A beannacht tugtha ag Aire na Meán do stáisiún lán-Ghaeilge do pháistí

Tá a beannacht tugtha ag an Aire Catherine Martin, a bhfuil cúram na Gaeltachta agus na Meán Cumarsáide aici, do stáisiún lán-Ghaeilge do pháistí. D’fhógair TG4 an bhliain seo caite go raibh sé i gceist ag an stáisiún Gaeilge cainéal iomlán nua a bheadh dírithe ar pháistí a bhunú amach anseo. 

Tá Cúla4 ann le fada an lá, mír do pháistí a chraoltar ar TG4 le linn an lae agus atá ar fáil ar ardáin an stáisiúin ar líne. Bíonn cláracha do pháistí á gcraoladh faoi bhranda Chúla4 ón 7.00-10.00 agus arís ón 15.00-17.00. Ceapadh an Duibhneach Karina Feirtéar ina bainisteoir ar Chúla4 níos luaithe i mbliana agus is í a bheidh ar an stiúir agus an cainéal sainiúil nua seo á bhunú sna míonna amach romhainn. 

Tá súil ag Cúla4 go gcuirfear leis na cláracha a sholáthraíonn an earnáil léiriúcháin agus go mbeidh ábhar nua Gaeilge ar an sceideal teilifíse agus ar na hardáin ar líne a bheidh dírithe go hiomlán ar pháistí. Is ar pháistí ó aois réamhscoile go 12 bhliain d’aois a fhreastalaíonn Cúla 4

Ceapadh Niamh Ní Chróinín, a chaith blianta fada ag plé le cúrsaí raidió do dhaoine óga, ina láithreoir lánaimseartha le Cúla4 i mí Aibreáin na bliana seo. Dúirt TG4 ag an am gur “leagadh bunchloiche” a bhí sa cheapachán sin do bhunú an chainéil nua in 2023.

Tá fáilte curtha roimh fhógra an Aire Martin ag Ard-Stiúrthóir TG4 Alan Esslemont. 

“Agus muid de réir a chéile ag teacht amach as an bpaindéim agus ag tabhairt aghaidh ar ghéarchéimeanna domhanda eile, ní mór dúinn breathnú i dtreo na todhchaí agus ar an gcineál sochaí is mian linn a bhunú do na glúine atá le teacht. Ní mór dúinn smaoineamh freisin ar cén chaoi a bhforbróidh leanaí na cumais agus an chruthaitheacht a theastaíonn uathu. Tá na meáin ríthábhachtach d’fhorbairt tuisceana, dearcthaí, agus rannpháirtíocht leanaí sa tsochaí. 

“Caithfimid freastal ar leanaí agus daoine óga i spásanna sábháilte le hábhar iontaofa. Tá ról ar leith ag craoltóirí seirbhíse poiblí ina leith seo ach tá dúshlán breise roimh na meáin Ghaeilge agus iad in iomaíocht le haghaidh lucht féachana i margadh meán domhanda agus Béarla den chuid is mó,” a dúirt sé.  

Dúirt sé freisin go bhfuil “ról tábhachtach” ag TG4 i “gcur chun cinn féiniúlacht agus saibhriú na bpobal Gaeilge” agus san aistriú teanga ó ghlúin go glúin.

Maíonn TG4 go dtabharfaidh an cainéal nua Cúla4 “teagmháil rialta don óige leis an nGaeilge”, óige atá “ag fás aníos i dtimpeallacht na meán domhanda ina bhfuil an Béarla in uachtar”.

Tá fáilte mhór curtha freisin ag Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Paula Melvin, roimh fhógra an Aire Catherine Martin. 

“Ba mhaith liom tréaslú le TG4 agus an maoiniú breise atá curtha ar fáil ag na hAirí leis an gcainéal nua Cúla4 a fhorbairt go lánaimseartha amach anseo. Tá tábhacht faoi leith le páistí a spreagadh agus níl aon dabht ach go bhfuil Cúla 4 mar thacaíocht iontach tábhachtach do thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí trí Ghaeilge agus mar ábhar spreagtha dá bpáistí. Beidh an cainéal nua mar spreagadh mór chomh maith do pháistí eile fud fad n tíre atá ag foghlaim na Gaeilge,” a dúirt Paula. 

SCÉALTA EILE