Tromluí an Toy Show

Mar a bhí amhlaidh i gcás go leor daoine a d’fhás aníos i mBéal Feirste sna 90í, ní raibh RTÉ i measc na gcainéal a raibh fáil orthu sa teach s’againne.

D’fhág sé sin nach raibh taithí againn ar The Den, Bosco ná an Toy Show.

Ní fhaca mé clár mór Nollag an Late Late agus mé i mo ghirseach agus ní raibh cuimhní cinn m’óige ceangailte leis.

A mhalairt a bhí fíor i gcás mo pháirtí, a d’fhás aníos i mBaile Chathail, Contae Mhaigh Eo.

Agus muid inár mic léinn ollscoile, tuairim is seacht mbliana ó shin, shuigh muid síos oíche chraolta an Toy Show, eisean ar bís faoin oíche a chaitheamh os comhair na teilifíse i dteannta Ryan Tubridy, a chairde beaga ceolmhara agus plúr na mbronntanas nua a bhí tagtha amach ar an mhargadh.

Le bheith fírinneach faoi, ba dheacair dom coimhéad ar an chlár ina iomláine.

Ba dheacair fós dom a chreidbheáil go raibh an Toy Show i measc na gclár ba mhó rath sa tír, agus gurbh amhlaidh an scéal le fada an lá.

Sílim go bhfuil Tubridy socraithe síos beagán, ach an bhliain úd, ba gheall le cat ar luasóg (speed) é.

Chuir sé Willie Wonka fiáin i gcuimhne dom, é i ndiaidh pléascadh fríd an tsíleáil ghloine agus dul ar strae i stiúideo RTÉ.

Seachas cur i láthair Turbridy, is é an t-ábharachas gránna gan náire is mó a chuir isteach orm.

Caithfidh go gcuireann sé brú breise ar roinnt tuismitheoirí an t-am seo bliana a macasamhail de bhronntanais a chur ar fáil lá Nollag.

Ina dhiaidh sin, chuir a laghad den chultúr Ghaelach a bhí le brath ann isteach orm.

marylar

Cárb as do na páistí gléasta suas sin a bhí, agus a bhíonn go fóill, ag canadh ‘Annie’ nó amhrán Disney éigin i gcanúint Mheiriceánach?

Cé a thug cuireadh do na Billie Barry Kids (thuas) an chéad lá agus cén fáth a mbíonn ardán acu ar an chlár go rialta, fiú sa lá atá inniu ann?

Cibé dearcadh atá agat ar an Toy Show, is féidir brath air go meallfaidh sé sciar maith de lucht féachana na tíre san oíche anocht.

Maith nó olc, is cuid de thraidisiún anois é an Toy Show, a shíneann siar go ré nuair nach raibh ach teilifís amháin sa teach agus gan ach cúpla cainéal le fáil.

An t-am sin chruinníodh muintir an tí ar fad le chéile le féachaint ar a raibh ar siúl.

goggle

Déanann an tsraith rathúil Gogglebox a leithéid de thraidisiún a cheiliúradh – daoine ina suí thart le chéile ag féachaint ar rogha na seachtaine.

Clár siamsúil é Gogglebox, ach tá cur i gcéill i gceist.

Tá mé ag déanamh go bhfuil an tráth sin thart in go leor tithe.

Inniu, bheadh duine amháin ar a ghuthán glic nó iPad agus bheadh ríomhaire glúine amuigh ag duine eile.

Ach, nuair nach raibh ann ach teilifís amháin sa teach, bhí sceideal craolta ann agus bhíodh imeachtaí an tí á ndéanamh de réir an sceidil chéanna.

Bhí cláir ar siúl do pháistí san iarnóin, cláir do dhéagóirí ina dhiaidh sin, agus tar éis sin arís bhí an nuacht agus cláir dírithe ar dhaoine fásta ar siúl.

Ar a naoi a chlog, aimsir na tairsí, thagadh deireadh leis an spraoi ag na páistí agus mhúchtaí na soilse.

Uair sa bhliain áfach, ar oíche Aoine fhuar roimh Nollaig, d’iompaítí an sceideal bun os cionn agus chaití na rialacha i dtraipisí.

In áit gnáthchur agus cúiteamh tromchúiseach an Late Late, thugtaí tús áite do pháistí óga, spleodar agus bronntanais.

Maireann na hoícheanta órga seo i gcuimhne daoine de mo ghlúinse agus de na glúine a d’amharc ar an Late Late le linn ré Pat Kenny agus Gay Byrne.

Cinnte, tá baint ag rath an chláir leis an chumha a bhíonn ar dhaoine i ndiaidh an tseansaoil.

Cuireann an Toy Show agus an Late Late saol níos simplí i gcuimhne dúinn atá scartha amach ó ré na teicneolaíochta.

Sin ráite, is cinnte go mbeidh #LateLateToyShow ag treochtú ar na meáin shóisialta arís anocht agus go dtiocfaidh slám méimeanna chun cinn ina dhiaidh sin bunaithe ar shaoithín óg gleoite nó ar pháiste tuaithe a bheidh ag caint ar tharracóir – nó má tá an t-ádh orainn, buachaill óg le Gaeilge!

I measc an lucht féachana dílis a bhíonn ag breathnú ar an Toy Show, tá cuid mhaith daoine a bhfuil gléas glic ina lámh acu réidh le tabhairt amach nó spochadh as an chlár.

Tá sé chomh holc sin go bhfuil spraoi de shórt ag baint leis.

Fiú má tá buidéal fíona agus gléas glic de dhíth ort le spéis a choinneáil sa chlár, nó má ghlacann sé go cumhach ar bhóithrín na smaointe thú, is traidisiún é an Toy Show a bhaineann le daoine a bheith ag teacht le chéile sa teach  – agus is é sin an rud is fearr uilig faoi.

Seans áfach, go bhfuil sé in am traidisiúin agus deasghnátha úra a chothú a tharraingíonn le chéile muid.

SCÉALTA EILE