60 soicind le…

Cuirimis aithne chroíúil ar Fhionnuala Gygax, bean chruthaitheach na príomhchathrach atá le feiceáil i bpáirt Bea sa tsraithdhráma nua EIPIC ar TG4. Labhair sí linn faoina ról nua, faoi dhianchomórtas tógtha caisleáin a reáchtálann sí, – bealach foirfe le cumas na bhfear a thomhas dar léi féin – faoina hóige thuas sna crainn ag spiaireacht ar dhaoine agus faoin chairdeas fíorspeisialta a cruthaíodh le linn bheith ag obair le muintir EIPIC!


1. Cárb as duit?

Is as Ráth Eanaigh i mBaile Átha Cliath mé!

2. Trí rud a gcuimhníonn tú orthu nuair a shamhlaíonn tú do cheantar dúchais?

Samhlaím bheith…
– ag siúl i bPáirc San Anna in aice le mo theach i rith na séasúr difriúil ar fad.

– ag breathnú ar na tithe agus na fuinneoga maisithe ar phríomhshráid an bhaile um Nollaig.

– ag dul ag snámh san fharraige i rith an tsamhraidh!

3. Trí fhocal a chuireann síos ort?

Cruthaitheach, dílis agus dícheallach.

4. As na tíortha ar fad ar thug tú cuairt orthu, cén ceann is fearr leat agus cén fáth?

Bhínn ag brionglóideach i gcónaí faoi bheith ag taisteal go Nua-Eabhrac agus mé i mo pháiste agus fuair mé deis dul ann dhá bhliain ó shin le mo chairde.

Tá fuinneamh dochreidte ann, b’aoibhinn liom dul ar ais.

Is breá liom an Fhrainc chomh maith; tá rud éigin draíochtach agus rómánsach fúithi, mar thír.

5. Cén banna ceoil/ceoltóir is fearr leat?

Ní fhéadfainn ceann amháin a roghnú! Braitheann an ceol a bhím ag éisteacht leis, leis an tslí a mothaím ó lá go lá. Is breá liom ceol nua agus tá Spotify go hiontach chuige sin.

6. An píosa ceoil is mó a chuireann ar siúl thú?

‘Run The World’ le Beyonce. Nuair a bhíonn orm rud éigin a dhéanamh nach dteastaíonn uaim a dhéanamh – glanadh an tí nó dul ag rith mar shampla – cuirim é sin ar siúl agus spreagann sé mé an rud a dhéanamh. I bhfaiteadh na súl, bím ag preabadh timpeall na háite agus mé ag hoovaráil ar nós cuma liom.

7. An amhránaí tú san fhíorshaol? An mbíonn tú ag gigeáil nó i do bhall de bhanna?

Ní amhránaí mé san fhíorshaol in aon chor! Is aoibhinn liom an ceol agus bheith ag canadh le grúpa don chraic ach ní dóigh liom go mothóinn muiníneach ag gigeáil.

8. An bhfuil aiféala ort faoi rud ar bith?

Nach cinnte! Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach bheith ábalta breathnú siar ar ócáidí agus a rá leat féin: “An ndéanfainn é sin difriúil dá mbeadh an deis agam?”

Níl sé cabhrach bheith róghafa ag an aiféala ach an oiread ach ceapaim gur mothúchán tábhachtach é a chuireann ar do chumas fás mar dhuine, mothúchán a dhiúltaíonn an-chuid daoine mar go mbíonn eagla orthu roimhe.

9. Céard é an chuimhne is mó a sheasann amach ó d’óige?

Chaith mé an chuid is mó de m’óige thuas sna crainn ag cúlchoimhéad ar dhaoine agus ag imirt cleasa orthu. Is dócha gurb iad na focail is mó a thagann chugam ó m’óige ná ábhailleach (mischievous) agus samhlaíoch!

10. Cad é an rud is mó a chuireann ag gáire thú?

Atmaisféar áirithe a chuireann ag gáire mé, nuair atá fuinneamh éigin san aer. Nuair a tharlaíonn sé, ní féidir liom stopadh.

Rud b’fhéidir nach bhfuil cabhrach nuair a bhím ag obair toisc go gcaillim smacht iomlán orm féin- #galargáiresocraide

Is fan mór mé de Tommy Tiernan chomh maith.

11. Dá mbeifeá ag bualadh le duine den chéad uair, agus dúil agat iontu, cén sórt oíche a d’eagrófá?

Reáchtálainn dianchomórtas tógtha caisleáin leis. Bealach foirfe chun a scileanna cruthaitheacha agus praiticiúla a scrúdú. Dá mbeadh báisteach throm ann, bheadh sé níos fearr arís, thaispeánfadh sé sin a dhíograis chomh maith.

12. Rud amháin a thaitníonn leat faoi Bea agus rud amháin nach dtaitníonn?

Tá sí fiáin. Is maith liom sin. Ní bhíonn a fhios agat cad atá sí chun a rá nó a dhéanamh ó nóiméad amháin go chéile.

Tá tréithe suimiúla eile ag baint léi a bhaineann lena leochaileacht, an deacracht a bhíonn aici lena féiniúlacht féin a chur in iúl agus is dócha go gcuirfeadh sé sin isteach ar an saghas caidrimh a bhíonn aici le daoine eile.

Ep6 Fionnuala Gygax as Bea in EIPIC 2

13.Teilifís nó Stáitse?

Mothaím go bhfuil tuiscint níos fearr agam ar an stáitse ach thaitin gach uile nóiméad de Eipic liom agus bhí sé fíorshuimiúil dom bheith ag obair leis an cheamara agus bheith ag smaoineamh ar an tionchar a bhíonn aige sin ar an aisteoireacht.

Más féidir liom é, teastaíonn uaim meascán d’obair theilifíse agus stáitse a dhéanamh amach anseo.

14. Céard é an rud is fearr faoi bheith i d’aisteoir ar EIPIC?

Ag obair leis an gceathrar aisteoirí eile agus an stiúrthóir, Louise Ní Fhiannachta. Chruthaíomar nasc agus cairdeas fíorspeisialta, rud a chuir go mór le hatmaisféar agus spiorad na sraithe go ginearálta.

15. Cén carachtar is cosúla leat?

Hmm…cinnte tá tréithe Bea ionaim agus sin é an fáth a roghnaíodh don pháirt mé is dócha. Is duine uaillmhianach agus neamhspleách í, tréithe a fheicim ionam féin.

Is spéisiúil go bhfeicim roinnt de na tréithe atá le brath in Sully ionam féin, cé go bhfuil difríochtaí móra idir an dá charachtar.

Tá Sully paiseanta faoi na rudaí atá gar dá chroí agus is minic é ag iarraidh daoine eile a spreagadh agus b’fhéidir go bhfuil rian de sin ionamsa freisin.

16. Dá mbeadh €20 fágtha sa chuntas agat, céard a dhéanfá leis?

Rachainn chuig seó nó scannán agus cúpla caife deas a fháil dom féin freisin.

17. Céard é an chéad tír eile ar mhaith leat cuairt a thabhairt uirthi? Cén fáth?

Bheadh suim agam dul chuig tír le cultúr iomlán difriúil ó Éirinn ar nós na Seapáine nó na Síne. Tá a fhios agam freisin go bhfuil saol na hamharclannaíochta in Melbourne an-suimiúil so bheadh suim agam dul ansin agus thabharfadh sé deis dath deas gréine a fháil freisin.

18. An bhfuil drochnós ar bith agat?

Naaah, is aingeal mé.

19. Buaicphointe saoil go dtí seo?

Ag fáil páirt in ‘Eipic’. Táim fíorbhuíoch agus bródúil as bheith bainteach leis an gclár agus is dóigh liom go mbeidh don chuid eile de mo shaol.

20. Rud ar leith ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo?

Ba mhaith liom leanúint liom ag obair ar thograí cruthaitheacha ar an stáitse agus ar an scáileán. Dá mbeinn ábalta, chaithfinn gach lá de mo shaol le hobair chruthaitheach.

Is aoibhinn liom í. Ba bhreá liom deis a fháil le dul ag taisteal le mo chuid oibre chomh maith.


Beidh Fionnuala Gygax ag tógáil áit an ceann feadhna ar chlár na hoíche anocht ag 10in ar TG4. Tiúnaigí isteach! 

 

SCÉALTA EILE