An t-ainm ‘Bríd’ imithe i léig dar leis an CSO

Tá an t-ainm ‘Bríd’ imithe i léig ó bhí “buaicthréimhse” an ainm ann ag tús na 1980idí, dar le Gerard Dolan ón bPríomh-Oifig Staidrimh. Chuir lucht na hoifige staitisticí faoi na hainmneacha a bhaineann le Bríd Naofa ar fáil inniu mar chuid den cheiliúradh náisiúnta a dhéanfar ar éarlamh na hÉireann an tseachtain seo. 

Baisteadh ‘Bríd’ nó ‘Brid’ ar 162 cailín nuabheirthe idir na blianta 1980 agus 1983 ach ní bhíonn an t-ainm ach ar líon fíorbheag cailíní ar na saolta seo. Tugadh ‘Bríd’ ar chúigear in 2017, ar ochtar in 2018, agus ar sheisear in 2021. Bhí a laghad sin ‘Brídeanna’ ann in 2021 nár cuireadh san áireamh sna staitisticí é mar ainm. Fágann sé sin go bhfuil formhór na mBrídeanna in Éirinn beagnach ceathracha bliain d’aois nó os a chionn. 

Ar ndóigh, tá leaganacha eile den ainm ann i mBéarla agus i nGaeilge agus tá sonraí ag an bPríomh-Oifig Staidrimh ina dtaobh sin chomh maith.  Ar na ceanna is coitianta tá ‘Brigid’ agus ‘Bridget’. Ba in 1965 a bhí a “bhuaicthréimhse” ag ‘Brigid’ agus an leagan sin den ainm tugtha ar 293 leanbh agus tráth a raibh sé ar an 26ú hainm ba mhó thóir do chailíní. 

Baisteadh ‘Brigid’ ar bhreis agus céad leanbh gach bliain ó 1965 go 1972, agus bhí sé i measc na 100 ainm ba mhó tóir do chailíní suas go dtí 1975. Tháinig athbheochan beag ar an leagan seo in 1995, nuair a tugadh ‘Brigid’ ar 62 leanbh, ach tháinig laghdú arís in 1996 go 28 ‘Brigid’ agus ar thairseach na mílaoise bhí níos lú ná ochtar leanbh nuabheirthe a raibh an t-ainm sin orthu. Níor áiríodh ‘Brigid’ sna staitisticí ceal úsáide sna bliana 2014, 2015, 2016, agus 2017. 

Is é an leagan Galldaithe ‘Bridget’ is coitianta sa lá atá inniu ann agus os cionn fiche cailín den ainm sin ann in 2020 agus in 2021. Bhí sé ar an 228ú ainm ba mhó tóir do chailíní in 2021. Bhí sé ar an ochtú hainm ba mhó tóir in 1964 tráth a tugadh ‘Bridget’ ar 595 leanbh. Níor thit sé amach as an gcéad ainm is mó tóir do chailíní go dtí 1998. 

Ar na leaganacha eile a bhfuil eolas ag an CSO fúthu tá ‘Breda’, ‘Bridgid’ agus an seanlitriú Gaelach ‘Brighid’. Ba sna 1980idí a bhí an tóir ba mhó ar ‘Breda’ agus an t-ainm ar 49 cailíní in 1982. Tugadh ‘Breda’ ar sheisear in 2020 ach níos lú ná triúr in 2021. Tugadh ‘Bridgid’ ar 23 cailíní idir na blianta 1967 agus 1971 agus bhí triúr acu arís ann in 1980.

Ní bhíonn mórán tóir riamh ar ‘Brighid’ féin. Ba sa bhliain 1964 a rugadh an líon is mó in aon bhliain amháin agus ní raibh an uair sin ann ach seisear. In 1982 cláraíodh triúr ‘Brighid’ eile ach níor cuireadh an t-ainm san áireamh sna staitisticí ó shin, ceal úsáide. 

Tá leaganacha eile den ainm ar an taifead ag an CSO chomh maith, ina measc: Breada, Breeda, Breege, Breedge, Bridge, Bridgeen, Bridie, Brídín, Briege, agus Briget.  

Tá íosmhéid de triúr leanbh den inscne céanna i gceist le hiontrálacha ar tháblaí Ainmneacha Leanaí na hÉireann, ar mhaithe le príobháideachas an duine a chosaint.

SCÉALTA EILE