mhicí sa chúlra agus neart fíona.

12. Cé hí/hé an t-aisteoir is fearr leat, cén fáth?

Doiligh ceann amháin a phiocadh. Is maith liom Meryl Streep, Johnny Depp agus Matthew McConaughey… aisteoirí den scoth atá iontu ar fad. Is maith liom nach mbíonn an carachtar céanna acu i gcónaí, rud a tchíonn tú go minic in Hollywood.

Sin ráite, tá aisteoirí ar dóigh ann de bhunú na tíre seo fosta, daoine ar nós Aidan Gillen agus Peter Coonan, chomh maith le daoine cosúil le Saoirse Ronan, Michael Fastbender agus Clann Gleeson a bhfuil clú orthu anois ar fud na cruinne.

13. Taobh thiar nó os comhair an cheamara?

Bím ag déanamh an dá rud, ach b’fhearr liom a bheith os comhair an cheamara mar de ghnáth tá tú ag glacadh treoracha agus ní caithfidh tú a bheith buartha faoin cheamara féin agus cinntiú i rith ama go bhfuil seatanna maithe agat, go bhfuil sé i bhfócas nó an bhfuil an nochtadh i gceart…

14. Céard é an rud is fearr faoi a bheith i do Ghael?

An teanga, an ceol, an cultúr, na daoine… tógann sé mo chroí, agus ar ndóigh ag gabhail chuig Oireachtas na Samhna achan bhliain. Deireadh seachtaine ag ceiliúradh ár gcultúir agus ár dteanga… tchíonn tú daoine nach bhfaca tú le bliain anuas agus bíonn an mhuc déanta!

15. Cén pearsa stairiúil is mó atá cosúil leat?

Sin ceist iontach doiligh. Dána, ‘All kinds of everything remind me of you.’

16. Dá mbeadh €20 fágtha sa chuntas agat, cad a dhéanfá leis?

Ba ghnáth dó sin tarlú go minic nuair a bhí mé ar an ollscoil. Cheannóinn roinnt coco noodles don tseachtain, nó bocsa cornflakes agus bheadh an chuid eile caite ar channaí beorach. Buíochas le Dia ní bhíonn an fhadhb sin agam níos mo, agus ní ithim cornflakes níos mo ach oiread.

17. Cad í an chéad tír eile ar mhaith leat cuairt a thabhairt uirthi? Cén fáth?

Tá neart acu ann. Ba mhaith liom dul go dtí an Ind lá inteacht, dóigh chéanna leis an Téalainn agus go leor tíortha eile. Is maith liom a bheith ag foghlaim faoi chultúir agus faoi thraidisiúin éagsúla ar fud na cruinne.

18. An bhfuil drochnós ar bith agat?

Ní ithim ach m&m’s buí agus bíonn mo sheomra feistis féin de dhíth orm agus mé le Ros na Rún. Caithfidh achan rud a bheith geal bán seachas na m&m’s ar ndóigh. Bíonn liosta breá agam dóibh, ach seachas sin tá mé foirfe.

19. Buaicphointe saoil go dtí seo?

Ros na Rún i dtaobh na haisteoireachta de gan dabht! Tá an t-ádh dearg orm i dtaobh cúrsaí oibre de agus an éagsúlacht atá agam. Tá mé sona sásta leis an saol agus an bealach atá rudaí ag gabháil… gur fada a mhairfidh sé!

20. Rud ar leith ar mhaith leat a dhéanamh amach anseo?

Ba mhaith liom níos mo oibre a dhéanamh ar mhaithe na gcarthanachtaí anseo in Éirinn, amhail Cumann Naomh Uinseann de Pól nó Clann Shíomóin. Tá sár-obair á déanamh acu agus bíonn cuidiú de dhíth orthu i gcónaí.

SCÉALTA EILE