Cá bhfios domsa nach bhfuil mé ag suí i dtacsaí Mansoor Uddin?

Samhlaigh gur thriail tú suí isteach i suíochán tosaigh tacsaí agus gur dhiúltaigh an tiománaí tú a scaoileadh isteach, ag rá nach raibh cead aige bean a iompar chun tosaigh mar gheall ar rialú cúirte. Ach, go raibh cead aige tú a thabhairt chun bóthair dá suífeá chun deiridh sa gcarr. 

An ngabhfá isteach sa gcarr? Sin sula bhfaigheann tú amach nach bhfuil cead aige bean a iompar chun tosaigh sa gcarr mar gur ciontaíodh é as ionsaí gnéis a dhéanamh ar thriúr ban óg a bhí sa gcarr aige. Sin, ar ndóigh, má thugann sé an méid sin le fios ar chor ar bith. Cá bhfios domsa, nó d’aon bhean eile, nach bhfuil muid ag suí isteach i dtacsaí Mansoor Uddin?

An Breitheamh Sinéad Ní Chulacháin a chiontaigh Mansoor Uddin, agus scaoileadh amach ar bannaí é. Ar bhealach, tá sé níosa measa gur bean a scaoil amach i measc an phobail arís é, go háirithe agus an obair a bhíonn ar bun aige. 

Gach oíche, tá na mílte, idir fhir agus mhná, ag brath ar thacsaí chun iad a thabhairt abhaile. Bíonn go leor de na daoine seo leochaileach ag deireadh na hoíche. An iomarca ólta go minic. Leo féin le strainséir i gcarr, ag brath ar an strainséir seo chun iad a thabhairt abhaile slán sábháilte. 

Deirtear le mná ach go háirithe gan a bheith ag siúil leo féin san oíche. Tacsaí a fháil abhaile. Má ionsaítear í agus í ag siúl ina haonar déarfar “céard a bhí sí a dhéanamh ag siúl léi féin?” Má ionsaítear sa tacsaí í, cé air nó uirthi a chuirfear an milleán? An bhean nár thuig gur ionsaitheoir gnéis a phioc suas í, an breitheamh a scaoil amach ar an mbóthar é, nó an té a ciontaíodh as ionsaithe gnéis?

Is iomaí athrú atá tagtha ar an saol le blianta beaga, agus is iontach an dul chun cinn atá déanta do shábháilteacht agus do chearta na mban. In ainneoin sin, ní chuireann rialaithe cúirte cosúil leis an gceann seo mórán iontais orm. 

Tá sé chomh deacair aon duine a chiontú as ionsaí gnéis, agus tá a fhios ag íospartaigh sin. Tá a fhios againn go maith go bhfuil go leor, leor daoine amuigh ansin a roghnaíonn gan an tráma sin a tharraignt orthu féin, le faitíos go scriosfaí a gcliú. 

Má labhraíonn tú le haon duine a thugann cás cúirte in aghaidh duine a rinne ionsaí orthu, deireann an chuid is mó acu go ndearna siad é sa gcaoi agus nach dtarlódh sé do dhuine éicínt eile. 

Thug an triúr ban seo Mansoor Uddin chun cúirte, le súil go gciontófaí é, agus nach mbeadh daoine á n-iompar aige. Tá siad ligtha síos ag an gcúirt, agus tá sochaí na hÉireann ligtha síos chomh maith. 

Go dtí an tseachtain seo, ghlac mé leis nach mbeadh aon duine a ciontaíodh as foréigean gnéis ag tiomáint tacsaí. Tá a fhios agam anois go bhfuil mé mícheart agus go bhféadfainn a bheith chun deiridh sa gcarr leis. 

SCÉALTA EILE