5 rún réalaíocha

Is fotháirge mise de na meáin agus de na scannáin lena raibh mé gafa agus mé níos óige.

Clueless an scannán ar bhreathnaigh mé air le cairde ag ár gcéad chóisir thar oíche.

Ba é Grease an chéad cheoldráma ar a fhreastail mé.

Déarfainn go bhfuil baint acu seo leis an gcaoi a bhfuilim faoi gheasa ag an gcoincheap gur féidir saol nua a chruthú duit féin – agus leagan díot féin a dhearadh as an nua.

Tá gaol spioradálta agam le hElle Woods.

Ré úr, athrú iomlán – bím sa tóir i gcónaí ar thús, b’fhéidir in áit nua, nó le meon agus fuinneamh athnuaite.

Ar ndóigh, ní ligeann don saol dúinn athdhearadh a dhéanamh orainn féin sa gcaoi chéanna le Vivian in Pretty Woman nó Tai in Clueless, ach tugann an Athbhliain deis dúinn machnamh a dhéanamh ar an áit ina bhfuil muid sa saol agus na spriocanna atá againn don bhliain atá romhainn.

Is minic nach mbíonn na spriocanna seo dáiríre ná indéanta áfach, agus cuirtear lagmhisneach orainn ón gcéad lá.

Ach ní gá go mbeadh sé deacair tús maith a chur le 2018 agus ní gá go mbeadh athrú iomlán ar do shaol ach oiread – seo cúpla leid nó smaoineadh atá indéanta do bhliain nua.


1. Bí buíoch

Scaití ní hé an saol is gá a athrú, ach an meon atá againn ina leith.

Scríobh nóta chuile lá faoi rud éigin deas a tharla nó a bhí le feiceáil – caife le cairde, spéir álainn, téacs deas nó rud éigin a bhain tú amach – rud ar féidir bheith buíoch as.

Bain sult as an méid atá agat seachas brú a chur ort féin rud nua a aimsiú ná tosú.

Agus má bhíonn tú faoi ghruaim riamh, breathnaigh siar ar na dea-chuimhní atá breactha síos agat chuile lá.


2. Ól tuilleadh uisce

Is cuma cén sprioc atá agat, cuideoidh sé seo.

Craiceann glan nó gruaige lonrach uait?

Ól uisce.

Ag iarraidh d’aiste bia a fheabhsú?

Ól uisce.

Ar mhaith leat bheith níos fuinniúla, éirí as an gcaife nó níos mó a bhaint amach le linn an lae?

Ól neart uisce.


3. Bíodh an dúshlán réadúil

“Rachaidh mé chuig ranganna oíche agus beidh Fraincis líofa agam faoi 2019” – duine gan cur amach ar bith ar theanga a fhoghlaim.

“Beidh corp agam mar a bheadh mainicín de chuid Victoria’s Secret/Calvin Klein ionam” – duine nach ndearna aclaíocht ó na ranganna spóirt ar an mbunscoil.

Ní chuirfidh spriocanna doiléire ach frustrachas ort.

Ceistigh: An bhfuil sé indéanta?

Céard iad na céimeanna ar féidir tabhairt fúthu anois, agus an fiú é – an bhfuil sé uait, dáiríre?

Seans maith nach dtaitneodh stíl bheatha na n-aingeal VS leat – mura bhfuil fonn ort freastal ar an giom anois, an mbeidh tú ag iarraidh seacht seisiún aclaíochta in aghaidh na seachtaine a dhéanamh agus gan ach glasraí glasa a ithe?

Scaití is leor tosú le mionathrú nó iarracht, agus má oireann an sprioc ná dúshlán dhuit, coinneoidh tú leis.


4. Foghlaim rud éigin nua

Tá sé éasca bheith gafa lenar bhféiníomhá agus bheith faoi bhrú feabhas fisiceach a dhéanamh i sochaí a deir linn i gcónaí go bhfuil ár gcuma agus cruth tábhachtach, ach i ndáiríre, ní sin is tábhachtaí ar chor ar bith.

Bain triail as dúshlán léitheoireachta, cláraigh do rang teanga, nó geal duit féin cúig nóiméad in aghaidh an lae a chaitheamh ag léamh faoi chúrsaí polaitíochta an domhain.

Ag deireadh an lae níor éirigh le hElle Woods de bharr a cuid éadach agus bróga deasa.


5. Déan beart ar son an domhain mhóir

Tá mionathruithe fúinn féin ar mhaith linn uilig a dhéanamh, ach céard faoi athruithe a dhéanamh a mbeidh dea-thionchar acu ar an gcuid eile den domhan chomh maith?

Bain triail as beart a dhéanamh ar son na timpeallachta, cláraigh le SVP nó carthanacht eile agus cuidigh le soup runs i do cheantar áitiúil, nó cuir ranganna breise ar fáil saor in aisce do dhéagóirí atá ag streachailt le scrúduithe.

Cinnte is fiú spriocanna pearsanta bheith againn, ach is féidir linn ar fad an domhan a fhágáil níos fearr as ná mar a bhí chomh maith.

SCÉALTA EILE