Seacláid Chliste…

Ní gá duit an barra seacláide mealltach sin a sheachaint a thuilleadh. De réir taighde nua, cothaíonn an tseacláid intinn fhuinniúil ghasta, má itear go rialta í.

Nuair a chuala muid go ndéanann an caife maitheas don tsláinte, bhí muid ag súil go dtiocfadh dea-scéala i leith na seacláide.

Tá an fhianaise tagtha faoi dheireadh.

Dark

Foilsíodh an taighde ar an iris Appetite le déanaí a dhíríonn ar an tionchar a imríonn an bia ar an chumas chognaíoch agus ar an chóras chardashoithíoch.

968 duine agus iad ar réimse leathan aoise (ó 23-98) a bhí páirteach sa taighde.

Iarradh orthu ceistneoir a líonadh a mheas a mhinice a d’ith siad torthaí, glasraí, seacláid, milseáin, feoil, rís agus srl, thar thréimhse míosa.

As na daoine a d’ith seacláid go minic, chonacthas gur éirigh ní b’fhearr leo i dtástálacha a mheas gnéithe éagsúla dá gcumas cognaíoch, mar atá cuimhne, réasún teoiriciúil agus eolas a chur in eagair.

Coco

Ó thaobh na sláinte de, tuigeadh le fada go bhfuil an lámh in uachtair ag seacláid dorcha ar an ghnáthsheacláid bhainne, ó tharla níos lú siúcra ann.

Anois, tá cúis sa bhreis leis an bharra seacláide dorcha a roghnú, de réir an taighde nua: tá leibhéal ard cócó ann.

Is é an cócó féin a imríonn deathionchar ar an chumas chognaíoch.

Anois, bímis ag súil le cupán deas caife agus píosa seacláide ónár gcairde ag Snasta Blasta thar an deireadh seachtaine!

SCÉALTA EILE