Bronntanais don ‘Ghael i do shaol’ – liosta mór moltaí don Nollaig

Nach n-éiríonn muid chomh tógtha sin, mar Ghaeil, nuair a fheicimid táirgí sna siopaí a bhfuil mana Gaeilge orthu? Feictear dom go mbíonn sceitimíní ar gach Éireannach an cúpla focal a fheiceáil ar tháirgí i siopaí, fiú mura mbíonn an teanga acu. Ar an ábhar sin tá liosta cuimsitheach bronntanas curtha le chéile agam le haghaidh Ghael i do shaol, nó don duine i do shaol atá báúil leis an nGaeilge, a bheadh buíoch as bronntanas a bhfuil comhartha aitheantais don Ghaeilge le feiceáil air. 


Stoca Nollag

Sula gceannóidh tú na féiríní stoca don Ghaeilgeoir i do shaol, bí cinnte go bhfuil Stoca Nollag aige. Mura bhfuil, tá na cinn Ghaeilge seo ar fáil in Dunnes Stores ar €9.84 agus ceann beag acu chomh maith do pháistí ar €4.92.

Masc aghaidhe

Ní cúram craicinn atá i gceist agam anseo; níl sé chomh glam sin ná baol air, faraor, ach chun a bheith macánta beidh mascanna aghaidhe á gcaitheamh againn go ceann tamall fada. Mar sin nach mbeadh sé deas masc a bhfuil mana Gaeilge air a cheannach don Ghaeilgeoir i do shaol.

Cuirfidh an Spailpín Fánach sa Spidéal mana ar bith is mian leat ar mhasc aghaidhe ach é a rá leis anseo.

Tá cinn ‘iontacha’ ag an Hairy Baby i gCorcaigh freisin.

Agus ná dearmad na ceardaithe beaga ar Instagram ach an oiread!

Popsocket Gaeilge

popsockets an-réasúnta ar fáil ar €6.95 ó Irish Glow don Ghaeilgeoir i do shaol atá gafa le féiníní a ghlacadh.

Seacláid

Don Ghaeilgeoir nach bhfuil ach aithne bheag agat air, agus a ainm faighte agat sa Kris Kindle, is féidir leat braith ar sheacláid. Tá rogha d’earraí seacláide Gaeilge ar fáil anseo.


Bosca ‘Nollaig Shona’ ar fáil ó My Caboose Stores ar €6.00 anseo.

Bosca de dheich seacláid atá péinteáilte de láimh ó Ghrá Chocolate ar fáil ar €25 anseo.

Barra seacláide lámhdhéanta ar fáil ó Aunty Nellies Sweet Shop ar €3.00 anseo. Féirín maith stoca!

Maisiúcháin Ghaeilge

Nach deas comhartha aitheantais don Ghaeilge a thabhairt don Ghaeilgeoir i do shaol le crochadh ar a chrann Nollag.  Tá maisiúcháin Ghaeilge ar fáil anseo:

An ornáid dheas seo a chuirfidh Bliain na Teadhma i gcuimhne duit go deo ar fáil anseo ó Crafts You’ll Love ar £4.

Nach deas an croí beag Nollaigiúil é seo atá ar fáil ar £7.50 ó CbyJDesigns

Mugaí

Don Ghaeilgeoir ar aoibhinn leis caife nó tae, tabhair muga dó. Tá réimse ag Helen James in Dunnes Stores ar fáil anseo:

Muga ‘Nollaig Shona’ ar fáil ar €3.94 anseo.

Muga fleisce ar fáil ar €3.94 anseo

An cupán lán dóchais seo ar fáil ar €12.99 ó Gaeilge Vibes anseo

Muga ‘Tae maith leath na hoibre’ ar fáil ar €12.00 ón Siopa Leabhar anseo.

Trinsiúr Nollag

Don chócaire i do shaol ar mhaith leo an turcaí a thaispeáint ar thrinsiúr Gaeilge, tá ceann álainn ar fáil anseo ar £35 ó Shiopa an Carn, agus an-chuid píosaí potaireachta Gaeilge eile ar fáil acu. 

Dialann nó Féilire

Don Ghaeilgeoir gnóthach ar mhaith leis a bheith eagraithe chomh maith le seanfhocal nó frása deas Gaeilge a fheiceáil gach lá. Tá an féilire seo iontach mar níl aon bhliain luaite léi agus is féidir í a úsáid arís is arís eile – ar fáil ó Ghiota Beag Gaeilge ar £10 anseo.

Tá dialann bhliantúil deartha ag Connect the Dots Design chomh maith agus cosuil leis an bhféilire thuas níl aon dátaí nó laethanta luaite aor. Tá sé ar fáil ar £24 anseo.

Fobhríste agus Stocaí

Cad a dhéanfaimís gan stocaí agus fo-éadaí le ceannach do na fir inár saol? Agus ní haon eisceacht iad na Gaeilgeoirí fear. Ár mbuíochas le Buachaill Underwear agus Gaeilge Vibes as teacht i gcabhair orainn leis na táirgí Gaeilge seo a leanas.

Fobhríste Nollag ó Buachaill Underwear ar fáil ar €14.99 anseo.

Stocaí ó Gaeilge Vibes ar fáil ar €6.00 anseo.

Seodra

Is iad na bronntanais is fearr ná na cinn a sheasann tar éis an tsaoil. Mar sin ní féidir leat dul amú le seodra mar bhronntanas Nollag. Tá réimse leathan seodra a bhfuil blas Gaeilge orthu ar fáil anseo, idir shaor agus dhaor.

Muince ‘An té a bhíonn siúlach, bíonn scéalach’ ar fáil ó Betty and Biddy ar €18 anseo.

Muince ‘Ní huasal ná íseal ach thuas seal is thíos seal ar fáil ar €18 ó Betty and Biddy anseo.

Muince ‘Ionanálú/Easanálú’ ar fáil ar €18 ó Betty and Biddy anseo.

Siogairlín ‘PÓG’ ar fáil ar €55 ó Póg the Kiss anseo.

Fáinne ‘Croí Álainn’ ó Enibas ar fáil ar €279 anseo.

Mála smididh

Don Ghaeilgeoir atá gafa le cúrsaí smididh, tá mála smididh galánta déanta ag Hoopla Focal agus tá sé ar fáil ar €30 anseo.

Cúram craicinn

Don Ghael i do shaol a dtaitníonn táirgí craicinn leis, tá imeartas focal le feiceáil sa bhrandáil seo a dhéanann tagairt don áilleacht – cuir DM chucu ar Instagram le rudaí a cheannach.

Buidéal jin

Don Ghaeilgeoir a bhfuil an-chur amach aige ar chúrsaí jin – tabhair dó buidéal Gaeilge le cur lena bhailiúchán.

Coinneal Nollag

Cén duine nach maith leis coinnle a lasadh timpeall an tí um Nollaig? Agus níos fearr fós, coinneal a bhfuil mana Gaeilge air. Tá coinneal Nollag ar fáil ar €18 anseo ó Sómas Studio.

Leicín Balla

B’fhéidir go bhfuil aithne agat ar Ghaeilgeoir a bhfuil teach nua aige agus ar mhaith leis leicín balla Gaeilge le cur ar an mballa. Tá an bailiúchán ‘Scríobh’ ar fáil anseo ar €55 ó Wild Goose Studio.

Geansaí Nollag

Tá geansaithe Nollag tar éis éirí an-choitianta le blianta beaga anuas ach uaireanta bíonn drogall ar dhaoine ceann nua a cheannach dó féin de bharr nach gcaitear é ach cúpla uair sa bhliain. Mar sin déan cineál ar an nGael i do shaol le Geansaí Nollag Gaeilge a thabhairt dó. Tá siad ar fáil anseo:

Geansaí ‘Geansaí Nollag’ ar fáil ar €25 ó Gilly and Rob anseo.

T-léine ‘Bualadh Bos Go Léir’ ar fáil ar €17.99 ó A Few Focail anseo.

Geansaí ‘Bouli’ ar fáil ó A Few Focail ar €17.99 anseo.

SCÉALTA EILE