An 7ú lá de Veganáir agus tá mé báite i mbainne cheana féin…

Tá an chéad seachtain den bhliain nua beagnach curtha dínn againn agus beidh an chéad seachtain de véigeanachas déanta ag cuid agaibh atá i mbun Veganáir i mbliana. Beidh cuid agaibh ann freisin a thosaigh Vegeanáir an tseachtain seo caite agus atá anois timpeallaithe ag builín bán, seacláid bhainne agus go leor leor uibheacha.

 Ach níl mise anseo an tseachtain seo le bheith ag tabhairt amach daoibh. Mar a scríobh mé an tseachtain seo caite, is fearr leathbhuilín den taos géar ná a bheith gan arán. 

Creidim go bhfuil an nós seo rudaí nua a thosú ar an gcéad lá de mhí Eanáir thar a bheith aisteach don Éireannach — ní bhíonn an Nollaig istigh go dtí an 6 Eanáir dar linn! Bhí mo chófraí lán boscaí seacláidí, cácaí Nollag, uachtar, milseáin agus eile ar an gcéad lá den mhí, agus chonacthas dom gur mhó an cur amú a bheadh ann dá gcaithfí amach an bia sin uilig ar mhaithe le Vegeanáir.

Bheartaigh mé gur tús bog leis an veigeánachas a bheadh ann agus go n-íosfainn a raibh fágtha de fhleá na Nollag an mhí seo ach nach gceannóinn bia ar bith eile nach mbeadh inghlactha ar aiste bia veigeánach. 

Tá an cur chuige seo i bhfad níos fearr, dar liom, agus cabhróidh sé le duine teacht isteach go héasca ar an athrú suntasach bia seo. Is iomaí duine a chuir tús spleodrach leis an mí, a ghlan na cófraí agus a cheannaigh mála mór ‘bia glas’ ach nach mbeidh in ann coinneáil air leis an athrú. 

An duine a thosaíonn go deas réidh, ag iompú in a veigeán béile ar bhéile seachas go tobann, is mó seans a bheidh aige fanacht leis an aiste bia nua go deireadh mhí Eanáir, agus, go deimhin, níos faide anonn más maith leis. 

Tá cara liom i mbun an aiste bia don mhí freisin agus tús bog curtha aici-se léi. Bhí gach dinnéar a d’ith sí an tseachtain seo ina bhéile veigeánach, beidh gach dinnéar agus lón amhlaidh an tseachtain seo, agus an tseachtain dar tús 22 Eanáir beidh gach béile ina a béile veigeánach. Tá súil aici leanacht ar aghaidh níos faide ná deireadh na míosa lena haiste nua bia agus tá mise ag ceapadh go gcabhródh a cur chuige céimnithe seo léi. 

SCÉALTA EILE