‘An fuisce is fearr ar domhan’ á dhriogadh ag Duibhneach

An gcualaís riamh an t-amhrán ina bhfuil an líne “You’re as sweet  as Tennessee Whiskey?” Bhuel, dein dearúd ar bhiotáille Thennessee anois, mar is in Éirinn atá an fuisce nuadhéanta is fearr ar domhan, de réir lucht Ghradaim Idirnáisiúnta na bhFuiscí a fógraíodh le déanaí agus ní nach ionadh go bhfuil baint nach beag ag fear ó Chorca Dhuibhne lena dhriogadh.

Tá Duibhnneach ins na haon phóca don ndomhan! Is é Mícheál Breathnach fear an fhuisce, ón nGarrán, a d’fhoghlaim mórán dá cheird i nDrioglann an Daingin an chéad lá. Nuair a thosnaigh Mícheál ag obair mar dhriogaire, ní raibh ach triúr eile sa tír a raibh an cháilíocht san acu. 

Anois, tá timpeall ar 30 duine acu ann. Rud atá suimiúil fé Mhicheál, má tá, ná gurb é an príomhdhriogaire is óige in Éirinn é, in aois a 29 bliain. 

Tá na mílte drioglann timpeall an domhain agus is iomaí ceann acu a bhí istigh ar na Gradaim seo, ach féach gurb é fuisce fhear an Gharráin, fé bhrat Boann Distillery le muintir Cooney, mar a n-oibríonn sé anois, a thug an svae leis.

Is údar mór bróid dóibh ar fad sa drioglann é, an t-aitheantas seo, mar ná fuilid ar an bhfód ach ó 2019. Lonnaithe i nDroichead Átha atáid.

Ní cruthaítear an saghas seo fuisce nua in aon áit eile ar domhan, a deir Micheál, agus is beag pot stil féin a deintear níos mó in Éirinn. Ní theastaíonn ó Mhicheál go rachaidh an cheird seo i léig, ceird a bhí fairsing comónta in Éirinn fadó, mar sin scaoil sé féna chrut féin a chur ar an bhfuisce, rún ná fuil sé sásta a insint, ach leide bheag a thug sé ná go n-úsáideann sé na hamhábhair is fearr dá bhfuil ar fáil, ar nós coirce agus cruithneacht. 

Bhí 1,000 fuisce ar fad istigh ar 16 chatagóir ag Gradaim Idirnáisiúnta na bhFuiscí agus bhuaigh Drioglann Boann cúig cinn eile de ghradaim ag an ócáid chomh maith. Bígí ag faire amach don ndrioglann, mar go bhfuil dhá shaghas jin, vodca agus fuiscí eile le teacht ar an margadh uathu go luath. Mol an óige, agus tiocfaidh sí! Sláinte.

SCÉALTA EILE