Beoir go leor!

Bíonn an chuid is mó againn measartha sásta le trí phionta a iompar ón bheár síos go dtí an tábla tartmhar, ach níor leor é sin d’Oliver Strümpfel, ná baol air.

Tá an fear cánach as an Bhaváir tar éis curiarracht dhomhanda a bhaint amach don líon is mó tancard beorach a iompar thar 40 méadar.

D’iompair sé 29 gloine lítir, a raibh meáchan 70kg iontu san iomlán, ag féile bheorach in Abensberg na Gearmáine ní ba luaithe sa mhí agus bheadh 31 tancard iompartha aige ach amháin gur thit gloine amháin ag an deireadh agus gur dhoirt níos mó ná 10% de ghloine eile amach, rud nach bhfuil ceadaithe de réir na rialacha.

Bhí 1,500 duine i láthair chun breathnú ar éacht Strümpfel, atá ag traenáil le tancaird le beagnach 10 mbliana.

“Fiú le linn traenála níor éirigh liom an oiread sin a iompar,” ar seisean.

“Bhí a fhios agam go mbeinn in ann é a dhéanamh am éigin ach ní chomh luath sin.”

Is é 30 tancard beorach an sprioc atá leagtha síos aige don bhliain seo chugainn.

Anois, cá mhéad pionta ata uait arís?

SCÉALTA EILE