Ábhar Gaeilge foilsithe ag The Church of Scientology

Tá foilseachán de chuid Eaglais na hEoleolaíochta (The Church of Scientology), ar fáil anois i nGaeilge i siopaí leabhar ar fud na hÉireann. D’fhoilsigh an Eaglais chonspóideach leabhair iomlána i nGaeilge agus é mar aidhm acu baill nua a mhealladh chun an chreidimh a chum bunaitheoir na heaglaise, L Ron Hubbard, in 1952. 

Scientology: Bunphrionsabail na Smaointeoireachta, Dianetics: Éabhlóid Eolaíochta, Fadhbanna na hOibre, agus Slí an tSonais atá ar na leabhair atá ar díol i siopaí leabhar ar fud na hÉireann anois ó pheann an bhunaitheora, a bhásaigh os cionn 30 bliain ó shin. “Treoirleabhair” a thugtar ar na foilseacháin seo agus maítear go gcabhróidh siad le léitheoirí “saol níos fearr” a chaitheamh agus a chabhróidh leo teoiricí na hEoleolaíochta a chur i bhfeidhm sa saol oibre.  Tá thart ar €15-€20 ar na leabhair éagsúla. 

Cothrom an ama seo trí bliana ó shin, tháinig sé chun solais go raibh roinnt aistritheoirí Gaeilge ag obair ar shaothar L Ron Hubbard i ngan a fhios dóibh féin. Tuairiscíodh ar Nuacht TG4 go raibh “díomá” ar aistritheoirí Gaeilge a shíl gur cuireadh an dallamullóg orthu le fógra ar líne maidir le hobair aistriúcháin do “chumann carthanachta”. 

Bliain ina dhiaidh sin, d’fhógair Eaglais na hEoleolaíochta go poiblí go rabhthas sa tóir ar aistritheoirí Gaeilge le “hábhar oiliúna agus eolais” na heagraíochta a chur i nGaeilge. Scríobh an eaglais chonspóideach chuig roinnt aistritheoirí Gaeilge agus iad ag cuardach duine a bheadh “cáilithe leis an aistriúchán a dhéanamh agus spéis aige ann” le hábhar a bhaineann leis na cláir éagsúla.

Tugadh le fios gur theastaigh aistritheoirí Gaeilge le haistriúchán a dhéanamh ar “cláir chearta an duine, ábhar don Fhoras do Dhomhan Saor ó Dhrugaí agus roinnt clár eile a fheabhsódh an tsochaí”.

Anuraidh, thug iarbhall d’Eaglais na hEoleolaíochta foláireamh d’aistritheoirí Gaeilge gan tabhairt faoin obair aistriúcháin. Bhí JA Duignan ina bhall den Eaglais ar feadh 20 bliain nó gur fhág sé í. Le linn na tréimhse a chaith sé san eaglais bhí sé ina bhall den Sea Organisation, grúpa rúndiamhair atá lárnach san eaglais. Chaith Duignan féin tréimhsí ag plé le tograí aistriúcháin eile de chuid na nEoleolaithe le linn na mblianta a raibh sé ina bhall den eaglais, togra Béarla-Ungáiris agus togra Béarla-Hiondúis ina measc.

Dúirt sé leis an tseirbhís nuachta Tuairisc.ie. nach raibh i dtogra Gaeilge na heaglaise ach “eangach atá á caitheamh amach” le breith i ngan fhios dóibh féin orthu siúd a bhfuil dúil sa Ghaeilge agus i gcultúr na hÉireann acu. Mhaígh sé go bhfuil an feachtas earcaíochta atá ar bun ag na hEoleolaithe i láthair na huaire cosúil leis na cineálacha feachtas a bhíonn ar bun ar na meáin shóisialta lena  gcuirtear cuma “neamhurchóideach” ar leathanaigh ar mhaithe le ról grúpaí conspóideacha iontu a cheilt.

Roinnt seachtainí i ndiaidh don agallamh a bheith foilsithe ar Tuairisc.ie, tháinig an scéala chun solais go raibh an dallamullóg á cur ag aistritheoirí Gaeilge ar Eaglais na hEoleolaíochta agus aistriúchán mícheart á dhéanamh d’aon ghnó acu ar an ábhar. 

Bhí cuid de na haistritheoirí atá fostaithe ag Eaglais na hEoleolaíochta ag cur leaganacha míchearta den ábhar ar fáil, agus bhí daoine áirithe ag cur rabhadh ina gcuid aistriúcháin gan bacadh leis an ábhar a léamh. Shéan Eaglais na hEoleolaíochta na líomhaintí sin. 

Dúirt urlabhraí de chuid na heaglaise go n-aithníonn na hEoleolaithe “tábhacht stairiúil agus chultúrtha na Gaeilge” agus tábhacht na n-iarrachtaí atá ar bun leis an teanga a chaomhnú. Dúradh go bhfuiltear íoc naoi cent in aghaidh an fhocail le haistritheoirí Gaeilge, rud a fhágann go mbeidh €900,000 nó mar sin caite ag Eaglais na hEoleolaíochta ar an togra faoin am a bheidh sé curtha i gcrích.

Dúirt an t-urlabhraí go raibh “grá faoi leith” ag bunaitheoir na heaglaise, L. Ron Hubbard, do mhuintir na hÉireann agus gur eascair an grá sin as cuairt a thug sé ar  Bhaile Átha Cliath i 1956. Tháinig bunaitheoir an Scientology chun na tíre seo le seimineáir a thabhairt faoi “éifeachtúlacht an duine” — seimineáir a ndearnadh forbairt orthu le haghaidh Cúrsa in Éifeachtúlacht an Duine na nEoleolaithe, bunchúrsa i gcreideamh na heaglaise.

SCÉALTA EILE