Díomá agus fearg faoi ‘chur i gcéill’ TG4 faoi chraoladh beo ó Bhrú na Bóinne

Bhí díomá ar go leor daoine a bhreathnaigh ar chlúdach TG4 d’éirí na gréine ag Brú na Bóinne i gcontae na Mí ar maidin, daoine a bhraith gur “cur i gcéill” a bhí i maíomh TG4 gur “craoladh beo” a bheadh ann. 

Meascán de chraoladh beo ó thaobh amuigh den séadchomhartha náisiúnta agus míreanna réamhthaifeadta a bhí sa chraoladh a bhí ar fáil ar leathanach Facebook agus ar shuíomh TG4 ach ní raibh craoladh beo ann ón seomra istigh, áit a mbíonn an ghrian le feiceáil ag scaladh tríd an mbosca déine an tráth seo bliana. 

Bhí ceamaradóir ag TG4 istigh sa seomra a rinne taifead ar an ócáid ghréine ach níor craoladh an mhír seo beo ar maidin. 

Fágadh ualach tráchtanna diúltacha ar leathanach Facebook TG4 a fhad is a bhí an láithreoir aitheanta Caitlín Nic Aoidh ag tráchtaireacht ar an ócáid ón taobh amuigh. Craoladh agallaimh le bean a bhuaigh ticéad le bheith istigh sa seomra i mbliana, le hoibrí de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí, le húinéirí cúnna faoil, agus le draoithe. 

Fágadh formhór na dteachtaireachtaí ina ndearna gearán faoin “gcur i gcéill” agus “droch-chlúdach” i mBéarla agus b’éigean do Chaitlín iompú ar an teanga sin le míniú don lucht féachana nárbh fhéidir an t-éirí gréine a chraoladh mar gheall ar “shrianta” a bhí i bhfeidhm. 

“Because of restrictions we weren’t allowed to show what was happening,” a dúirt Caitlín le linn an chraolta. Níor tugadh aon eolas breise faoi na srianta a bhí i bhfeidhm. Bhí ceamaradóir de chuid TG4 sa seomra nuair a tháinig an ghrian isteach. Tugadh geallúint go dtaispeánfaí an t-ábhar físe sin arís agus arís eile le linn an chraolta ach níor taispeánadh sa deireadh. Thug Caitlín Nic Aoidh le fios ag 9.50 – uair an chloig i ndiaidh thús an chraolta agus thar ar thrí ceathrú uaire tar éis éirí na gréine – go mbeadh an físeán le feiceáil ar TG4 ar ball. 

D’fhógair TG4 go mbeadh “imeacht mór Éirí na Gréine Ghrianstad an Gheimhridh á shruthú beo ar Facebook agus ar www.TG4.ie ionas go mbeidh gach duine in ann an t-eispéireas seo a fheiceáil agus a roinnt ó áit ar bith ar fud an domhain”. 

Díomá agus fearg a bhí ar go leor daoine a bhain an tuiscint as an bhfógra sin go mbeadh an t-éirí gréine féin á chraoladh beo seachas imeacht bunaithe timpeall ar an éirí gréine. Íomhánna réamhthaifeadta den éirí gréine ó bhlianta eile a 

Craoladh an t-éirí gréine beo ó Bhrú na Bóinne in 2020 nuair a bhí srianta in aghaidh an víris chorónaigh i bhfeidhm agus cosc ar shluaite daoine bailiú le chéile in áiteanna cúnga. Bhí craoladh beo ann arís anuraidh agus srianta áirithe in aghaidh an víris fós i bhfeidhm, ach d’fhógair Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) nach mbeadh craoladh beo ann i mbliana mar gheall go bhfuil cead arís ag daoine a bheith sa seomra féin. 

Craoladh an t-imeacht beo ar líne den chéad uair in 2007, nuair a chraol an OPW féin é mar chuid den chomóradh 40 bliain ar an lá a chonaic an tOllamh Michael J O’ Kelly an ghrian ag teacht isteach sa seomra den chéad uair agus staidéar á dhéanamh aige ar Bhrú na Bóinne – an chéad duine a chonaic an ócáid lena dhá shúil cinn leis na cianta cairbreacha. 

SCÉALTA EILE