Making a Murderer

* Níl aon bhacóir (spoiler) sa léirmheas seo.


“Bhí barúil mhaith againn cén cineál duine é Steven Avery sular thosaigh muid.”

Ba é sin a dúirt an príomhionchúisitheoir le linn thriail Steven Avery agus é ag labhairt leis na meáin.

Má tá abairt amháin ón tsraith faisnéise ollmhór nua seo ag Netflix, Making a Murderer, a thugann léargas ar an tsraith féin, sin é.

In 1985, i mbaile beag tuaithe i Meániarthar Stáit Aontaithe Mheiriceá, cuirtear Steven Avery i bpríosún ar feadh 18 mbliana as coir fhoréigin nach ndearna sé.

Túsphointe an scéil ná an lá in 2003 a shaortar é.

Taispeántar dúinn a dtarlaíonn nuair a shocraíonn Avery cás cúirte a ghlacadh in éadan na seirbhíse póilíneachta áitiúla as an chiontú éagórach sin in 1985.

Makingamurdere

Thar 10 gclár, leanann tú Avery agus a theaghlach agus iad ag dul in adharca leis na péas, an pobal, na meáin agus an córas dlí ar fad.

Is scéal é atá lán de mhistéir agus de chaimiléireacht, lán d’fhianaise amhrasach agus de phóilíní atá níos amhrasaí fós.

Rud amháin a sheasann amach ón tús faoi Making a Murderer ná an stíl nua-aoiseach atá aige.

Níl sé líonta le mionsonraí gránna ná tuairisciú gáifeach.

Chuirfeadh sé True Detective i gcuimhne duit: na radhairc fhada den tírdhreach ón spéir, cuma na gcreidiúintí ag tús gach cláir, an ceol fíneálta a chruthaíonn atmaisféar ar leith.

Is gléas an-éifeachtach ar fad é – fágann sé sáite thú sa scéal.

Mothaíonn tú go bhfuil tú féin i lár Manitowoc, Wisconsin, agus tú ag leanúint na n-eachtraí seo go pearsanta.

Is cinnte go bhfuil ardmholadh tuillte ag na léiritheoirí, Laura Ricciardi agus Moira Demos, beirt bhan as Nua-Eabhrac, as fíorscéal tábhachtach tromchúiseach a insint ar bhealach snasta tarraingteach, agus ar bhealach atá oiriúnach go maith don aois teilifíse ina bhfuil muid.

stevenavery

Ar leibhéal amháin is píosa teilifíse é seo a choinneoidh gafa thú.

Clár i ndiaidh cláir, beidh tú ag leanúint na fianaise agus ag fanacht lena fháil amach cad é atá i ndán do Avery agus dá theaghlach.

Ach ar leibheál eile, tugann Making a Murderer spléachadh iontach dúinn ar na húdaráis dlí agus cirt i Meiriceá.

Taispeántar go soiléir an meon atá taobh thiar den abairt sin “bhí barúil mhaith againn cén cineál duine é Steven Avery sular thosaigh muid”, agus an dóigh a bpléann na meáin agus na cúirteanna leo siúd atá fágtha ar leataobh i sochaí an lae inniu.

Gan amhras, tá tábhacht breise le Making a Murderer, nó gur tháinig sé ag am atá súil rud beag níos géire á caitheamh ar iompar na bpéas i SAM tar éis feachtais ar nós #BlackLivesMatter.

Ach is é an ghné is éachtaí den tsraith, dar liom, ná an bealach nádúrtha ina léirítear muintir Avery – na pearsantachta difriúla, na bealaí cainte ar leith atá acu, agus a soineantacht i leith an chórais.

Prison

Is teaghlach bocht iad, gan mórán oideachais foirmeálta orthu, agus cúl droma tugtha dóibh ag an phobal go ginearálta.

Is cinnte nach daoine gan locht iad, ach caitheann siad le chéile go daonna, macánta, ar bhealach a chuirfeadh tocht ort.

Agus ina dhiaidh sin is uile, is iad na daoine ar achan taobh den scéal – muintir Avery, na dlíodóirí, an pobal, agus máthair Steven Avery ach go háirithe – is iad na daoine céanna sin a chinntíonn go bhfanfaidh Making a Murderer neadaithe sa chuimhne agat go ceann i bhfad.

SCÉALTA EILE