Carachtairí na Leithnise: Elaine Phiarais Mhic Eoin

Fáilte romhaibh ar ais go dtí mo shraithín, agus fáilte ar leith do pé cailín a thug “banríon” ar Chaitlín Bhiddy ar Twitter, tar éis di an chéad eagrán den sraithín a léamh! Is le Elaine Mhic Eoin a chuas chun cainte don bpíosa seo, bean seoigh, bean phobail agus bean a oibríonn go crua.

Saolaíodh Elaine, Elaine Phiarais, sa bhliain 1962 i dTrá Lí. Bhí ana-dhrochshneachta ann an bhliain úd, a dúirt sí, agus is cuimhin léi trácht ar a máthair a bheith breoite tar éis do Elaine teacht ar an saol agus go gcaith a huncail, Maurice Sé a máthair a thabhairt chun an ospidéil agus go raibh ana-jab ar fad acu Trá Lí a bhaint amach ag an ndrochaimsir.

Ba ós na Gorta Dubha an chéad lá í, ach tá sí ag maireachtaint i mBaile na nGall anois, trasna Chuan Ard na Caithne ó na Gorta Dubha. Ní chuaigh sí i bhfad ó bhaile nuair a phós sí. 

Cad í an chuimhne is sia siar id’ cheann?

“An dteastaíonn uait é a fháil amach? An lá a bhaineas an barra dem’ lúidín! Thit bar iarainn anuas air amuigh sa tseid.” Ceithre bliana a bhí Elaine nuair a thit san amach di. “Creid é nó ná creid, is é Proinsias Ó Conluain, a bhí ag obair do RTÉ ag an am agus a bhí ag fanacht sa tig againn, a thug isteach go Trá Lí chun an ospidéil mé. Is cuimhin liom go maith é. Austin Mini liath a bhí aige.” Ní chaith sí fanacht thar oíche in aon chor, a dúirt sí, mar ná raibh faic le déanamh ach greamanna a chur ann toisc go raibh an barra de imithe. Bíonn lascaine 10% ag Elaine ar an gcosmhaisiú, toisc ná fuil aici ach an naoi lúidín go leith!

Cén saghas duine tú?

“Duine outgoing. Is maith liom meascadh le daoine, craic a bheith agam, bheith timpeall ar mo chlann is mo chlann a bheith timpeall orm. Is maith liom i gcónaí eitilt a bheith curtha in áirithint agam chun dul in áit éigin”. Tá triúr iníon ag Elaine i Londain, agus cuid de chlann a clainne ann leis. Bíonn sí sall is anall de shíor ó Aerfort Chiarraí. 

Cén lá ab fhearr a bhí riamh agat?

“Is dócha nuair a saolaíodh an chéad duine clainne dom. Is é an lá is mó a sheasódh amach d’aon duine, is dóigh liom.” Nuair a d’fhiafraíos di canathaobh, dúirt sí gur “braistint é, ná beidh agat go deo arís. Gan dabht tá sé ana-thábhachtach leis na leanaí a bheidh agat ina dhiaidh san ach tá rud éigin ana-speisialta faoin gcéad uair. Ní bhíonn fhios agat cad atá i ndán duit go dtí go dtarlaíonn sé.”

Cén clár teilifíse nó clár raidió is fearr leat?

“Gan dabht caithfidh mé ‘aon rud atá ar Raidió na Gaeltachta’ a rá!” (Tá Elaine ag obair mar Rúnaí i stiúideo Bhaile na nGall) The Chase ceann des na rudaí is deise léi leis, go háirithe “The Cinema-n”, mar a thug sí air! ‘The Sinnerman’ atá i gceist agat”, a dúrtsa léi! Phléascamar amach ag gáirí!

Cén chomhairle a bheadh agat chun an saol is fearr a chaitheamh?

“Oibrigh go crua agus imir go crua. Oibrigh go crua, agus nuair atán tú saor ansan, bain sásamh as do chuid ama shaoir”.

Cén nath cainte/amhrán is fearr a thaitníonn leat?

“Is olc an ghaoth ná séideann go maith do dhuine éigin.”

An t-amhrán is fear léi ná Fiddler’s Green agus í go maith ábalta an t-amhrán a rá leis.

Ta cónaí ar Elaine lena fear céile i mBaile na nGall agus tá cúigear muirear orthu. Nó mar a dúirt sí féin, “fé mar a dúirt fear ó Pharóiste na Cille fadó, ‘cúigear iníon, mac is diabhal!’”

Tá seachtar garchlann aici agus beirt ar an tslí. 

SCÉALTA EILE