Aithníonn frithshiopadóir…

“An mbeidh tú liom chuig na siopaí.”

D’aithneodh an t-eagarthóir ba chodlataí amuigh an botún.

Go deimhin féin, ní bheadh tabhairt faoi deara rómhór de dhíth ar aon duine le fios a bheith aige go bhfuil comhartha ceiste in easnamh sa chéad líne sin.

Ach mar sin féin ní bheadh de dhíth ach an tuiscint ba lú ar an saol le fios a bheith agat nach ceist ar chor ar bith í seo.

Ní hea, ach ordú faoi chulaith shnasta ceiste é.

Nó, tá a fhios ag an saol mór agus an saol beag agus gach saol idir eatarthu gur beag rud is mó a chuireann allas fuar le héadan lucht na bhfrithshiopadóirí ach lá mór siopadóireachta.

Duine acu sin mise.

Ní aithneoinn péire bróg Gucci thar phéire buataisí a d’fheicfeá sa phortach lá bainte móna.

Nuair a iarrtar ar mo leithéidse dul chuig na siopaí i gcuideachta an tsiopadóra chíocraigh níl sa chuireadh i ndáiríre ach iad a thionlacan chuig a rogha ionad siopadóireachta.

Ansin a luaithe atá tearmann sin na siopaí bainte amach acu is amhlaidh nach mbíonn gnó acu linne a thuilleadh agus cuirtear chun bealaigh muid faoi mar a chaithfeadh siad amach éadaí an tséasúir seo caite.

Ní theastaíonn ár n-aineolas agus ár ndoicheall uathu agus is cuma leo ann nó as muid go dtí go bhfuil a gcreach déanta acu, a meáchan féin de mhálaí agus de ‘shladmhargaí’ acu agus iad réidh le dul abhaile.

Is féidir an frithshiopadóir a aithint chomh gasta céanna agus a thabharfadh an siopadóir is cíocraí léim síos pasáiste agus boladh an tsladmhargaidh is déanaí acu.

Bíonn cuma chráite chaillte orainn agus muid inár bhfánaithe ag siúl thart linn féin go huaigneach gan dóigh.

Muid ag amharc go fann folamh uainn.

Lán na súl á bhaint as an uaireadóir.

An chos ar crith le mífhoighne.

Na súile agus an inchinn ciaptha ag na fuinneoga taispeána go léir, ag na fógraí móra daite agus ag an ghuth nach stadann ach ag fógairt ó na callairí le brí is le bród na hearraí is déanaí a bhíonn ag teastáil go dóite uait ANOIS!

Sin agat ciall cheannaithe na bhfrithshiopadóirí – ciall nach féidir a cheannach ar lacáiste ná ar shladmhargadh ar bith.

Ach fógraíodh le déanaí go bhfuil ionad siopadóireachta sa tSín i ndiaidh réiteach a fháil ar an fhulaingt seo.

Mar atá, Cochall na bhFear Céile.

“Ach cad é sin?” a fhiafraíonn sibh.

Áit bheag inar féidir leis an fhrithshiopadóir labhairt go réidh agus go príobháideach le síceolaí chun díobháil agus iarmhairtí an lae siopadóireachta a leigheas, nó a mhaolú ar a laghad ar bith?

Ní hea.

Is éard atá ann i ndáiríre, cochaill bheaga (thíos) ina bhfuil cathaoir shócúlach agus ríomhaire ar a bhfuil físchluichí ó na 90í chun cuid de chian na siopaí a thógáil den dream sin ar fada leo an t-ionad siopadóireachta a fhágáil ina dhiaidh!

I mbeagán focal is margadh maith ag an fhrithshiopadóir agus ag an siopadóir fonnmhar beirt é.

Is féidir leis an íospartach an t-am a chur thart go héasca pléisiúrtha sna cochaill seo agus tugtar cead a gcinn (agus a gcártaí creidmheasa) do na siopadóirí dílse.

Níl ann faoi láthair ach scéim phíolótach in ionad siopadóireachta de chuid Shanghai, mar atá an Global Harbour, ach deirtear go mbeifear ag cur leo más amhlaidh go n-éiríonn go maith léi mar scéim.

De réir gach dealraimh (agus ní ábhar iontais ar bith é b’fhéidir), tá ag éirí thar barr leo faoi láthair agus mórán daoine ag maíomh gurb é seo an t-aon scuaine a rachadh siad inti in ionad siopadóireachta!

Anois, tá iarracht mhór den stéiréitíopáil le brath ar an ainm admhaím.

Nó ní gach bean ar áil léi a bheith faoi ualach trom málaí siopadóireachta.

Agus ní gach fear a gcuireann lá mór siopadóireachta múisc air.

Ach mar sin féin, is tús é agus tá neart féidearthachtaí ag baint leis mar smaoineamh.

Nach dtiocfaí tógáil air seo agus tearmann a chruthú ina mbeadh riar gach frithshiopadóra d’fhir agus do mhná?

Ach cad é a chuirfeadh sibh féin ann, a léitheoirí?

Inneall déanta uachtar reoite? Seirbhís suathaireachta agus ceol bog suaimhneach sa chúlra? Beár manglam?

Tuigim go dtabharfadh daoine searbha áirithe ‘feighlíocht aosach’ air seo ach b’fhearr liom féin clós súgartha na ndaoine fásta a bhaisteadh air… agus nár dheas é?

Cá bhfios nach mbeidh ceann acu seo ag teacht chuig ionad siopadóireachta i ngar duit féin go luath.

Ansin, is cinnte nach rachaidh an lá chun sioparnaí ar aon duine feasta choíche.

SCÉALTA EILE