An bhearna phá idir Éireannaigh gheala agus Éireannaigh dhubha agus scéalta eile ón bpobal Afra-Éireannach

Mí na Staire Duibhe

Is ócáid bhliantúil í Mí na Staire Duibhe a tháinig aniar chugainn ó na Stáit Aontaithe, áit a dtugtar  Mí Staire na hAfra-Mheiriceánach uirthi freisin. Fuair ​​an ócáid aitheantas oifigiúil ó rialtais na Stát Aontaithe agus Cheanada, agus le déanaí bíonn sí á ceiliúradh in Éirinn agus sa Bhreatain chomh maith. Bhí go leor ócáidí in Éirinn ar siúl lena ceiliúradh ar líne agus go fisiciúil  i mbliana agus is féidir súil siar a chaitheamh ar chuid den cheiliúradh sin tríd an haischlib #IamIrish agus  na cuntais Black&Irish.

Unapologetic Magazine

Tá an irisleabhar nua Unpologetic Magazine beo ar líne anois. Iris ildisciplíneach, liteartha agus cultúrtha é Unapologetic,  a bhaineann le saincheisteanna sóisialta agus deiseanna cruthaitheacha in Éirinn. Tá sé mar aidhm ag an iris díriú ar éachtaí stairiúla cosúil le ré #BLM, an reifreann pósta, agus an aisghairm an 8ú Leasú, chomh maith le sainmhíniú nua a thabhairt ar a bhfuil i gceist le bheith i d’Éireannach. Tabharfar spás san iris do dhaoine ó chúlraí mionlaigh a bheith in ann a gcuid smaointí a roinnt go héifeachtúil gan breithiúnas agus aird a tharraingt ar na saincheisteanna sóisialta a bhíonn againn in Éirinn an lae inniu.

Is féidir níos mó eolais a fháil anseo.

DUBH

Is léiriúchán comhoibritheach Amharclainne é DUBH atá ar fáil ar YouTube. Caitear súil ann ar an gcur faoi chois, an ghnéasacht, an chumha agus an t-áthas! Trí na téacsanna a scríobh an file labhartha, FELISPEAKS, iarrann sé ar  do lucht féachana DUBH a fheiceáil mar ‘leigheas’ don pháiste atá laistigh dínn go léir. 

Pléitear an ciníochas, brúidiúlacht na bpóilíní, ionsaithe gnéis, míthuiscint agus bás. Níl sé feiliúnach do dhaoine atá faoi bhun 16 bliana d’aois.

Grúpaí mionlaigh eitneacha ag obair sa tríú leibhéal

Is mó an seans go dtuilleann baill foirne tríú leibhéal ó chúlra mionlaigh eitneacha i bhfad níos lú airgid agus go mbeidh siad ar chonarthaí neamhbhuana i gcomparáid le baill foirne geala, dar le taighde nua.

Tá na torthaí le fáil sa chéad suirbhé comhionannais cine riamh ar níos mó ná 3,000 ball foirne a rinne an tÚdarás Ardoideachais (HEA) in ollscoileanna, i gcoláistí agus in institiúidí teicneolaíochta.

Taispeánadh go raibh difríocht shuntasach idir céatadán na bhfoirne ó ghrúpaí mionlaigh eitneacha cosúil le hÁisigh nó hAfracaigh dhubha a thuilleann níos lú ná €60,000 sa bhliain (77%) i gcomparáid le daoine geala (45%).

I measc lucht ardioncaim, bhí an céatadán daoine a thuilleann os cionn € 75,000 níos ísle i measc grúpaí mionlaigh eitneacha (17%) agus níos airde i measc na nÉireannach geal (38%).

SCÉALTA EILE