Togha na beatha ag Eispéireas Bia Traidisiúnta na hÉireann

Is minic trácht ar an suíomh seo faoi bhia dúchais na hÉireann agus na bealaí is féidir a leithéid a chur chun cinn. Cé go bhfuil cáil faoi leith ar an stobhach Gaelach, ní fhéadfaí a rá gur ar an mbia is túisce a chuimhneodh duine a agus é ag caint ar chultúr na hÉireann. 

Chonacthas leis sin a réiteach tráthnóna inné i The Boxty House i mBarra an Teampaill i mBaile Átha Cliath agus an chéad ‘Eispéireas Bia Traidisiúnta na hÉireann’ á óstáil ag Jade Pepper ann.

Frank Corbett a d’eagraigh an imeacht, atá bunaithe ar ‘The Traditional Chinese Food Experience’, agus é mar sprioc aige bia traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn.

Rinne Frank an t-uafás taighde ar bhéilte agus ar bhia traidisiúnta na hÉireann — is é sin le rá, bia a fhásann go nádúrtha sa tír seo nó oidis a chum Éireannaigh nó a cumadh in Éirinn —  agus chuir sé biachlár cuimsitheach le chéile don ócáid. 

Caithfidh mé a admháil cé go bhféadfainn go leor táirgí Éireannacha a lua, ba bheag m’eolas ar oidis a bhaineann leis an tír seo go sonrach. Dhíbir Jade Pepper, a bhí ina bean an tí, an t-aineolas seo agus í ag míniú bunús na n-oideas agus an ag inseacht faoi nósanna cócaireachta na hÉireann ag tús an chéid seo caite.

Ocht gcúrsa ar an iomlán a bhí i gceist leis an Eispéireas, idir réamhchúrsaí, phríomhchúrsaí agus an mhilseog. Blaiseadh beag de chuile chúrsa a bhí ar fáil agus deis agam béilte  a bhlaiseadh nár ith mé riamh cheana ach a chuala mé trácht orthu míle is céad uair — ruacáin agus diúilicíní, nó ‘Cockles and Mussles’ Mhail Ní Mhaoileoin, mar shampla — chomh maith le rudaí ar nós an stobhaigh Ghaelaigh agus mairteoil shaillte. 

Cócaireáilte i gcisteanach The Boxty House féin a bhí chuile shórt agus dúradh linn gur in Éirinn a fuarthas an comhábhar uilig, idir choiníní, charraigín, agus shliogéisc. Ní bhfuair mé aon locht ar an mbia féin, agus cuireadh na béilte inár láthair ar bhealach snasta mealltach.  Ba iontach an t-óstaí í Jade, a thug eolas faoin mbia, faoin gcócaireacht agus faoin saol in Éirinn ag deireadh na 19ú hAoise agus a spreag comhrá spéisiúil i measc na rannpháirtithe.

Costas €48 a bhí ar thicéad chuig an imeacht agus trí dheoch alcólach san áireamh sa méid sin. D’airigh mé go raibh an costas sách ard do dhinnéar don duine aonair, agus is cinnte go mbeadh amhras orm cara a thabhairt amach le haghaidh béile ar €100 don bheirt againn, ach nuair a chuirtear san áireamh an t-alcól, an sárbhia agus an cur i láthair a rinne Jade, is cinnte gur fiú an t-airgead an t-eispéireas. Is dóigh nár chóir dom breathnú air mar bhéile ach mar imeacht sóisialta. 

Tá sé i gceist ag Frank Corbett, atá ag foghlaim na Gaeilge é féin, imeacht mhíosúil a dhéanamh den Eispéireas Bia Traidisiúnta na hÉireann, agus imeachtaí eile bia do chainteoirí Gaeilge a eagrú i mBaile Átha Cliath sna míonna amach romhainn. 

SCÉALTA EILE