Bia simplí foirfe

“En cuisine, comme dans tout les arts, la simplicité est le signe de la perfection./Mar is amhlaidh leis na healaíona uile, tá foirfeacht le brath sa bhia is simplí.”  

An Francach Maurice Edmund Sailland (thíos), nó ‘Curnonsky’ mar a thug sé air féin, a chum an ráiteas thuas.

Scríbhneoir ceannródaíoch ba é Curnonsky i ndomhan an bhia, a thuill an teideal “Prince-élu de la Gastronomie” nó “Prionsa an Ghastranómachais”.

Tá dhá rud an-suntasacha á rá ag Curnonsky anseo.

An chéad rud ná gur fearr an tsimplíocht sa chistin – rud a shíl mé a riamh.

Agus an dara rud, gur ealaín atá sa chócaireacht.

Anois, sin rud a bhí orm smaoineamh faoi.

Sílim gur bearna, nó gur difear atá anseo, idir cultúr bhia na hÉireann agus na Fraince.

Do na Francaigh, níl aon dabht gur ealaín í an chócaireacht agus iad chomh bródúil aisti is atá siad as an litríocht nó an phéintéireacht.

In Éirinn, ní mhothaím go bhfuil an bhéim cheanna curtha ar an chócaireacht, cinnte níl an traidisiún sin againn a bheith ag smaoineamh faoi bhia mar a dhéanfaí le saothar filíochta nó próis.

Níl stádas ná ról chomh lárnach sin ag bia agus cócaireacht in imeachtaí an ghnáthshaoil.

Sin ceann de na fáthanna ar spreagadh mé le seal a chaitheamh thar sáile ag cócaireacht.

Shíl mé riamh nár luigh feidhm na cócaireachta le healaín agus nach dtiocfadh an cócaire a bheith ina ealaíontóir.

Ach is dócha go bhfuil ealaín níos leithne ná sin, agus nach gá teorainn mar sin a bheith aige.

Más ionann ealaín agus cruthaíocht, áilleacht, agus an cine daonna ag smaoineamh taobh amuigh de riachtanais an tsaoil, is féidir cócaireacht a bheith ina ealaín cinnte.

Is próiseas atá ann a thosaíonn leis an bhunábhar, agus a gcruthaíonn tú rud éigin as.

Má amharcann muid air i dtéarmaí an cheoil, is féidir linn comparáid a dhéanamh.

Ní hé go bhfuil gá le ceol ach tá an saol níos pléisiúrtha agus níos fearr leis.

Baineann muid sult as, músclaíonn sé cuimhní ionann agus cuireann sé muid ag machnamh.

Thiocfadh an rud céanna a rá faoi bhia.

Is nuair a thuigeann muid sin go dtig linn tosú ag cócaireacht go maith, nó is sult atá i gceist.

In áit a bheith ag smaoineamh ar chócaireacht mar rud riachtanach agus rud éigin ar gá duit a dhéanamh, smaoinigh ar an áilleacht agus ar an taobh cruthaitheach de.

Éist le Curnonsky – sur tout, faites simple!

SCÉALTA EILE