An scéal taobh thiar d’éacht TG4

Is annamh a éiríonn le foireann ón tír seo bua stairiúil a shaothrú a théann i bhfeidhm ar na milliúin duine ar fud an domhain, ach sin díreach an rud atá tar éis tarlú.

Ní ag caint ar chúrsaí rugbaí atá mé ach ar an tionchar ollmhór a d’imir stáisiún teilifíse áirithe, agus an fhoireann chumasach a oibríonn ann, ar lucht féachana an-suntasach i gcéin agus i gcóngar le breis agus seachtain anuas.

Ón chleas glic le linn réamhaisnéis na haimsire agus an beochraoladh speisialta ar Oíche Shamhna, go dtína láithreoir nua beochana Caitlín Eile agus clúdach forleathan sna meáin idirnáisiúnta, tá éacht as an ghnáth déanta ag TG4.

Cé go raibh cuma éasca réidh ar an dóigh a ndeachaigh an stáisiún Gaeilge i mbun na hoibre seo, ní mhealltar aird na cruinne gan réamhobair chuimsitheach bheith curtha isteach roimh ré.

caitlin-tintreach

“Bhí muid ag iarraidh ceiliúradh ar leith a dhéanamh le haghaidh 20ú breithlá an stáisiúin, rud nach ndéanfadh daoine dearmad air,” a mhíníonn Seán Cathal Ó Coileáin, Stiúrthóir Cruthaitheach TG4.

“Chuaigh muid i bpáirtnéireacht leis an chomhlacht margaíochta idirlín ICAN agus bhí próiseas spraíúil comhoibrithe againn chun teacht aníos leis an chur chuige cuí.

“Ar ndóigh, ní féidir feachtas mearscaipthe (viral) mar seo a phleanáil.

“An t-aon rud gur féidir a dhéanamh ná an t-ábhar is fearr agus is spreagúla a chruthú sa dóigh is go mbeidh seans aige dul i bhfeidhm ar dhaoine agus scaipeadh ar fud na cruinne.”

Níl aon amhras ach gur éirigh leo an sprioc sin a bhaint amach agus daoine in Éirinn agus thar lear fós ag caint ar a gcleas splancúil cliste agus ar a gcarachtar nua digiteach.

Díol suntais amháin faoin tionscnamh nuálach seo ná go ndearnadh tromlach na hoibre i mBaile na hAbhann féin, rud ar cúis bhróid é do Sheán Cathal.

“Rinneadh an obair beochana, an t-iar-léiriú agus an fhuaim uilig anseo i TG4 agus tá aitheantas agus moladh mór tuillte ag gach ball dár bhfoireann ildánach a d’oibrigh ar an togra agus a chinntigh go mbeadh rath ar an toradh deiridh,” ar seisean.


caitlin-eile-criu-2

Foireann ildánach TG4: Seán Cathal Ó Coileáin (Stiúrthóir Cruthaitheach TG4), Aengus Ó Fatharta (Beochan / Iar-léiriú), Seán Ó Domhnaill (Bainisteoir Léiriúcháin), Aghna Ní Chuanaigh (Lorg Media, Meáin Shóisialta), Michéal Ó Ciaraidh (Láithreoir Snapchat), Diarmuid Ó Rúiseáil (Iar-léiriú), Caitlín Nic Aoidh (Láithreoir), Loretta Ní Ghabhain (Lorg Media, Meáin Shóisialta), Lís Ní Dhálaigh (Léirithoir), Maidhcí Mac Conmara (Ceamara / Eagarthóireacht), Ronán Ó hEidhin (Iar-léiriú Fuaime).


Cuireann Caitlín Nic Aoidh, an láithreoir aimsire a d’imigh as radharc le splanc thintrí, béim ar an chomhoibriú a bhí ag croí an tionscnaimh fosta.

“Cé gur m’éadan-sa atá le feiceáil sa tuairisciú ar fud an domhain, bhí foireann taobh thiar den fheachtas uilig agus bhí craic ar dóigh againn ag cur na míreanna ar fad le chéile,” arsa Caitlín.

An raibh sí ag súil áfach go scaipfeadh an cleas, agus na físeáin lena comhghleacaí nua Caitlín Eile, chomh fada sin ar líne?

“Bhí muid cinnte go rachadh siad píosa fada ach b’fhéidir nár shíl mé go mbeinn le feiceáil ar chláracha teilifíse sa Mheánoirthear, san Áis, sa Rúis agus ar an BBC!”

Ar ndóigh ní fhéadfaí dul i gcion ar na meáin chumarsáide idirnáisiúnta gan chomhordú cúramach ar na meáin shóisialta agus rinneadh sin in éineacht leis an chomhlacht Gaillmheach Lorg Media.

Go deimhin is léiriú é ar éifeacht na comhoibre seo go raibh an haischlib #TG4XX ag treochtú ar Twitter ar Oíche Shamhna fiú sular cuireadh tús leis an bheochraoladh speisialta ar an teilifís.

Éacht ann féin.

Agus an dea-scéal breise a chairde?

Tá tuilleadh le theacht.

caitlin-eile

Ag tosnú anocht ar 9.30in beidh seó úrnua á chur i láthair ag Caitlín Eile go heisiach ar Sheinnteoir TG4 gach Céadaoin ina mbreathnaíonn sí siar ar chuid de na cláir a craoladh ar an stáisiún le roinnt laethanta anuas.

“Is dócha go bhfaca daoine cheana féin go bhfuil stíl dhalba dhána ag an Chailtín Eile,” arsa Caitlín Nic Aoidh.

“Tá sí go mór ag iarraidh bheith ina réalta úr ar TG4, mar sin bígí ag súil le neart conspóide agus roinnt ráflaí fosta… níl aon easpa dánachta uirthi!”

Más fíor sin, is fíor fosta nach bhfuil aon easpa cumais, samhlaíochta ná misnigh ag an fhoireann Ghaeilge a chuir an beart uaillmhianach seo i gcrích agus a las splanc ar son na teanga ar fud na cruinne.

SCÉALTA EILE