Cad is cumha ann?
3 leid bheaga le dul i ngleic leis

Ba mhaith liom a cheapadh go bhfuil mé neamhspleách go leor mar dhuine agus gur féidir liom dul thar lear gan féachaint thar mo ghualainn, agus gan smaoineamh ar an mbaile agus mé ar shiúl.

Ach ní mar sin a tharlaíonn sé i gcónaí agus bíonn cumha ar nach mór gach taistealaí ag tráth éigin, is cuma cé chomh hiontach atá an áit ina bhfuil siad.

Deir na saineolaithe nach ‘tinneas’ é an chumha in aon chor agus nach leis an ‘baile’ a bhaineann sé i ndáiríre.

An rud atá ann, is cosúil, ná freagra an choirp ar a bheith in áit nua.

Teastaíonn grá, cosaint agus sábháilteacht uainn ar fad, mothúcháin agus gnéithe a bhaineann leis an mbaile go hiondúil.

Agus iad ag taisteal is minic nach bhfuil na gnéithe sin á bhfáil ag daoine, mar sin tosaíonn siad ag smaoineamh ar an mbaile, i. an áit a bhfaigheann siad iad de ghnáth.

Is féidir le cumha teacht gan choinne.

D’fhéadfá a bheith thar lear ar thuras dochreidte, agus rudaí áille iontacha a bheith ag titim amach os do chomhair, ach in áit taitneamh a bhaint astu, tá tú ag smaoineamh faoi rudaí ar leith nó faoi dhaoine ag an mbaile.

Ach ní gá bheith buartha faoi, níl sna mothúcháin sin ach léiriú go bhfuil an áit ina bhfuil tú dúshlánach duit agus nach bhfuil tú iomlán ar do chompord.

Dar ndóigh braitheann an méid cumha a mhothaíonn duine ar aois agus ar thaithí.

Foghlaimíonn daoine agus iad ag dul in aois gur mothúchán sealadach é agus go n-athróidh cúrsaí.

I ndáiríre an bealach is fearr lena sheachaint ná é a fhulaingt!

Foghlaimíonn d’intinn conas dul i ngleic leis an mothúchán.

Gach uair a mbuaileann cumha duine, tá siad ag dul i láidreacht don chéad uair eile.

Sin cúis amháin go bhfuil sé níos fearr gan géilleadh agus filleadh abhaile má tá cumha ort ach leanacht leat go dtí go mothóidh tú níos fearr (agus mothóidh!)

An té nach mbeadh cumha éigin orthu ó am go chéile, sin an duine nach bhfuil aon nasc láidir acu le háit nó le daoine ar leith.

Mar sin, i ndáiríre, cé gur mothúchán deacair é an chumha in amantaí, léiríonn sé go bhfuil grá mór agat i do shaol agus rudaí deasa le braith uait – nach deas é sin?


3 leid bheaga le dul i ngleic le cumha:

Teagmháil

Is cinnte go gcabhraíonn teagmháil linn nuair atá cumha orainn.

Faighimid faoiseamh as labhairt leis na daoine atá tábhachtach dúinn.

Mar sin fhéin caithfear bheith cúramach leis an gceann seo, leis na iomarca teagmhála ar an nguthán ní féidir bheith i láthair san áit a bhfuil tú, rud nach gcabhraíonn leat socrú isteach ann.

Rudaí Éireannacha

Labhair le daoine Éireannacha, ceannaigh friochtán mór salach, nó féach ar Ros na Rún, agus b’fhéidir go mothóidh tú níos gaire don bhaile.

Abair é!

Ní bheadh a fhios agat, seans go bhfuil duine de do lucht nua aitheantais ag mothú mar an gcéanna.

Agus fiú mura bhfuil cumha orthu freisin, cabhróidh sé leat labhairt faoi agus comhluadar a bheith agat.

 • Paorach

  Alt suimiúil, agus cúpla leideanna úsáideacha. Go raibh maith agat.

  Deirtear nach bhfuil cara ag cumha ach cuimhne, ach níl sé sin fíor dar liom: Sílimse gurb é an cara is mó atá ag cumha ná caidrimh nua, caidrimh leis an áit nua agus leis na daoine a bhfuil ina gcónaí ann.

  Dá bharr, is iad na leideanna a thabharfainn dóibh siúd a mbeadh cumha orthu, agus iad (i bhfad) ón mbaile, ná:

  1) Seachain na rudaí Éireannacha agus ná cloígh leis na hÉireannaigh atá
  tharat, go háirithe má tá sé i gceist agat tréimhse fhada, nó blianta fiú, a chaitheamh san áit nua. De ghnáth, baineann saoirse nua le saol nua in áit nua. Tá sé an-éasca ar fad an saoirse sin a bhaint duit féin, áfach. Chun saoirse na háite nua a scriosadh agus geiteo a dhéanamh di, is leor cloí le ‘do mhuintirse’, leis na rudaí, na cleachtaí agus na nósanna a bhfuil aithne agat orthu cheana féin. Smaoinigh air seo: Cé bhfuil sé deacair a bheith amuigh, is maith an rud taithneamh a bhaint as teocht na gréine. Ní féidir linn teocht na gréine a aireachtáil, áfach, más fé scáil ár mbaile féin a fhanaimid.

  2) Má tá teagmháil uait, smaoinigh ar í a dhéanamh leis an áit nua ina bhfuilir fé láthair, agus leisna daoine nua atá tharat anois. Chun anaiteas an aduantais a mhaolú beagáinín, is féidir leat rudaí a bhfuilir taithíoch orthu cheana féin a dhéanamh le daoine nach bhfuilir taithíoch orthu go fóill. Is é sin le rá: Más duine cluicheachair thú, téigh le grúpa spóirt nua; má táir líofa chun léitheoireachta, téigh le grúpa léitheoireachta nua; más mian leat a bheith ag siúl, an bhfuil grúpa siúlóide san áit nua gurbh fhéidir leatsa a bheith páirteach ann?

  3) Ní hí an áit nua amháin a chuireann cumha ar dhaoine, ach na brínlí beaga den mbaile a thugaid leo – an blas atá ar á gcuid cainte, cur i gcás – agus a thugann le fios cárbh as dóibh. Is annamh go smaoinímid ar sin ag a baile ach, nuair atáimid thar lear… Ó ham go ham, nuair a buailtear le duine a thagann ó thír nó ó áit eile, breathnaítear air mar ‘DHUINE Ó THÍR/ÁIT ÉIGIN’ seachas mar dhuine, agus bíonn ar an nduine sin réamhchlaonadh ina choinne, nó i gcoinne a thíre, a áite nó a mhuintire, a fhoighneamh. Tá eolas againn go léir ar an saghas réamhchlaonta atá ann fésna hÉireannaigh – .i. go bhfuilimid dílis do Dhia (na gCaitliceach) agus don Ól (gach saghas de)… – agus ní bhacaimid leo má chloisimid iad anso i nÉirinn. D’fhéadfadh sé a bheith i bhfad níos deacra a leithéid de rud a chlos agus tú i d’aonair, aon Éireannach amháin i measc daoine a shíleann nach bhfuil réamhchlaonadh, ach fírinne, á rá acu. Má tharlaíonn sé sin duit, is fuirist go dtiteann cumha ort agus, corruair, bíonn sé níos fusa gan aon ní a rá, nó aontú leis na steiréitíopaí agus páirt an ‘Phaddy’ a dhéanamh, fiú. Ná caill do mhisneach, áfach, agus ná géill do réamhchlaonadh ná do steiréitíopaí. Bí cróga do dhóthain chun bheith dílis duit féin, pé áit ina mbírse.