5 rud a d’fhoghlaim mé faoin Superbowl

Admhaím nach bean mhór spóirt mé. Ní minic a bhím ag faire ar spórt de shaghas ar bith ar an teilifís, seachas má bhíonn cluiche mór ceannais i gceist, nó más ócáid shóisialta é.

Mar sin féin, ní raibh aon éalú i ndán dom ón Superbowl i mbliana. Táim ag cur fúm in Philadelphia faoi láthair, agus bhíodar sa chluiche ceannais, i gcoinne na Patriots, ó Boston.

Seo na rudaí is mó ar thug mé suntas dóibh faoi Pheil Mheiriceánach agus an Superbowl.

1. Feileann Peil Mheiriceánach don té nach spéis leis spórt

Is iomaí cluiche Peile Meiriceánaí atá ‘feicthe’ agam anseo in Philadelphia, toisc go raibh mé breá sásta iarnóin Dhomhnaigh a chaitheamh i dteach tábhairne le scata cairde.

Cé go maireann cluiche peile Meiriceánaí suas le ceithre uair an chloig, bíonn go leor sosanna san aicsean, mar sin ní gá a bheith gafa leis an teilifís, mar a bhíonn i gcás an tsacair nó na peile Gaelaí, agus tá sé níos éasca comhráite a bheith agat a fhad is atá cluiche ar siúl.

Thit mé isteach le grúpa a thugann tacaíocht do na Buffalo Bills, a bhuaileann le chéile sa bheár céanna gach Domhnach.

Cabhraíonn sé go bhfuil an beár breá sásta leis an socrú, agus cuireann siad margaí speisialta ar dheochanna. Bíonn gach duine an-fhlaithiúil nuair nach bhfuil ann ach $2 ar an mbeoir!

2. Tá pobal mór measctha ann i measc an lucht leanúna 

Le seachtainí roimh an gcluiche ba mhinic dom “Go Eagles!” a fheiceáil agus a chloisteáil — é á screadadh sa mhaidhc ag beár cáirióice, á rá idir comhghleacaithe san oifig le deireadh a chur le comhrá, agus á scríobh go dóchasach ar an traein go fiú.

Mar a fheicim-se é mothaítear scoite amach ó na daoine mórthimpeall ort i Meiriceá go minic. Tá meascán chomh mór sin de chultúir, teangacha, reiligiúin, srl., ann gur féidir a bheith i do chónaí béal dorais le duine, ach gan tada a roinnt leo seachas cód poist.

Ba dheas mothú ar feadh tamaill go raibh ceangal ann idir muintir na cathrach ar fad.

3. Is lá saoire agus seó ilsiamsa é an cluiche

Is geall le lá saoire é an Superbowl. Bíonn plean ag gach duine don oíche sin, agus ní gá go mbeadh an plean sin dírithe ar an bpeil!

4. Is cuid den seó iad na fógraí 

Den chuid is mó, déanaimid ar fad iarracht fógraí a sheachaint, ach eisceacht cheart is ea an Superbowl. Cloistear “Sure I’ll watch it, but just for the commercials” go minic. Cosnaíonn 30 soicind ar an aer cúig mhilliún dollar ar fhógróirí, agus chun an luach sin a bhaint amach, déanann comhlachtaí iarracht ar leith fógraí cliste greannmhara a chruthú don Superbowl. Dar ndóigh, tá na físeáin chéanna anois crochta ar YouTube. Tá an cleachtas an-chosúil le fógraí Nollag John Lewis sa bhaile.

5. Téitear thar fóir le bia agus deoch

Tá na milliúin toradh ar an gcuardach ‘Superbowl Food’ ar Google, agus ní haon ionadh dom é! Oíche mhór ite agus óil is ea an Superbowl, agus bíonn duine ag súil leis an leithscéal dul thar fóir.

Thosaigh na hollmhargaí ag déanamh fógraíocht ar bhia Superbowl seachtainí roimh an gcluiche, agus tá sé sin ag tarlúint fud fad Mheiriceá.

Ní hamháin sin – is Meiriceánaigh iad agus téann siad níos faide ná sin fiú! – uaireanta itheann siad a gcuid bia i gcruth a bhaineann leis an bPeil Mheiriceánach.

Ach anois, agus an séasúr peile críochnaithe, beidh orm spórt nua a aimsiú… daorchluiche?

SCÉALTA EILE