Bronntanais Nollag don té a bhíonn i gcónaí fuar

“Dia ár sábháil, tá mé PRÉACHTA!

Tá sé mar a bheadh mana acu, á rá den mhíliú huair; a gcuid fiacla ag cnagadh leis an bhfuacht, a gcóta fáiscthe timpeall orthu go docht agus a lámha á gcuimilt le chéile acu, ag triail in aisce ar bheagáinín teasa a lasadh iontu.   

Tá aithne againn ar fad ar dhuine dá leithéid. Má chuirtear muinín sa nath Béarla, gur teochroíoch duine na lámh fuar, gach seans go mbeidh fonn ort bronntanas deas a cheannach don té úd i do shaol an Nollaig seo. 

Más amhlaidh an scéal, seo chugat cúpla moladh ina leith…

Buidéal te téagartha! 

Ba é an bhliain seo caite an chéad uair dom na buidéil the fhada seo a fheiceáil sna siopaí agus by daid, d’athraigh siad an saol chun feabhais! Faightear réidh leis an ngá chun cinntí casta a dhéanamh dála ‘an dtéifidh mé mo chliabh nó mo bholg?’ ach tú féin a shoipriú mórthimpeall an bhuidéil fhada, gach cuid díot á téamh aige ag aon am amháin. Bíonn rogha leathan de na buidéil seo ar díol sna gnátháiteanna faoi láthair; Penneys, Dunnes Stores, cógaslanna agus araile. Chonaic mé iad ar díol in Costcutters Thigh Durkin, Baile na hAbhann, fiú más maith leat do phinginí a chaitheamh sa Ghaeltacht! 

Blaincéad leictreach 

Tá mo bhlaincéad leictreach ar na rudaí is ansa liom dá bhfuil agam. Ba é an chéad rud a d’ordaigh dom féin nuair a bhog mé isteach i mo theachín ar Inis Meáin, atá chomh fuar agus atá sé gleoite! Is cuimhin liom an lá a bhí sé le teacht isteach leis an mbád lastais, agus na sceitimíní móra a bhí orm ag súil lena theacht. D’inis mé an méid sin do chomharsa liom, a dúirt; 

“Blaincéad leictreach?! Nárbh fhearr duit fear deas a fháil le tú a théamh?” 

Ha ha ha, go deimhin. 

Ach déarfaidh mé rud leat, ní ghoidfidh an blaincéad leictreach an phluid san oíche, agus ní scaoilfidh sé broim faoin gcuilt ach an oiread!

Bronntanas ní ab fhearr, níl ann. Tá fáil orthu sna siopa earraí leictreonacha ar fad, agus rogha Gaeltachta ina measc freisin ag Nioclás Ó Conchubhair Teo i gCasla. 

Stocaí olla

Don té a bhíonn fuar i gcónaí, is leochailí ná barraicíní ná ball coirp ar bith eile. Má tá siad sin fuar, beidh do cholainn ar fad fuar agus níl aon dul as! Mar sin, is mór an buíochas a gheobhaidh tú, má chaitheann tú airgead ar phéire stocaí maithe teirmeacha dála na stocaí olla seo ó An Tuirne, Árainn.

Foréadaí te 

Má tá buiséad níos mó agat, d’fhéadfá súil a chaitheamh ar an réimse iontach foréadaí te atá tagtha ar an margadh le cúpla bliain. Cótaí, geansaithe agus eile a bhíonn ann a bhfuil téitheoirí iontu ar féidir a chasadh air agus tú á gcaitheamh. Abair réabhlóideach! Den chuid is mó, téitheoirí in-athluchtaithe a bhíonn ann ar féidir a luchtú le plocóid nó le USB, agus a mhairfidh go ceann cúpla uair an chloig agus iad ar siúl. Bíonn stoc éagsúil sna gnáthsiopaí a dhíolann éadaí don taobh amuigh, dála Regatta. Ach seo rogha leathan ó ToolForce, atá lonnaithe i mBealach Féich, Co. Dhún na nGall. 

SCÉALTA EILE