Bí spreagtha, bí beacht

Pléann ár gcolúnaí Ainle Ó Cairealláin bealaí céimiúla chun ár gcuid spriocanna a bhaint amach agus molann sé dúinn a bheith spreagtha agus beacht ar an bhealach go ceann scríbe.


Más mian leat rud éigin suntasach a bhaint amach sa saol – rás a bhuachan, céim ollscoile a bhaint amach, post maith a landáil – b’fhiú duit an sprioc a leagan síos ar pháipéar, agus a bheith dírithe ar na céimeanna a thabharfaidh a fhad le ceann scríbe thú.

Má scríobhann tú spriocanna síos is mó seans go mbeidh rath ort agus tú sa tóir ar an taisce.

Ná déan dearmad go mbíonn tionchar ag an bhealach a leanann tú na spriocanna ar an phróiseas chomh maith.

Chuige sin, molaim duit a bheith beacht.

Deirtear go bhfuil sé níos measa sprioc neamhspreagúil a bhaint amach, agus a bheith sásta leis sin, seachas cailleadh amach ar sprioc oll-mhór, gan mórán.

Mar sin smaointigh go fadradharcach, bí cróga agus tú ag leagan síos do phlean.

hands

Cuid mhór den am bíonn spriocanna againn inár n-intinn ach ní scaoileann muid amach iad ar eagla go síleann daoine go bhfuil muid ag dul as ár meabhair.

Seo an t-am leis an bhobailín a scaoileadh amach.

Cuir an sprioc chróga spreagúil suas ar an bhalla agus léim isteach leis an dá chos.

Is é an dara píosa comhairle atá agam duit inniu ná a bheith beacht agus an sprioc á leagan síos agat.

Níl aon mhothú níos measa ná a bheith ag treabhadh ar aghaidh ar bhóthar nach bhfuil aon deireadh leis, agus tú ag fanacht ar dhraíocht osnádúrtha éigin a chuirfidh ar bhealach do leasa tú.

Tugtar ‘spriocanna’ orthu, mar go bhfuil deireadh-phointe acu, agus go mbíonn a fhios agat nuair a bhaineann tú amach é.

Sin an fáth ar gá a bheith beacht.

Mar shampla, más mian leat a bheith níos aclaí agus meáchan a chailleadh, tá sin go breá ar fad ach thiocfadh leis sin a bheith i d’intinn go deo gan gníomhú chuige.

reach

Níl aon bhealach agat chun measúnú a dhéanamh ar cad é mar atá ag éirí leat.

Ach má deir tú; “Ba mhaith liom 15Kg a chailleadh roimh bhainis mo dheirfiúr ar an 27ú dé mí Lúnasa 2016”, beidh a fhios agat go díreach má bhaineann tú an sprioc sin amach.

Más mian leat sliabh mór a dhreapadh, tabhair d’aghaidh ar an cheann is mó sa tír!

Más mian leat a bheith in ann rith níos gaiste, cuir am leis.

Más mian leat bheith saibhir, cuir uimhir leis.

Más mian leat méid áirithe airgid a shábháil, dúbláil é.


An tseachtain seo caite phlé Ainle an chéad chéim ar fiú a thabhairt chun do sprioc a fhíorú.

SCÉALTA EILE