‘Bhí athrú ainm uaim féin agus ó ¥’

Bhíos i mbun taighde a dhéanamh maidir le m’ainm sclábhaí a chaitheamh uaim le déanaí, .i., is é an leagan Béarla de m’ainm atá greanta go náireach ar mo phas reatha, agus b’fhearr liom go mór Seaghan Mac an tSionnaigh a bheith ann! Ach is ea, le linn surfáil gréasáin a bheith ar bun agam agus an scéal á fhiosrú agam, nár phreab scéal Kanye West aníos. 

Is cosúil gur ‘Ye’ a thugann sé air féin le roinnt blianta anuas, ach anois tá an t-athrú sin curtha i gcrích go hoifigiúil. Chuir an rapadóir a iarratas isteach i mí Lúnasa so a d’imigh tharainn, agus in Los Angeles an lá cheana, dhein breitheamh de chuid na huaschúirte an t-athrú ainmníoch a fhormheas.

Sórt giorrúcháin ar ‘Kanye’ atá in ‘Ye’, is dócha, agus is le siombail an Yen (¥), airgeadra na Seapáine, a chuireann Ye a ainm in iúl – fé mar a dheineadh an t-ealaíontóir ar a dtugtaí ‘Prince’ tráth, bhí siombail ar leith aige siúd chomh maith lena ainm a chur in iúl. 

Is é a dúirt an tUasal Ye féin ná gur ón mBíobla Críostaí a fuair sé siúd a ainm, is é sin, an forainm ‘ye’, seanfhoirm na dara pearsan iolra i mBéarla, agus an focal is comónta ar fad sa Bhíobla de réir dealraimh. Níor thug Ye aon mhíniú níos doimhne ar an scéal ná an méid sin áfach, cúiseanna pearsanta a dúirt sé a bhí leis an athrú ainm, b’in uile.

Ach tá mórán eile ag titim amach i saol pearsanta Ye fé láthair, tá sé i mbun colscarúint ó Kim Kardashian West mar shampla, agus is suimiúil an rud é go gcoimeádfaidh sise a sloinne pósta anois agus é tréigthe ag a hiarfhear céile. Dar ndóigh, ní hé nár chualathas riamh faoina leithéid. Jack White ó na White Stripes, ní Jack White in aon chor a baisteadh air lá a shaolaithe, ach “John Gillis”, agus nuair a phós sé Meg White, drumadóir na White Stripes, ghlac sé lena sloinne siúd, agus níor chaith sé uaidh é tréis dóibh féin colscarúint óna chéile. ‘Taking Me Back’ teideal an amhráin nua-eisithe ón bhfear céanna le laethanta beaga anuas dála an scéil, níor mhiste cluas a thabhairt do!

SCÉALTA EILE