Trí phost nua fógartha ag TG4 in aon bhabhta amháin dá seirbhís úr nuachta

Tá trí phost nua fógartha ag TG4 dá seirbhís úr nuachta. Tá an stáisiún Gaeilge sa tóir ar eagarthóir agus beirt iriseoirí a bheidh ag obair sa rannóg nua a bunaíodh an bhliain seo caite i ndiaidh don Rialtas glacadh leis an moladh go mbeadh soláthar nuachta TG4 neamhspleách ó RTÉ.

Beidh suíomh úr nuachta ag TG4 amach anseo agus is ar an ardán sin chomh maith leis na hardáin dhigiteacha eile a bheidh an nuacht á scaipeadh ag an tseirbhís nua. Is é an t-eagarthóir nua a bheidh freagrach as na scéalta nuachta aimsiú, a bhriseadh, agus a chur in oiriúint do na hardáin sin. 

Deirtear ar shuíomh TG4 go bhfuiltear ag lorg duine a bheadh in ann “cur chuige nuálaíoch a chur i bhfeidhm i tdtaobh scéalta físe nuachta a léiriú” agus go mbeidh béim ar “ábhar nuachta gearrfhoirme” ar TikTok, Instagram, agus YouTube.

Ní mór don té a cheapfar “sárthuiscint” a bheith aige ar an nuacht dhigiteach agus a bheith cruinn i “scríobh agus labhairt na Gaeilge”. Caithfidh taithí eagarthóireachta nó iriseoireachta a bheith ag an duine in ábhar scríofa, digiteach, nó craolta chomh maith. 

Beidh an bheirt iriseoirí ag obair leis an eagarthóir nua leis an tseirbhís úr nuachta a chur ar fáil. Beidh na daoine sin freagrach as scéalta a aimsiú agus a chur i láthair ar cheamara ar na hardáin dhigiteacha agus suíomh nua TG4 chomh maith. 

Ní mór cáilíocht tríú leibhéal san iriseoireacht “nó a chomhionann” a bheith ag na hiarrthóirí ar an dá ról seo agus taithí iriseoireachta éigin acu freisin. Táthar ag lorg daoine a bhfuil “eolas agus tuiscint” acu ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge agus “na scéalta nuachta a spreagann iad”. Ní mór Gaeilge chruinn, idir scríofa agus labhartha, a bheith ag na hiarrthóirí chomh maith. 

Is annamh a thagann deiseanna chun cinn i saol na hiriseoireachta Gaeilge agus tá an fógra seo ar cheann de na fógraí poist is mó a rinneadh in aon bhabhta amháin le tamall anuas. Fostaíodh cúigear nuair a bunaíodh Tuairisc.ie in 2014 ach go hiondúil is ina nduine agus ina nduine a fhostaítear iriseoirí Gaeilge sna seirbhísí eile nuachta. 

Tá tuilleadh eolais faoi na folúntais anseo.

SCÉALTA EILE