Bialanna Baile

Tá BonAppetour fós ag cuardach óstach i gcathracha na tíre seo a chuirfidh eispéiris éagsúla bia ar fáil ina mbaile féin.

Is ar mhúnla Airbnb a cruthaíodh BonAppetour, gluaiseacht nua i réimse an bhia.

Cuireann daoine fáilte isteach ina dtithe féin roimh strainséirí chun eispéireas dúchasach bia a chur ar fáil dóibh.

Samhlaigh bialann, ach le casadh beag.

In áit a bheith i mbialann, tá tú suite i dteach de chuid mhuintir na háite ag ithe bia atá ullmhaithe acu féin.

Is gnólacht nuathionscanta ó Shingeapór a bhunaigh BonAppetour tar éis feachtas rathúil tiomsaithe airgid trínar bailíodh breis agus leathmhilliún dollar.

Buntáiste mór a bhaineann le BonAppetour ná go bhfuil cleachtadh againn cheana féin ar a leithéid chéanna de chur chuige mar gheall ar Airbnb.

Díreach mar a thugann Airbnb deis do dhaoine lóistín a ligean amach, is ardán é BonAppetour do dhaoine ar mian leo béile a chócaráil agus blaiseadh de chultúr bia agus dí na háite a chur ar fáil do chuairteoirí.

Ar Airbnb, is le cur síos cuimsitheach, pictiúir dheasa agus moltaí faoi na taitneamhachtaí atá ar fáil go háitiúil a dhéantar lóistín a fhógairt.

Ar an dóigh chéanna, is gá don óstach ar BonAppetour pictiúir den spás agus den bhia a chur ar fáil, mar aon le cur síos ar bhiachlár na hoíche.

Tagann custaiméirí isteach, déanann siad léirmheas agus cuirtear le dea-cháil nó le droch-cháil an óstaigh dá réir.

Go príomha, tá BonAppetour dírithe ar thurasóirí ar mian leo bualadh le daoine áitiúla agus blaiseadh a fháil de bhia dúchasach na háite, ach thiocfadh leat tabhairt faoi chamchuairt bhia áitiúil i do cheantar féin.

Ó seoladh in Barcelona i mí Dheireadh Fómhair seo caite é, tá BonAppetour ag tarraingt spéise ó chócairí cruthaitheacha as cathracha an domhain mhóir, ach níl óstach aimsithe in Éirinn go fóill leis an tseirbhís a bhunú sa tír seo.

Nár dheas an rud é féith na cócaireachta agus spiorad cairdiúil Gaelach a bheith sa chéad óstach in Éirinn?

Tuilleadh eolais anseo!

SCÉALTA EILE