Comhairle Bia

Ar mhothaigh tú riamh go mbíonn daoine áirithe ag déanamh a ndíchill cuma na castachta a chur ar rudaí nuair atá siad measartha simplí i bhfírinne?

Mar a dúirt Einstein, “Everything should be made as simple as possible, but not simpler“.

Agus sin go díreach an cur chuige atá agam féin go pearsanta agus in ACLAÍ chomh maith.

Thig le cúrsaí sláinte a bheith chomh casta nó chomh simplí agus is mian leat.

Is minic daoine ag déanamh a mhór de rudaí ar mhaithe lena chur in iúl don mhuintir eile cé chomh cliste atá siad, nó chun táirge úr éigin atá ‘riachtanach’ don tsláinte a chur chun cinn.

Maidir le bia, bím i gcónaí ag cuardach bealaí chun an teachtaireacht a dhéanamh níos simplí agus comhairle éifeachtach a chur amach ansin.

Bím ag cuardach an ruda a thugann an dul chun cinn is mó leis an iarracht is lú.

An tseachtain seo caite, phléigh muid 10 gcéim chun na dea-shláinte. An tseachtain seo tá mé chun tochailt isteach i roinnt de na pointí sin le go mbeidh sibh muiníneach tabhairt fúthu.

Seo na smaointe is déanaí atá agam maidir le bia.


1. Ith an bricfeasta céanna i gcónaí

Porridge

Na laethanta seo, ithim babhla deas bracháin (leite) achan mhaidin.

Má tá banana sa teach, gearraim suas é agus isteach sa bhabhla leis.

Caithim cúpla cnó ar a bharr chomh maith.

Mura bhfuil bananaí ná cnónna agam, tá mé sásta an brachán a ithe le bainne amháin.

Cuirim an coirce in uisce an oíche roimh ré agus ní ghlacann sé ach cúpla nóiméad é a chócaráil ar maidin.

Bíonn cupán blasta caife agam leis an bhrachán, agus ní bhíonn orm aon am ná fuinneamh a chaitheamh ag smaoineamh ar an bhricfeasta.

Mholfainn duit rud beag ama a chaitheamh ag roghnú bricfeasta éasca, folláin a dtig leat é a ithe achan mhaidin, a bheag nó a mhór.

Ní mholaim aon bhricfeasta a bhfuil gránaigh ann, ar nós calóga arbhair agus a leithéid, as siocair gur minic neart siúcra iontu agus tréan próiseála déanta orthu.

Cloígh le slánbhianna (whole foods), amhail coirce leite, uibheacha, feoil, cnónna, glasraí, torthaí srl.

Nuair a oibríonn tú amach cad é an bricfeasta blasta, sláintiúil atá a dhul a bheith agat, tá 25% de do réim bia socraithe go buan!


2. Trí bhéile in aghaidh an lae

Breakfast

Tá neart comhairle amuigh ansin ag moladh do dhaoine ithe gach 3 huaire an chloig nó gach 6 huaire an chloig, agus meascán de bheilí móra agus smailceanna a ithe.

In ainm Chroim, tá rudaí eile le déanamh agam i rith an lae seachas a bheith ag seiceáil cén t-am is cóir dom ithe!

Tá an bricfeasta socraithe againn cheana féin.

Ith dhá bhéile eile in aghaidh an lae agus tá obair na gcapall déanta agat do réim bia a shocrú.

Tá sceideal oibre difriúil againn uilig, mar sin thig leat an dá bhéile eile a ithe ag am a oireann duit féin.

Molaim iarracht a dhéanamh iad a ithe ag an am céanna gach lá más féidir chun an smaointeoireacht ar fad a bhaint amach as.

Creid é nó ná creid, tá sé de nós againn a bheith ag cuardach bia ón am a raibh muid inár gcónaí amuigh i measc na gcrann is na gcnoc, agus tagann imní orainn nuair nach bhfuil a fhios againn cad é an chéad uair eile a bheas bia ar fáil dúinn.

Ar ndóigh, thig linn a bheith measartha cinnte nach bhfaighidh muid bás leis an ocras, ach ardaíonn an strus ionainn nuair atá neamhchinnteacht ann ó thaobh bia de, rud ar féidir é a sheachaint ach a bheith ullmhaithe.


3. 2-3 lítear uisce gach lá

drink

Luaitear uisce i mbeagnach gach alt sláinte a scríobhaim, agus a áit tuillte ag H20 mar fhíor-riachtanas sláinte dúinn uilig.

Mar a chan Gearóid Mac Lochlainn ina amhrán do pháistí na blianta ó shin, ‘Uisce, uisce fuar deas, is maith liom a bheith ag ól’.

Ól uisce agus ná caith oiread is soicind amháin eile ag smaoineamh faoi!


4. Oibrigh amach an comhdhéanamh ceart do na béilí

Fish

Uair amháin atá bricfeasta folláin á ithe agat gach lá, agus go leor uisce á ól agat, agus 3 bhéile rialta á n-ithe agat, thig leat bogadh chuig an chéad leibhéal eile.

Ba chóir go mbeadh foinse próitéine i ngach béile agat (feoil, iasc, uibheacha, srl), dornán glasraí agus dornán sailéid.

Sna béilí a itheann tú tar éis babhta traenála, caith isteach dornán carbaihiodráití, ar nós prátaí nó rís.

Is fiú níos mó a fhoghlaim faoin tionchar a bhíonn ag carbs, próitéin, agus geir ar an chorp, ach don am i láthair coinnigh na foinsí carb do na béilí iar-traenála.


5. Oibrigh amach an méid ceart do do chuid béilí

fist

Nuair atá an bricfeasta, uisce, líon na mbéilí agus an comhdhéanamh socraithe agat, tá sé in am a oibriú amach cén méid bia ba chóir a bheith in achan bhéile.

Bíonn sé seo difriúil d’achan duine ag brath ar an sprioc atá acu, leibhéal na haclaíochta a dhéanann siad agus méid a gcoirp.

Mar threoir shimplí, má tá tú go hiomlán lán tar éis do chuid béilí agus ag streachailt iad a chríochnú, tá siad rómhór.

Tá a mhalairt fíor má tá ocras an domhain ort fós tar éis béile.


6. Coinnigh an dá chos istigh

Young men jumping into the sea, low angle view

Cloígh leis an chomhairle atá san alt seo ar feadh sé mhí ar a laghad agus tiocfaidh na torthaí go tiubh agus go géar.

Creid uaim é.

Ach, ná bí ag dúil le cailleadh meáchain agus feabhsú sláinte má tá leathchois amuigh agus leathchois istigh agat.

Tá an cur chuige a mholaim éasca go leor le coinneáil ag gabháil, agus an-éifeachtach.

Chomh maith leis sin, tá sé bunaithe ar shult a bhaint as do chuid bia agus caidreamh sláintiúil a chothú le bia arís.

Molaim bia a roinnt le do chuid cairde, caidrimh a fhorbairt thar phláta bia aon am is féidir, táirgí áitiúla a úsáid agus sult a bhaint as scileanna úra cócaireachta a fhoghlaim.

Tá i bhfad níos mó i gceist le bia ná díreach rud a itheann muid le meáchan a chailleadh nó chun a bheith sláintiúil.

Cuireann bia maith beatha ionainn, agus leis an mheon cheart i leith bia, tugann sé sinn le chéile mar dhaoine.

Daingníonn sé teaghlaigh, ceanglaíonn sé sinn mar phobal, agus cuireann sé go mór le sonas an tsaoil.

 

SCÉALTA EILE