An bhfuil an ‘meath meánbhliana’ ag cur isteach orm?

Tá mé tinn tuirseach na laethanta seo d’achan uile rud. Níl bia ar bith ag tabhairt sásaimh dom, níl fonn orm dul chuig an obair agus mothaíonn mo shaol ar fad bleugh.

Dúirt cara liom go bhfuil rud ann ar a dtugtar an halfway hump. Ní hé rud ar bith dána é, socraigh síos!

Deirtear go dtarlaíonn sé leath bealaigh fríd an bhliain go mbíonn daoine dubh dóite de bheith ag déanamh an rud céanna lá i ndiaidh lae. Ach níl a fhios agam cén dóigh rudaí a athrú. Tá an saol go maith agam. Tá post iontach agam agus tá cairde thart orm a bhfuil grá agam dóibh , ach mothaíonn sé ar nós go bhfuil rud éigin ar iarraidh.

 An é gur fíor seo go bhfuil rud éigin ar iarraidh ó mo shaol nó an é an ‘meath meánbhliana’ a raibh mo chara ag insint dom faoi atá ag cur isteach orm? An imeoidh an mothúchán seo i gceann cúpla lá?

Bhí mé ag smaoineamh faoi shíceolaí a aimsiú arís anois agus tabhairt faoi m’inchinn a dheisiú giota beag ach dá mhéid a amharcaim fá choinne cheann nua, is ea is mó imní a bhíonn orm. Níl mórán de rogha síceolaí anseo i nDoire agus is fir iad a bhformhór acu. Níl rud ar bith agam in éadain na bhfear ach tá rudaí faoi leith atá níos fusa a phlé le bean.

Rud atá greannmhar faoin rud ar fad is é go mbíonn imní an domhain orm faoi choinne a fháil agus dhul chuig an chéad seisiún ach an t-aon dóigh gur féidir sin a leigheas ná dul chuig an chomhairleoir. Tá orm a bheith cróga ag pointe éigin agus dul ann.

Tá seans ann go bhfuil mé ag mothú iontach míshocair i mo shaol mar gheall nach bhfuil mé ag foghlaim rud ar bith níos mó nó nach bhfuil mé ag déanamh aon dul chun cinn le rudaí anois. Tá sé ar nós go bhfuil mo shaol ar sos beag agus mé ag iarraidh rudaí a oibriú amach. Ach cá huair a thosóidh sé arís? Ní féidir liom a bheith i mo shuí ag fanacht ar inspioráid do mo shaol ar fad.

Scríobh mé cúpla mí ó shin go mbeinn sásta dá mba rud é nár fhoghlaim mé rud ar bith eile riamh arís i mo shaol ach anois sílim go bhfuil mé ag dul siar air sin (ní hé seo an chéad uair ar tharla seo – an gcuimhin libh go ndúirt mé nach mbeinn ag ól riamh arís?)

Mar sin seans go bhfuil sé in am dom anois dul ar ais i mbun staidéar agus m’inchinn a chur ag obair arís.

SCÉALTA EILE