5 leid don té atá ar lorg poist

Tréimhse chorraitheach gan chinnteacht ag go leor daoine atá sna blianta a leanann an ollscolaíocht, go háirithe mura luíonn an cúrsa a bhí idir lámha agat go díreach le gairm ar leith.

Seans nach bhfuil barúil agat cad é ba mhaith leat a dhéanamh ó thaobh na hoibre de.

Fiú má tá a fhios agat, go hiondúil iarrtar méid áirithe taithí sa réimse úd sula mbeidh deis agat dul faoi agallamh.

Níl sé éasca, a chairde, agus tuigeann Conor Stitt, céimí as Gaillimh, go maith é sin!

Chuir Conor isteach ar na céadta post.

Chuaigh sé faoi agallamh breis agus 30 uair, agus bhí sé beagnach bliain gan obair chúitithe de shórt ar bith.

Ach ansin fuair sé a phost aislingeach mar chomhairleoir polaitíochta i dTeach Laighean.

Tá 5 phíosa comhairle ag Conor do léitheoirí NÓS bunaithe ar an mhéid a d’fhoghlaim sé le linn an ama sin. Seo comhairle a rachaidh i bhfeidhm ar dhaoine atá ag cuardach oibre.1) Is fearr foighne ná fortún

foighne

Má ghlacann tú leis nach bhfaighidh tú post maith ar an gcéad iarracht agus go mbeidh tréimhse fhada agat i mbun cuardaigh, tabharfaidh an tuiscint sin suaimhneas aigne duit.

Beidh cinntí deacra le déanamh agat agus tú ag cur isteach ar phoist.

Seans go dtiocfaidh post éigin aníos ar beag an tuarastal a bhaineann leis, agus cé nach bhfuil an oiread sin spéise agat ann, deis atá ann mar sin féin. Beidh ort a shocrú i d’intinn féin an fiú fanacht le rud éigin níos fearr.

Tá buntáistí agus míbhuntáistí leis an dá rogha, ach ná lig don imní smacht a ghlacadh ort agus do chinneadh á dhéanamh agat.

Bíonn go leor daoine gafa i bpoist nach maith leo agus nach n-oireann dóibh. Is fiú machnamh a dhéanamh, mar sin, ar luach na hoibre agus ar an maitheas a dhéanfaidh sé duit.


2. Coinnigh ort ag gluaiseacht!

Learn

Agus tú dífhostaithe, caith do chuid ama go ciallmhar agus bain tairbhe agus fiúntas as.

D’fhéadfá páirt a ghlacadh i bhfiontair éagsúla a chuirfeadh le do CV, obair éagsúil a thriail trí laethanta a chaitheamh le daoine atá i bpoist ar spéis leat iad.

Cad faoi ranganna nó cúrsa éigin eile a dhéanamh, nó am a chaitheamh ag foghlaim teanga eile nó uirlis cheoil?

Fiú mura bhfuil mórán eile agat, tá am ar fáil duit go flúirseach!


3. Tabhair aire duit féin

Meditation

Ní haon ábhar iontais ná náire é má bhíonn tú in ísle brí agus tú ag cuardach poist.

Tá briseadh croí i gceist gan amhras, agus seans go mbeidh mothúcháin dhiúltacha ort faoin chumas atá ionat agus faoin todhchaí.

Is fiú mar sin infheistiú maith a dhéanamh i do mheabhairshláinte.

Aimsíonn daoine bealaí éagsúla chun a meabhairshláinte a láidriú, ach is cinnte gur fiúntach na rudaí iad aclaíocht, bia folláin agus machnamh rialta.


4) Bí gníomhach: faigh comhairle agus aischothú

Too many question marks on striped paper

Is fiú go mór aischothú a iarraidh mura n-éiríonn leat in agallamh.

Más easpa taithí atá ann nó laige éigin sa chur i láthair, beidh tú in ann fuinneamh a chur isteach sna gnéithe áirithe sin an chéad seal eile.

Is fiú go mór ceist a chur ar chairde agus ar dhaoine muintire leat súil a chaitheamh ar do CV agus moltaí a thabhairt duit. Mura bhfuil siadsan in ann cuidiú leat, an bhfuil aithne acu ar dhuine ar bith eile a bheadh in ann comhairle a chur ort?

Ná bíodh aon fhaitíos ort fiafraí!


5) Cothaigh caidrimh

human

Go minic, bíonn duine ar leith ar intinn cheana féin ag fostóirí fiú sula ndéantar folúntas do phost a fhógairt go poiblí.

An fáth atá leis sin ná go bhfuil aithne curtha acu cheana féin ar an duine agus go bhfuil caidreamh cothaithe acu leis nó léi.

Déan cinnte go gcuireann tú aithne ar dhaoine atá ag obair san earnáil ar mhaith leat féin obair inti, daoine a bheadh sásta scéal a chur chugat má bhíonn post ar fáil.

Bí ag freastal ar imeachtaí nó caith seal ar thaithí oibre le dreamanna éagsúla.

SCÉALTA EILE