Cé mhéad dearbhán a chaithfeá ar an aonach?

Is gá Plean B a bheith agat. Plean is féidir leat a chur i bhfeidhm má thiteann gach rud as a chéile. Táim go hiomlán scanraithe go mbeadsa fágtha im aonar agus mé ag dul in aois. An Plean B atá agam ná: nuair atáim 65 bliain d’aois agus muna bhfuilim le haon duine, táim chun bogadh isteach le cara liom, Catherine. Táimid chun maireachtaint le chéile mar shaghas cúpla heitrighnéasach platónach.

Uaireanta bíonn imní orm go bhfuil m’am ag éalú uaim. Nílim ag tagairt do mo chumas leanaí a bheith agam ach an oiread. Mo léan, tá srian ar an méid ama atá againn ar an bpláinéad. Go bunúsach, ní bheimid beo go deo. Tá srian ar an méid féilte go rachaidh mé chucu, an méid uaireanta go mbeidh mé ag damhsa leis an gceol leictreonach agus srian ar an méid babhtaí go mbainfidh mé tír nua amach.

Táimid ar fad ag siúl timpeall aonaigh súgartha an tsaoil agus dearbháin inár bpócaí againn. Ceannaíonn na dearbháin tréimhsí ama duit. Cad air a bhfuil tú ag caitheamh do chuid dearbhán? Níl ach méid áirithe agat. Ní féidir leat iad a chaitheamh go místuama. Ní féidir leat dul ar gach marcaíocht siamsaíochta. Caithfear a bheith cúramach. Nuair atá na dearbháin imithe, tá siad imithe. Brionglóid de mo bhrionglóidí is í páirtí a aimsiú. Dá bhrí sin, táim ag caitheamh an-chuid dearbhán ag cinntiú go mbainfidh mé amach an sprioc fhíorthábhachtach seo.

D’inis mo dheirfiúr chéile dom faoi chomhlacht a mhaíonn go gcuireann siad lánúineacha le chéile agus go bhfuil ráta ratha an-mhaith acu. Ní luafaidh mé ainm na heagraíochta ach dúradh liom, as gach ceathrar, aimsíonn duine pósadh nó caidreamh fadtéarmach. Labhair mé leis an úinéir ar an nguthán agus fuair mé an reic díolacháin is fearr a chuala mé le tamall maith anuas. Mhínigh sé dom an fáth go raibh an eagraíocht níos fearr ná na cinn eile, ná go raibh próiseas acu chun fáil réidh leis na hiarrthóirí mí-oiriúnacha.

“Mí-oiriúnacha.” Cad is brí leis sin?

An sainmhíniú a bhí aige ar “mí-oiriúnach” ná daoine le caighdeáin mhíréadúla, daoine achrannacha agus daoine nach raibh sásta páirt ghníomhach a ghlacadh sa phróiseas. Cén plean atá acu chun na daoine seo a aithint? Is léir nach córas ró-nuálach atá acu. An rud a dhéanadar ná go dtéann siad ag caint leo. Labhraíonn siad ar an nguthán leo ar feadh timpeall 15 nóimeat chun oibriú amach an mbeadh an duine seo oiriúnach mar iarrthóir.

Dúirt an t-úinéir liom gur labhair sé le fear 65 bliain d’aois, a thug aire dá thuismitheoirí go bhfuair na tuistí bás agus is ansan a thosnaigh sé ag cuardach bean chéile. Bhí sé ag lorg mná ionas go mbeadh leanbh acu agus go mbeadh sé ábalta an talamh a fhágaint ag a mhac nó ag a iníon. Tá go leor feirmeoirí tuaithe sa tír seo uaigneach, is léir.

Bhí sé i dteagmháil le fear 48 bliain d’aois a dúirt leis, “Faigh bean 33 bliain d’aois dom!” B’in díreach an tslí go ndúirt sé é: “Faigh bean…” Is ait a mac an saol.

Cad faoi na mná? Cad iad na nósanna aisteacha a bhí cloiste aige ó mhná agus iad ag cur síos ar an saghas páirtí a bhí uathu? Bhuel d’inis sé dom gurbh é an rud ar chuir go leor ban suim ann ná an leibhéal oideachais. Cuid acu ní rabhadar sásta seans a thabhairt d’fhear a raibh leibhéal oideachais níos ísle aige ná mar a bhí acu féinig.

Deirfimid go raibh PhD ag an mbean. Bheadh sí ag lorg fear a raibh PhD aige freisin: leibhéal oideachais coibhéiseach. Cáilíochtaí níos ísle ná PhD? Ní bheadh sí sásta dul amach leis. Dúirt bean amháin leis, “Bhuel éirímse fíor-imníoch agus mé ag tiomáint ar an mótarbhealach. Dá bhrí sin, caithfidh an fear teacht chugamsa don dáta.”

Caithfear a rá go bhfuil roinnt daoine míréasúnta.

Tá go leor foghlamtha agam tar éis an 38 bliain s’agam ar an saol seo. Rud amháin ná go bhfuil na scannáin rómánsúla tar éis bréag a insint dom le blianta beaga anuas. Bridget Jones. Notting Hill. Love Actually. Tá siad ar fad ag díol íomhánna míréadúla dúinn mar gheall ar an ngrá. Ní shiúlann duine cáiliúil isteach sa chaifé ina bhfuil tú ag obair agus go tobann tosnaíonn sibh ag siúl amach le chéile. Quelle Surprise!

Níl aon duine chun rith i mo dhiaidh ag an aerfort chun insint dom ag an ngeata go bhfuil siad i ngrá liom. Níl éinne chun teacht anall go dtí mo thigh le bosca búm agus beart cártaí móra atá ag déanamh cur síos ar a chuid grá dom. An fhadhb leis an íomhá dheireanach san ná go bhfuilim ag maireachtaint le mo thuistí arís. Is dócha go bhfreagródh mo dhaid an doras agus an leaid bocht ina sheasamh leis na cártaí.

Tá 2024 ag teacht agus tá íomhá dheimhneach agam im cheann maidir le cad atá uaim. Níl mo ghrá-gheal chun siúl isteach go dtí an caifé nuair atáim suite síos ag ól mo bháinnín agus ag déanamh Foclach an lae! Caithfidh mé dul amach agus an todhchaí atá uaim a chruthú. Caithfidh mé a bheith réadúil agus dáiríre agus an togra seo idir láimhe agam. Beidh orm go leor dearbhán a chaitheamh. Muna n-oibríonn sé, tá Plean B agam ar a laghad. Cas an Netflix ar siúl, a Catherine. B’fhéidir go mbead ag teacht.

SCÉALTA EILE