B’fhéidir nach miste filleadh ar láthair na coire uaireanta…

Ana-focan-scéal agam daoibh. Léigí go dtí an deireadh le bhur dtoil!

Is ea, bhíos tar éis tamall a chaitheamh ag Pop Up na Nollag i dtábhairne an Piper’s Corner i mBaile Átha Cliath. Chinneas ansan ar gheábh a thabhairt trasna na Life go Barra an Teampaill – ceol beo ó The Bonk sa Projects Arts Centre. Lena raibh de thacsaithe im thimpeall ar a gcroí dícheall a d’iarraidh mé a mharú, ambaiste, bhí cúram mo dhóthain orm an áit a bhaint amach ar rothar.

Col ar fad ag na tacsaithe le rothaithe na laethanta so! Neomat amháin, stoptha os comhair an tsolais dheirg, neadaithe isteach sa lána rothar, thugas sracfhéachaint ar shuíomh GPS an Projects Arts Centre le cabhair mo ghutháin. Ní mór ná gur léim an tiománaí amach as a chairt le mé a thachtadh – “you’re looking at your f*****n phone!”.

Shroicheas ionad na ceolchoirme in ainneoin an imeaglaithe. Fuaireas ráille breá iarainn lem chapall iarainn a cheangal tamall ann. Fén dtráth gur chuir The Bonk críoch le taispeántas den scoth, bhí an banna agus a chomhluadar ar aon fhocal go raibh deoch agus dúidín tuillte ag na héinne. 

Siar linn go dtí an Czech Inn, agus bhí sé an dó a chlog nuair a tháinig amach as an áit arís. Anoir liom fé dhéin mo rothair, ach é a bheith sciobtha leis ag cníopaire éicint. Mo rothar aoibhinn goidte. Th’anam ‘on diabhal.

Chun codlata liom, agus dobrón orm i dtaobh a raibh tite amach. Ach dhearúdas eachtra na hoíche ar thitim dom isteach i néal ana-thaitneamhach, mé ag taibhreamh liom ar laethanta a bhí, agus dhá roth mo rothair fúm. 

Dhúisíos arís de phreab, agus cuimhne obann ar an drochrud agam. Solas an lae ag beannú thar Ardeaglais Theampall Chríost chugham. Maidin álainn chun… siúlóide. 

An ghráin agam ar a bheith ag siúl. Ach an bóthar a ghaibheas, chuir sé i bhfoisceacht don ráille ónar goideadh mo rothar mé. D’fhilleas ar láthair na coire le barra fiosrachta, agus go deimhin féin, nár liom a bhí an seans gur dheineas amhlaidh. 

Greamaithe leis an ráille céanna, bhí mála plaisteach ar a raibh greanta teachtaireacht ghonta. Is é a bhí scríte ná gur goideadh rothar an oíche roimh ré, nach maith ab eol dom é, agus le glaoch a chur ar Bad Bob lena thuilleadh a fháil amach.

Níorbh eol domsa cérbh é Bad Bob, ach bhí leisce orm é a fháil amach. Dá raghainn chuige ar thóir mo rothair, gan é in úsáid ach mar bhaoite aige? Dá leagfadh sé amach mé d’fhonn na duáin a bhaint díom agus a dhíol ar mhargadh dubh na Nollag? Smaointe mar iad a bhí im cheannsa.

Do Ghúglálas Bad Bob ach go háirithe, agus d’fhoghlaimíos gur tigh tábhairne a bhí i gceist. Tigh tábhairne a bhí suite laistiar díom! Do chuas isteach, pictiúr den teachtaireacht rúndiamhair a bhí romham ar maidin á thaispeáint don fhreastalaí agam.

Is gearr go mbeidh an bainisteoir leat, arsa é sin, “but he’s a f****n headcase”. Níorbh fhada gur nocht an headcase féin romham, agus do chrom sé siúd ar óráid a thabhairt ar an gcontúirt a bhaineann le rothair a pháirceáil i gCathair Átha Cliath. 10,000 rothar goidte i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2018! Agus idir ghadaithe agus thacsaithe, nach neamhfháiltiúil an áit í Cathair Átha Cliath roimis rothaithe?

Fiafraíodh díom pé scéal é cén chuma a bhí ar mo rothar. Thaispeánas don bhainisteoir féinín rothair a thógas ar Bhóthar na bhFál a bhí ar mo scéal Instagram i gcaitheamh na seachtaine. Agus bhí an rothar acu ambaiste. Neosadar dom an scéal. Is amhlaidh a thug bithiúnach fé mo rothar a ghoid an oíche roimh ré. Bhí glas an rothair díreach briste aige nuair a bheir cúpla duine de lucht taithithe Bad Bob’s air. Is maith iad na caiteoirí toitíní! 

Chuireadar mo rothar go slán in airde staighre sa phub, agus teachtaireacht ar mhála plaisteach ar an ráille i dtreo is go bhféadfainnse tengmháil a dhéanamh leo. Mo rothar fachta thar n-ais agam! An ceacht – b’fhéidir nach miste filleadh ar láthair na coire uaireanta.

Is ea, is minic a chloistear scéalta ar rothair a ghoidtear, agus ná faightear go deo thar n-ais. Seo ceann anois fé rothar a fuarthas thar’n ais! Anois, an bhfuil mo sparán feicthe ag éinne agaibh?

SCÉALTA EILE