Aitheantas mór do ‘An Klondike’

Tháinig mórdhráma TG4, An Klondike, amach chun tosaigh ar liosta ainmniúchán IFTA a fógraíodh inniu, agus an líon is mó ainmniúcháin faighte aige ná aon léiriú eile.

I measc na rannóg ina bhfuil an clár tá; ‘Dráma is Fearr’, ‘An Stiúrthóir Dráma is Fearr’ (Dathaí Keane), Príomhaisteoir i nDráma’ (Darragh Devany), ‘Aisteoir Taca i nDráma’ (Robert O’Mahoney) agus ‘Ban Aisteoir Taca i Scannán’ (Siobhan O’Kelly).

Lá den scoth atá ann don chriú ar fad a bhí ag obair ar an chlár, dar leis an stiúrthóir Dathaí Keane.

“Is aitheantas atá ann don chriú uilig mar nach bhféadfadh ainmniúchán ar bith a fháil gan gach duine a bheith ag déanamh sároibre as lámh a chéile,” ar sé.

“Ní féidir clár mar seo a dhéanamh gan an obair ar fad agus is aitheantas iad na hainmniúcháin d’Údarás Chraolacháin na hÉireann (UCÉ), a thug tacaíocht dúinn, do TG4 a choimisinigh an clár, Abú Media a léirigh agus an criú ar fad.”

Klondike

Is maith go háirithe, dar le Dathaí, go bhfuil An Klondike luaite sa rannóg ‘Dráma is Fearr’ i measc sraithdhrámaí móra eile, mar atá Vikings agus Game of Thrones.

“Creidim go raibh muid in ann caighdeán ard a bhaint amach leis an bhuiséad a bhí againn agus léirigh muid go raibh muid in ann dul in iomaíocht le drámaí den scoth a bhfuil buiséad i bhfad níos mó acu.”

Bua An Klondike ag na Gradaim IFTA ná gur féidir leis dul san iomaíocht mar shraith agus mar scannán.

Rinneadh scannán den tsraith ceithre chlár, agus a craoladh i bpictiúrlanna timpeall na tíre, le go mbeadh deis ann é a chur chun tosaigh mar scannán iasachta ag na Oscars.

Cé nár roghnaíodh sa deireadh é, tá Dathaí thar a bheith sásta go ndearnadh é.

“Pé slí ina bhfuil tú in ann an scéal a scaipeadh is gá é a thapú agus thug an scannán ardán eile dúinn chun lucht féachana níos mó a tharraingt.”

Fuair sraith #2 de An Klondike an solas glas ag tús na bliana ó UCÉ, agus táthar i mbun ullmhúcháin do shéasúr eile lán eachtraíochta leis na deartháireacha Connolly.

“Tá na scripteanna scríofa againn agus tá siad chomh maith agus níos fearr ná an chéad shraith.”

Tá Dathaí ag súil leis an teacht le chéile ag na IFTAs sula dtosaíonn siad ar an dara sraith sa samhradh.

Idir na IFTAs agus gradaim stíle VIP, tá na Gaeil ag déanamh go maith an tseachtain seo… gach rath oraibh a chairde!


Bronnfar na gradaim IFTA ag ócáid bhronnta sa Mansion House, Sráid Dawsan ar an 9 Aibreán, agus craolfar beo é ar TV3.

Léigh agallamh le Daragh Devaney faoina ról in ‘An Klondike’ anseo.

SCÉALTA EILE