Ceannaigh sa Ghaeltacht! Moltaí bronntanas as Tír Chonaill

Scaollcheannach! Sin an rud a dhéanaim ag an am seo gach bliain agus mé ag iarraidh siopadóireacht na Nollag a dhéanamh, chomh maith leis na dualgais eile a bhíonn orainn ag an am seo den bhliain. Ach caithfidh mé a admháil go bhfuilim i bhfad níos mí-eagraithe i mbliana ná mar a bhí riamh, agus níor chabhraigh na scuainí agus an fiántas i lár na cathrach le mo chás. 

I ndiaidh dom mé féin a shocrú ar an tolg (agus muga mór caife taobh liom), chuir mé an ríomhaire glúine ar siúl agus chuaigh mé ag cuardach. Tá bailiúchán féiríní aimsithe agam ón áit is deise ar domhan (Tír Chonaill dar ndóigh), earraí is féidir a ordú gan an teach a fhágáil. 

Mara Duit 

Ón suíomh gréasáin www.maraduit.com, is féidir stáiseanóireacht agus priontaí den scoth a ordú, deartha go fíorchumasach ag Póilín Nic Géidigh. 

Tá cairde againn ar fad atá gafa le stáiseanóireacht, agus tá sé deacair theacht ar earraí níos deise ná na cinn atá ar fáil ó Mhara Duit. Is féidir pleanálaithe lae a ordú ar bhloic scríbhneoireachta A4 le trí théama: ‘Melba’, ‘Coill’ agus ‘Trasnú’. Is féiríní geala, cuidsúlacha agus snasta iad a thaitneoidh go mór lenar cairde is eagraithe. Don scríbhneoir rialta, tá leabhair nótaí galánta ar fáil freisin, agus téama an ceann acu: ‘Breacadh’ agus ‘Néalta’. Tá gach seans go mbeidh sé chomh deacair roghnú idir an stáiseanóireacht ar fad, go mbeidh gá sampla de gach ceann a ordú. 

Mholfainn na priontaí atá ar fáil go mór mar bhronntanais agus tá trí phrionta ar leith ar fáil ón suíomh: dhá phrionta theibí A5 le rogha seanfhocail (‘Dá fhada an lá, tagann an tráthnóna’ agus ‘Níl tuile dá mhéad nach dtránn’) agus prionta amháin den teach solais ar Oileán Árainn Mhór. Léiríonn na priontaí an bua eisceachtúil ealaíne atá ag Póilín, agus d’oirfeadh na píosaí seo d’aon seomra nó aon suíomh. Is féidir na priontaí a ordú leo féin nó le frámaí órga, rud a chuireann bailchríoch álainn ar an mbronntanas. 

Donegal Pens 

Tá an páipéar agus na leabhair nótaí againn ó Mhara Duit, ach cad faoi na pinn le scríobh orthu? Bhuel, tá pinn eisceachtúla ar fáil ón gcomhlacht Donegal Pens, lámhdhéanta ar ardchaighdeán ag Rónán agus Conor Mac Gairbheith ina stiúideo i Loch an Iúir. 

Pinn adhmaid is ea iad déanta le hábhar ó chrainn ar nós na darach, an t-iúr, an leamhán, an olachrann agus an feá. Is iontach an rud é go bhfuil na pinn ar fad saindéanta mar go bhfaigheann tú féirín atá go hiomlán pearsanta, agus is iomaí rogha a thugann Donegal Pens don té atá ag ceannach: peann gránbhiorach nó peann tobair, maisiú óir nó airgid, agus peann le greanadh nó gan greanadh. 

Tá sé doiligh bronntanas pearsanta a bhualadh amach, ach go háirithe nuair atá sé déanta ar an ardchaighdeán atá ag Donegal Pens. Is féidir na pinn a ordú ón suíomh gréasáin 

Cácaí Aoibhín 

I dtrátha na Nollag, beimid ag bualadh le cairde nach bhfuil feicthe againn le fada. Nach álainn an rud é cúpla féirín milis a fháil le dul leis an tae, caife nó seacláid the. Tá clú agus cáil ar Cácaí Aoibhín i dTír Chonaill, agus tugadh aitheantas náisiúnta don bháicéir Aoibhín Ní Dheagha le gairid, nuair a bhronn na Gradaim Gnó duais speisialta uirthi mar Fhiontraí Óg na Bliana. 

Ina cistin féin a thosaigh aistear Aoibhín, ach tá a gnó féin ag freastal ar ceantar ollmhór anois. Bíonn réimse leathan cácaí ar fáil ó Aoibhín, cácaí d’ócáidí speisialta, borróga, milseoga, brioscaí, leicíní bácála agus go leor eile. Mura bhfuil tú go hiomlán cinnte faoin dúil nó blas atá ag an té a bhfuil tú ag ceannach bronntanas dóibh, is féidir dearbháin a cheannach freisin, agus is féidir dul i dteagmháil le hAoibhín ag an suíomh gréasáin

Éabhlóid 

Cé againn nach maith leo leabhar (nó carn mór leabhar) a fháil mar bhronntanas um Nollaig? Tá Éabhlóid, lonnaithe i nGaoth Dobhair, ag foilsiú réimse leathan leabhar do gach aoisghrúpa le cúpla bliain anuas, agus saothar a thugann blaiseadh iontach den ardchumas scríbhneoireachta agus ealaíne atá i gCúige Uladh agus níos faide ó bhaile.

Faoi gheasa a bhí mé ag na cnuasaigh gearrscéalta Bádh B’fhéidir le Seán Ó Muireagáin, Cnámh le hEoghan Mac Giolla Bhríde, Inní le Réaltán Ní Leannáin agus Imram agus Scéalta Eile le Róise Ní Bhaoill, a foilsíodh le roinnt seachtainí anuas. 

Fiche ocht scríbhneoir ar fad atá sa chnuasach gearrscéalta Bláth na dTulach, leabhar ina bhfuil éagsúlacht shuntasach sna stíleanna scríbhneoireachta agus i dtéamaí na scéalta. Don té ar fearr leo filíocht, tá leabhair ghalánta le hAilbhe Ní Ghearbhuigh (Tonn Teaspaigh agus Dánta Eile) agus Dairena Ní Chinnéide (Tairseach) ar fáil. I measc na n-earraí iontacha atá acu do pháistí, tá an pictiúrleabhar nua Dóchas Pócas le hÉilis Neary, an scéal traidisiúnta áitiúil Mór agus Muilc (a d’aithris John Óg Hiúdaí Neidí Ó Colla agus a mhaisigh Kim Sharkey) agus an leabhar grinn Mící S’Againne le Caoimhín Mac a’ Bhaird agus Christopher Ammentorp. Tá moladh mór tuilte ag saothar ceoil Éabhlóid chomh maith, agus tá scoth an cheoil ar na dlúthdhioscaí a théann leis na leabhair Ící PícíPolcaphonc,Ní Thuigimse Daoine Fásta agus Báidín Fheilimidh. Is féidir féiríní a ordú ón suíomh gréasáin.

Drioglann Croithlí 

Don té a dtaitníonn uisce beatha leo, tá turais threoraithe i ndrioglann Croithlí molta go hard. D’oscail an chéad drioglann i dTír Chonaill le 180 bliain i mí Mheán Fómhair agus is féidir le cuairteoirí turas a mhaireann 75 nóiméad a dhéanamh, a thugann léargas cuimsitheach ar stair agus ar chultúr na háite, agus ar uisce beatha, dár ndóigh. 

Tá trí chineál fuisce ón drioglann le ceannach ó shraith ar a dtugtar an Coillín Darach: Sessile, Quercus Alba agus Quercus Robur, agus tá praghas €79 ar na buidéil ar fad. Is féidir ticéid do na turais threoraithe a fháil ar dhá phraghas dhifriúla (€19 agus €27) agus tá dearbháin le ceannach chomh maith.  

Tá turas treoraithe, buidéil uisce beatha agus dearbháin Croithlí ar fáil ón suíomh.

SCÉALTA EILE