Nanny Pat, Sophia agus buaicphointí eile an Toy Show

Bhí sé de phléisiúr agus de phribhléid agam a bheith ag livetweetáil (cuir san fhoclóir é) i rith na hoíche aréir faoin Late Late Toy Show ar chuntas NÓS. Bhí seó cuimsitheach, draíochtúil ann, a bhí i bhfad níos láidre ná blianta eile i mo thuairim féin. Seo cuid de na buaicphointí a bhí agam ón oíche.


Ella agus Shane Lowry

Bíonn páiste amháin ann i gcónaí nach bhfuil ábalta creidbheáil go bhfuil laoch s’acu os a gcomhair. In 2003, chonaic muid Toby, ar scanraíodh an croí as nuair a tháinig Girls Aloud amach ar an stáitse. I mbliana, chonaic muid an sár-ghalfaire Ella ag bualadh lena laoch gailf Shane Lowry, agus níor dhúirt sí focal leis.

Tom agus Nanny Pat

Bog anonn John Joe na gClog, is é Tom as Co. Liatroma grá na tíre anois. Tháinig sé isteach le mála lán éadaí a chniotáil sé é féin, rinne sé damhsa ar an sean-nós, agus tháinig Nanny Pat isteach le croí isteach mór a thabhairt dó. Dochreidte.

An teachtaireacht a bhí ag Sophie dona bulaithe ar scoil

Girseach bheag láidir, chumasach, agus ábalta, a bhfuil féinmhuinín aici as pearsantacht féin. Ba chóir dúinn uilig éisteacht léi agus foghlaim uaithi. 

Grace

Níor chuala mé an t-amhrán seo riamh roimh mheán oíche, ach rinne an stócach óg sin jab ar dóigh de, agus choinnigh sé nóta ag an deireadh a chuirfeadh an ghruaig ina seasamh ar chúl do mhuinéil. 

Sophia 

Níl mé fiú ábalta amharc ar an fhíseán seo gan caoineadh arís. Seo buaicphointe na hoíche domhsa gan dabht, a dheimhnigh atmaisféar an chláir, gur seo scéalta faoi pháistí iontacha, a dteaghlach, agus a saol. Is furasta Ryan a cháineadh corruair, ach bhí draíocht ag baint leis an phíosa seo nach bhfaca mé sa chlár le blianta. 

An seó draíochta is fearr dá bhfaca mé riamh

Deirfiúr Lee ag teacht abhaile don Nollaig ón Astráil

Chaoin mé arís. Léargas iontach ar an réaltacht do go leor teaghlach in Éirinn a bhfuil duine muinteartha acu thar sáile nach bhfuil ábalta filleadh abhaile don Nollaig.

Díoltas Finn ar Ryan as é a dháileadh le sneachta

Bhí ar a laghad deich soicind ann áit ar shíl Ryan go raibh deireadh tagtha lena ghairm sa chraoltóireacht, ach tháinig Finn ar ais le glitter bomb a d’fhág an chuma ar Ryan go raibh sé ag siúl thart ar an Phicnic Leictreach ag cuardach a phubaill ar a trí a chlog ar maidin.

Katie Taylor ag bualadh leis an dornálaí óg Ella Thompson

Bhronn sí a lámhainní dornálaíochta ar an ghirseach óg seo agus thug sí óráid spreagúil di faoina scileanna, agus thug sí cuireadh di seisiún traenála a dhéanamh léi. B’fhéidir go bhfuil laoch úr spóirt feicthe againn ar an scáileán cheana féin!

An Late Late Toy Show le feiceáil le ISL don chéad uair

Buaicphointe ollmhór na hoíche ná go raibh páistí agus daoine le fadhbanna éisteachta ábalta amharc ar an Toy Show agus sult a bhaint as le chéile agus Teanga Chomharthaíochta na hÉireann ar fáil ar RTÉ News Now. 

SCÉALTA EILE