7,026,636 duine in Éirinn – réamhthorthaí an Daonáirimh

Tá 7,026,636 duine ina gcónaí in Éirinn – 5,123,536 ó dheas agus 1,903,100 ó thuaidh. D’eisigh an Phríomh-Oifig Staidrimh réamhthorthaí Dhaonáireamh 2022 inniu agus eolas ginearálta ann faoi líon na ndaoine atá ina gcónaí sa Deisceart. Tá eolas maidir le daonra an Tuaiscirt ar fáil ó Dhaonáireamh 2021 a rinneadh sa gcuid sin den tír anuraidh.

Níl mórán eolais eile ar fáil ón bPríomh-Oifig Staidrimh go fóill – na freagraí a tugadh ar cheisteanna na Gaeilge ná ar cheisteanna creidimh mar shampla – ach tá eolas ar fáil anois ar líon na ndaoine atá ina gcónaí i ngach contae, na contaetha Gaeltachta san áireamh. Beidh mioneolas faoi líon na ndaoine atá ar fáil sna ceantair shainithe Ghaeltachta chomh maith le líon na gcainteoirí Gaeilge sa stát ar fáil idir mí Aibreáin agus mí na Nollag 2023.

Tháinig ardú ar an daonra i ngach contae Gaeltachta ó bhí 2016 ann cé is moite de chontae na Mí, áit a raibh laghdú 0.75% i gceist.

Maigh Eo 137,231 (+ 5.2%)
Gaillimh 276,451 (+ 7.1%)
Dún na nGall 166,321 (+4.5%)
Corcaigh 581.231 (+ 7.1%)
Ciarraí 155,258 (+5.1%)
Mí 220,296 (– 0.75%)Port Láirge 127,085 (+ 9.4%)

Is é 5,123,536 an daonra is mó a taifeadadh i gcontaetha an stáit ó dheas ó bhí 1841 ann.

Baineann figiúirí an Daonáirimh leis an daonra de facto a chiallaíonn go n-áirítear ann gach duine a bhí i láthair sa Stát oíche Dé Domhnaigh, 3 Aibreán 2022. Áirítear leis an daonra  de facto iad siúd nach gcónaíonn sa Stát de ghnáth ach a bhí sa Stát oíche an Daonáirimh. Ní áirítear ann iad siúd a bhfuil cónaí orthu sa Stát de ghnáth ach a bhí as láthair go sealadach lasmuigh den Stát oíche an Daonáirimh. Áiríodh daoine a bhí i láthair sa Stát agus tuairiscítear iad ag an áit a chaith siad oíche an Daonáirimh. Tá seans ann nárbh í seo an áit ina gcónaíonn siad de ghnáth.

Tá tús curtha leis na hullmhúcháin don chéad daonáireamh eile, a reáchtálfar sa bhliain 2027. Beidh rogha freagartha ar líne ar fáil aige den chéad uair riamh.

SCÉALTA EILE