‘An Teach Seo Againne’ ar RTÉ One anocht — sraith nua faoin teaghlach in Éirinn

Craolfar an chéad eagrán de chlár nua faoin teaghlach in Éirinn ar RTÉ One anocht. Beidh an clár Gaeilge An Teach Seo Againne ar an teilifíse gach Luan ar 19.30 as seo go ceann míosa ar an bpríomhchainéal teilifíse, an chéad uair a bheidh léiriúchán de chuid Below The Radar ar an stáisiún sin.

Sa tsraith ceithre chlár, cuirfidh an lucht féachana aithne ar cheithre theaghlach ar fud na hÉireann, agus eolas ar a saol roimh an bpaindéim agus lena linn. Tuismitheoirí aonair agus comhthuismitheoirí a bheidh faoi chaibidil ar an gclár, agus iad ag tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le saol an tuismitheora. Caithfear súil ar na hathruithe a tháinig ar an teaghlach in Éirinn le leathchéad bliain anuas agus ar “an spiorad atá i saol an teaghlaigh in Éirinn sa lá atá inniu ann”. 

“Cuirfear aithne sna ceithre chlár ar cheithre theaghlach éagsúla, teaghlaigh a bhfuil rud mór amháin i bpáirt acu, mar atá, gur ag tógáil a gclainne lasmuigh den teaghlach núicléach atá siad. An dáimh atá ag na tuismitheoirí dá leanaí, sin an rud a bheidh le sonrú go soiléir sa chlár, sin agus an gréasán tacaíochta atá acu a bhuí lena seantuismitheoirí agus a gcairde a chuireann go mór le saol na leanaí,” a dúirt léiritheoir an chláir, Ceara Ní Choinn. 

Taifeadadh an tsraith in imeacht bliana, sular tháinig an víreas corónach go hÉirinn agus le linn na ráigeanna a réab an tír. I gclár na hoíche anocht beidh Neasa agus a cuid — triúr iníonacha óga —ar an scáileán. Tabharfar cuairt freisin ar Patricia, bean a bhfuil beirt leanaí aici a bhfuil an t-uathachas orthu agus iad ar saoire i nGaeltacht Dhún na nGall, agus ar Simon, fear a airíonn uaidh a iníon go mór agus í ar cuairt ag teaghlach a máthar san Airgintín. 

‘Sraith faisnéise bhreathnaitheach’ atá i An Teach Seo Againne, is é sin le rá gur gan script atá sé agus go leanann na ceamaradóirí na teaghlaigh agus iad i mbun gnáthchúraimí an tsaoil. 

SCÉALTA EILE