Afra-Éire: The Tolu and Feli Show agus scéalta eile ón bpobal Afra-Éireannach

Roots in Africa-Ireland (RIAINetwork)

Bhí painéal speisialta cainte ar Zoom ar siúl ag an ngrúpa Roots in Africa-Ireland maidir leis na dúshláin a bhíonn ann i gcaidrimh idirchiníocha in Éirinn. Bhí an ócáid ar siúl níos luaithe an mhí seo agus í á cur i láthair ag an iriseoir Nigéarach, Joespeh Okoh. Dúirt an eagraíocht gur spreag maidhm mhór na gluaiseachta BLM anuraidh go leor lánúineacha le labhairt faoi chúrsaí cine den chéad uair, agus faoi na dúshláin shochaíocha agus stairiúla a eascraíonn as an ábhar. Bhunaigh Joy-Tendai Kangere agus Diane Ihirwe an tionscnamh, Roots in Africa-Ireland an Samhradh seo caite.

The Tolu and Feli Show

Chuir an t-amhránaí is scríbhneoir Tolu Makay agus an file agus taibheoir filíochta ó bhéal FeliSpeaks tús lena seó féin, The Tolu and Feli Show ar YouTube agus Spotify Dé Sathairn seo caite. Beidh siad ag labhairt maidir le hábhair leochaileacha agus macánta agus ag cur cúrsaí an tsaoil trí chéile. Is féidir breathú air anseo

Léiriú agus féiniúlacht inscne san áireamh i ndlíthe nua coireachta fuatha 

Beidh sé ina chion coiriúil ar leith, den chéad uair riamh i stair an stáit coir fuath a dhéanamh bunaithe ar dhath craicinn duine, claonadh gnéis nó inscne. Áirítear sa dlí nua seo léiriú inscne agus féiniúlacht inscne, agus d’fhéadfaí téarma príosúnachta a ghearradh ar an té a bhrisfeadh an dlí.

Dúirt an Irish Network Against Racism gur dul chun cinn iontach a bhí i dtabhairt isteach an dlí nua ach go bhfuil “obair fós le déanamh” lena chinntiú go “dtabharfar an chosaint is fearr” leis an reachtaíocht nua agus go ngabhfaí i ngleic le “cleachtais institiúideacha”. 

Tá tuilleadh eolais faoin bhfeachtas nua #LoveNotHate atá ar bun ag an INAR maidir leis an gcoireacht fuatha ar fáil anseo.

Ciontaíodh an t-iarphóilín Derek Chauvin i ndúnmharú George Floyd

Ciontaíodh Derek Chauvin, an t-iarphóilín a cúisíodh i marú George Floyd in Minneapoli anuraidh, sna trí chúiseamh a cuireadh ina leith: dúnmharú de dara grád, dúnmharú de tríú grád agus dúnorgain den dara grád. Is eachtra stairiúil é seo ó thaobh cúrsaí ciníochais i Meiriceá agus chuaigh an nuacht seo go mór i bhfeidhm ar dhaoine dubha ar fud na cruinne.

D’fhógair an leathanach Black & Irish: “Cumhacht síoraí dá anam. Tá an ceart déanta”.

Bhí ‘Stephen Lawrence Day’ ann le deánaí in ómós an fhir dhuibh, Stephen Lawrence, a dúnmharaíodh in ionsaí ciníoch sa Bhreatain sa bhliain 1993. Chuir an lá seo bás Toyosi Shittabey, a maraíodh i mBaile an Tirialaigh in 2010 in ionsaí ciníoch i gcuimhne do dhaoine dubha in Éirinn chomh maith le George Nkencho ar scaoil Garda é an bhliain seo caite taobh amuigh dá theach i mBaile Átha Cliath. 

OutsidersEnt introduces: KeSTine

By IAMACOSMONAUT

Ghlac an t-amhránaí rapcheoil as Corcaigh, KeSTine, páirt in agallamh OutsidersEnt maidir le ceisteanna ceoil Afra-Éireannaigh. Físeanna siamsaíochta a bhí i gceist agus tá siad ar fáil ar leathnach Instagram KeSTine.

Beidh E.P. nua KeSTine, Reflection, ag teacht amach go luath. Is féidir é a réamhshabháil ar Spotify anois. 

SCÉALTA EILE