Blas na beorach ag éirí níos measa de bharr an ardaithe teasa

Tá caighdeán na beorach ag éirí níos measa san Eoraip, agus is é an t-athrú aeráide is cúis leis.

Sin atá á mhaíomh ag staidéar nua a foilsíodh san iris eolaíochta Nature an tseachtain seo, agus tá imní ar ghrúdairí na hEorpa dá bharr.

Fuair na heolaithe amach go bhfuil laghdú ag teacht ar chaighdeán na leannlusanna san Eoraip mar gheall ar na tréimshí níos tirime agus níos teo a bhíonn ann anois le linn an tsamhraidh.

Thug siad rabhadh fosta go mb’fhéidir go dtiocfadh ardú ar phraghas na beorach ar fud na mór-roinne mura n-athraíonn na comhlachtaí grúdaireachta a gcleachtais go luath.

Dlúthchuid de shaol na hEorpa a bhí sa leann i gcónaí ach is cosúil go bhfuil éileamh níos mó ná riamh ar na hopaí, a bhuí sin le hearnáil na mbeoracha ceirde atá tagtha i dtreis le tamall de bhlianta ó shin.

“Mura dtéann na grúdairí in oiriúint don athrú seo cuirfear brabúsacht na beorach i mbaol agus beidh tionchar aige sin ar an tomhaltóir chomh maith,” arsa Martin Možný, Seiceach atá ina chomhúdar ar an staidéar.

Cuireann na hopaí le blas uathúil an leanna, rud atá ag mealladh daoine chuig an deoch mheisiciúil leis na mílte bliain.

An bhfuil cor cinniúnach i ndán do na piontaí a mbaineann tú súp astu mar sin?

Neosfaidh an aimsir, go litriúil: in ainneoin iarrachtaí áirithe atá ar bun ag na húdaráis an t-ardú ar theas an Domhain a choinneáil faoi 1.5C, faoi láthair níl an chuma ar an scéal go mbeifear in ann cloí leis an sprioc.

Is féidir an staidéar iomlán a léamh anseo.

SCÉALTA EILE