Cas le Réaltaí ‘Lurgan Beo’

Tá sraith spleodrach cheoil ag craoladh gach tráthnóna an tseachtain seo ar TG4 a chuireann cuid de na réaltaí óga, a thuill an oiread sin cáile don choláiste agus dá chainéal YouTube, in aithne dúinn.

Léirítear saol ilghnéitheach an choláiste – sna ranganna, sna tithe lóistín, sna himeachtaí – agus taispeántar an chraic ar chúl ceamara a fhad is atá na físeáin á dtaifeadadh.

Ar an rud is fearr ar fad, faighimid léargas ar an tallann uile éagsúil atá go smior san aos óg. Seo cuid de na daoine breátha a gcuirtear aithne orthu sa tsraith ‘Lurgan Beo’.


Sorcha de Faoite as an Tulach Mhór

cailin

Is breá le Sorcha an aisteoireacht.

Nuair nach raibh sí ach 8 mbliana d’aois, bhí tuiscint aici d’fhorbairt carachtar agus dúil aici sa tobchumadóireacht.

Chuaigh sí isteach sa Scoil Drámaíochta Lár Tíre in Uíbh Fhailí agus roinnt blianta ó shin, chuir a múinteoir drámaíochta isteach ar éisteacht í le haghaidh páirte i gclár ar an mbealach teilifíse Sky.

Trí éisteacht san iomlán a rinne sí agus d’éirigh léi páirt a fháil mar Shinéad Moone sa chlár Moone Boy.

Bhí mamó Shorcha, Olivia, mar fheighlí aici agus an scannánaíocht ar siúl.

Thug an criú uilig gean dá mamó agus chuir siad an leasainm “Nana Moone” uirthi as siocair go raibh sí chomh lách sin leo.

Gach lá, chuirfeadh sí milseáin, nuachtáin agus barróga ar fáil dóibh.

Faoi láthair, ba mhaith le Sorcha dul leis an dlí nó leis an pholaitíocht amach anseo mar is aoibhinn léi a bheith ag cuidiú le daoine eile ach geallann sí go mbeidh an aisteoireacht i gcónaí mar chaitheamh aimsire aici.


Eoin agus Noah Snyder as Cill Chainnigh

eoinagusnoah

Tá féith an cheoil i muintir Snyder, agus tá Andi, Noah agus Eoin ag dul dó ó bhí siad an-óg.

Tá bua an cheoil ag a máthair fosta. Bíonn sí ag cur comhairle orthu i dtaobh na n-amhrán a chumann siad.

Bíonn a clann mhac iontach buíoch di as a hionchur mar cuidíonn sé leo a bheith ina gceoltóirí níos fearr.

Is maith le hEoin amhráin a scríobh.

Má tá rud éigin ina shaol ag déanamh imní dó, tá sin in ann suaimhneas aigne a bhaint amach trína smaointe agus a mhothúcháin a chur sa cheol.

Ansin bíonn sé sona sásta arís!


Conor Healy as Baile Átha Cliath

conorbeag

Tá Conor ag dul don ghleacaíocht ó bhí sé an-óg. Tá roinnt disciplíní éagsúla sa ghleacaíocht, ach is fearr le Conor na barraí comhthreomhara agus na fáinní.

Is minic a chuireann sé físeáin dá sheisiúin chleachtaidh ar Instagram.

I mí na Samhna 2015, bhí sé ag cleachtadh gluaiseachta atá iontach deacair ar fad ar na barraí comhthreomhara agus ghortaigh sé a lámh.

Ní raibh sé ábalta aon traenáil a dhéanamh ar feadh 6 seachtaine ina dhiaidh sin.

Bhí díomá an domhain air, ach is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin, agus thapaigh sé an deis díriú an athuair ar na bunghnéithe den ghleacaíocht agus feabhsú mar ghleacaí.


Ciarán Brennan as Cill Chainnigh

ciaran

Tá an spórt go smior in Ciarán.

Imríonn sé sacar faoi aois do East End United agus d’Éirinn.

Tá lámh mhaith aige ar na cluichí Gaelacha fosta.

Tá sé ar fhoirne iománaíochta faoi aois Dhroichead Binéid agus Chill Chainnigh.

Tá trialacha déanta ag Ciarán i Sasana le foirne mór le rá mar Mhanchain Aontaithe, Stoke, Southampton agus Birmingham.

Is é Jamie Vardy an t-imreoir is fearr leis mar, dar le Ciarán, oibríonn sé go crua i ngach cluiche agus tá dul chun cinn mór déanta aige ó Roinn 4 agus go dtí an phríomhshraith.


Cian Horneck Johnson as Uíbh Fhailí

cian

Tá Cian an chaipín dheirg ag seinm ar an phianó ó bhí sé ina bhuachaill óg, ach anuraidh thosaigh sé ag cur spéis i gceol tropical house.

Chuir sé eolas ar na bogearraí atá ar fáil leis an chineál seo ceoil a dhéanamh in éineacht lena chara Jack, a bhí i ndiaidh gach rud a fhoghlaim é féin.

Shocraigh an bheirt acu ar cheol a dhéanamh le chéile faoin ainm Kyaix.

Eisíonn siad a gcuid tiúineanna ar SoundCloud agus tá breis agus 10,000 éisteacht faighte ag cuid de na rianta.

Tá roinnt lipéad ceoil i ndiaidh suim a léiriú iontu.

Coinnigh cluas amach don bheirt thréitheach seo!


Craolfar an 5ú clár sa tsraith ‘Lurgan Beo’ anocht ag 6.25in ach tá an t-iomlán ar fáil ar Sheinnteoir TG4 am ar bith! Hup! 

SCÉALTA EILE