“Cén Ghaeilge atá ar clitoris?” – mórcheist Bhláithín de Burca ar The Irish for Sex

Tá an seomra leapa ciúin, suaimhneach fiú. Níl oiread is coinneal amháin ar lasadh agus níl le feiceáil sa tseomra ach an leaba mhíshlachtmhar a bhfuil solas na gealaí ag lonrú uirthi, atá á frithchaitheamh ó na cannaí beorach folmha atá scaipthe ar na braillíní. Braillíní nár níodh ó bhí ré an Tíogair Cheiltigh ann. Faigheann tú boladh de mhos allais agus tú ag sleamhnú do láimhe faoi fho-éadaí pháirtí na hoíche. Tá fuadar faoin bheirt agaibh. Tá macnas oraibh. Tá…dearmad déanta agat ar an Ghaeilge ar ‘clitoris’.

“Dúirt tú gur Ghaeilgeoir thú. Is léir nach sin an cás,” a deir siad agus imíonn leo faoi scáth an dorchadais. Níl agat anois ach na cannaí beorach, do chuid samhlaíochta, agus Cillian an Chiotóg.

Ná lig don easpa téarmaíochta Gaeilge bac a chur ar do chumas collaíochta. Más saol iomlán trí Ghaeilge atá uait, cas RTÉ One ar siúl ag 22:15 anocht fá choinne The Irish for Sex le Bláithín de Burca.

Bláithín de Burca ar The Irish for Sex ar RTÉ One. Grianghraf: Molly Keane

Is bean ghrinn í Bláithín de Burca nach bhfanann glan ar an áiféis i mBéarla ná i nGaeilge. Beidh sí ag dul ar thuras lán gáire agus lán spleodair ar fud an oileáin le mórcheist ár linne: “Cén Ghaeilge atá ar ‘clitoris’?” I rith an chláir seo, beidh Bláithín ag taisteal lena Foclóir Brille faoina hascaill chun na foclaí is sultmhaire agus is sexy-eáilte a aimsiú ar chúrsaí collaíochta an tsaoil.

Tabharfaidh sí faoi agallaimh le Gaeilgeoirí ó gach cearn den tír idir Manchán Magan, The Wild Geeze, Growler, Hysteria Comedy Collective, an Dr Sharon Arbuthnot as Ollscoil Cambridge, agus an saineolaí teanga arb as Corca Dhuibhne dó, Toose Mac Gearailt.

Beidh Bláithín ag lorg seanleaganacha Gaeilge agus foclaí nua ar an ghnéas i gcomhair a dreasa grinn úir agus ghnáthchaint an lae. Cinnteofar racht gáire sna seomraí suí anocht óir cuireann RTÉ síos ar an chlár mar “cumar idir sruth an ghrinn agus grinneas shruthanna an léinn maidir le foclóir na Gaeilge.”

Ní hamháin go mbeidh an clár ag déanamh fiosrúchán ar an fhoclaíocht ghnéasach, beidh Bláithín ag lorg léargas ar “tuiscint ar leith na nGael ar an mbantracht” as béal na mban iad féin.

Seolfar an Foclóir Brille ar RTÉ leis an chlár faisnéise ionas gur féidir leis an lucht féachana béarlagair nua, nó seanda, a fhoghlaim chun a ngnéasacht a chur in iúl go hiomlán trí mheán na Gaeilge.

Beidh an clár faisnéise The Irish for Sex ar RTÉ One anocht, Déardaoin an 14 Márta, ag 22:15 agus le fáil ar an RTÉ Player ina dhiaidh.

SCÉALTA EILE