Is léir go bhfuil TG4 ag díriú ar an ‘wow’

“This country is in danger of tipping itself completely into Dublin”

Ráiteas láidir a dúradh le hArdstiúrthóir TG4 Alan Esslemont, a rinne é a athrá le linn a óráide ag seoladh Sceideal an Fhómhair aréir in Óstán an River Lee i gcathair Chorcaí. Láthair neamhghnách, is dócha, a piocadh mar gheall ar an ráiteas sin. 

“Aithnítear TG4 mar an fórsa is tábhachtaí i bhforbairt na hearnála closamhairc taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath/Cill Mhantáin agus tá áthas orainn go bhfuil Sceideal Fómhair TG4 á sheoladh den chéad uair riamh go náisiúnta as Corcaigh” a dúirt an tArdstiúrthóir aréir.

Is minic a tchímid go gcuirtear imeachtaí agus seoltaí ar siúl san ardchathair nó i gceanncheathrú na meán Gaeilge, cathair na Gaillimhe. Bhí tráchtanna faoi shuíomh an tseolta fite fuaite in achan óráid a tugadh ann, agus fáilte curtha ag Ard-Mhéara Chathair Chorcaí roimh an athrú agus á mholadh. 

Má tá an tír seo i mbaol í féin a dhoirteadh go huile is go hiomlán isteach i mBaile Átha Cliath, is é sprioc TG4 an taoide a thiontú, agus béim a chur ar chomhlachtaí atá lonnaithe in achan chearn den Ghaeltacht agus faoin tuath go ginearálta. 

Bá sin an príomhthéama óráid phaiseanta, iltheangach Esslemont, agus é ag athlua go dtéann 90% de mhaoiniú TG4 i dtreo comhlachtaí mar sin. Tá géarghá le comhtháthú sóisialta idir na ceantracha Gaeltachta, dar leis, agus tá TG4 “lán-sásta” an ról sin a ghlacadh.

Dar leis an stáisiún Gaeilge, is trí chruthaitheacht agus craoltóireacht den scoth gur féidir athbheochan a dhéanamh ar cheantracha tuaithe, agus tá sé mar dhualgas ar chraoltóir seirbhíse poiblí ar bith an chruthaitheacht sin a chothú agus a mhealladh, le hardán náisiúnta agus idirnáisiúnta a cruthú do chomhlachtaí agus eagraíochtaí beaga.

“There are three responses to a piece of design – yes, no, and WOW! Wow is the one to aim for.” — Milton Glaser

Is é an mana a bhí ag an dearthóir cáiliúl Milton Glaser ná nach bhfuil ach trí fhreagra ann do phíosa dearaidh: ‘sea’, ‘ní hea’, agus ‘wow!’. Is léir go bhfuil TG4 ag díriú ar an ‘wow!’ le Sceideal an Fhómhair i mbliana. Tá réimse ollmhór de chláracha ar an sceideal amach romhainn, idir chláracha reatha, spórt, pholaitíocht, shiamsaíocht, chláracha faisnéise agus ábhar digiteach. 

Chomh maith leis sin beidh toradh an chéad bhabhta den scéim ‘Cine4’ i gcomhpháirt leis an IFB agus an BAI ag tosú le Finky, fadscannán Gaeilge a taispeánadh den chéad uair ag Fleadh Scannán na Gaillimhe i mbliana. 

Beidh blaiseadh de bhuaicphointí an sceidil le fáil anseo go luath. 

SCÉALTA EILE