An modúl is tábhachtaí an seimeastar seo: ag cur fhataí ar an Teach Mór

Chuir muid an chéad dá iomaire fataí ar an deireadh seachtaine. Fataí Bhanríon na Breataine (nach gránna an t-ainm le tabhairt ar fhata é sin. An fata bocht) a bhí iontu. Chuaigh mé féin agus mo dheartháir amach le cúpla láí, cúpla píce agus rópa le gabháil ag leagan amach. 

Is é an leagan cainte a bhíodh ag Deaideo a mhúin Deaide dúinn ag tús na paindéime, nuair a chuir muid an chéad gharraí ceart ó bhí Deaide i bhfad níos óige, ná “fad láí, bord agus iomaire”. 

Má bhreathnaíonn tú ar an láí, bíonn lann air agus cois, mar a bheadh ar shluasaid ar bith is dóigh, ach leag an láí ar an talamh agus fad na lainne tabharfaidh sé leithead an bhoird duit agus fad na coise sin leithead an iomaire.

 Mar sin leagfaidh tú do láí ar an talamh agus cuirfidh tú do rópa ar thaobh amháin den chois (ar ndóigh déanfaidh tú é seo ar dhá cheann an iomaire) agus tabharfaidh tú leat do láí ansin agus gearrfaidh tú líne sa gcréafóg de réir do rópa.

Leagfaidh tú síos do láí arís mar a bhí sí agat cheana agus bogfaidh tú do rópa fad chois na láí. Gearrfaidh tú líne eile agus anois tá leithead do iomaire socraithe agat. Leagfaidh tú síos do láí san áit chéanna uair amháin eile, gabhfaidh tú fad na lainne le do rópa, gearrfaidh tú líne agus tá bord anois agat freisin. 

Ag brath ar cén áit sa ngarraí a bhfuil tú, le claí nó amuigh ina lár, d’fhéadfadh bord a bheith chaon taobh den iomaire nó d’fhéadfadh nach mbeadh agat ach ceann ar thaobh amháin. 

Cibé cén scéal é nuair a bheidh iomaire nó dhó leagtha amach agat béarfaidh tú greim ar do phíce agus scaipfidh tú feamainn ar an iomaire. Ná cuir an iomarca ann nó dófaidh tú na fataí. Is féidir níos mó leasú a chur ann más glasra éicint eile atá tú a chur ann. Cuireann muide feamainn agus aoileach circe ann mar shampla murar fataí a bheidh san iomaire sin.

Nuair a bheidh an méid sin déanta, leagfaidh tú amach na fataí thart ar sé horlaí déag óna chéile. Agus ní theastaíonn céim innealtóireachta uait le n-oibriú amach gur le pátrún triantáin a chuirfidh tú an méid is mó fataí san achar atá agat.

Ansin piocfaidh tú suas do láí arís agus tosóidh tú á dhúnadh isteach. Gearr leath an bhoird agus caith suas os cionn do chuid fataí é (gabhfaidh an leath eile ar an iomaire atá ar an taobh eile den bhord) agus déan amhlaidh arís leis an mbord ar an taobh eile den iomaire agus anois tá iomaire fataí agat. 

Nuair a bheidh an iomaire in aice leis déanta agus an leathbhord eile caite suas air beidh clais agat idir na hiomairí. Tá clais mar a bheadh cosán ann idir do dhá iomaire agus is féidir é a úsáid nuair a bheidh salachar (nó fiailí mar a deir cuid agaibh) le glanadh amach as an iomaire le nach dtachtfar do chuid fataí, agus nuair a bheidh na fataí le lánú – sin nuair a fhásann na fataí an oiread go mbíonn siad ag sá amach as an iomaire agus bíonn siad le clúdú arís sula ndófaidh an ghrian iad. Ní oibríonn SPF 50 chomh maith le créafóg. 

SCÉALTA EILE