Cén chaoi a ndéanaim Tinder ‘i gceart’?

Sna coméidí rómánsúla go mbínn ag féachaint orthu agus mé im’ dhéagóir, ba mhinic go mbíodh mná áille tanaí ag obair in iris nó i nuachtán mór le rá (cuimhnigh ar 13 Going On 30 agus The Devil Wears Prada). Bhíodh saol galánta ag na mná a bhí ag obair sna háiteanna seo, lán le cóisirí spraíúla le manglaim agus fir bhreátha, agus dheinfidís rud ar bith chun scéal a fháilt. Agus gan dabht, ní raibh leisce ar bith ar éinne acu a saol pearsanta féin a úsáid mar ábhar scríbhneoireachta!

Mar sin, ag ligint orm lá amháin gur mise Andy ó How To Lose a Guy In 10 Days ar mhaithe le hábhar scríbhneoireachta, thugas fé thaighde ar Tinder. Déanann sé an beart do dhaoine áirithe, agus bíonn daoine eile mí-ámharach. Thugas fén bhfoirmle dhraíochtúil a oibriú amach.

Tá scata aipeanna eile ann ach is ar Tinder a thugas fé mo chuid taighde (an babhta seo, ach go háirithe).

An Cheist Taighde

Theastaigh uaim imeacht ar dheich gcoinne Tinder go mbeadh teideal agam don gcolún seo ar nós ‘10 Rud a d’fhoghlaimíos ó 10 gCoinne Tinder’. Faraor, níor éirigh liom an méid san coinní a bhaint amach. An cheist taighde a bhí agam mar sin ná: An bhfuil slí ann chun Tinder a dhéanamh i gceart?

Léirmheas ar thuairimí daoine eile

Tá Tinder i mbéal agus ar fhóin an phobail ó bhí 2012 ann, agus tá mothúcháin láidre ag daoine fé. Ar lámh amháin táid siúd a bhuail lena ngrá geal air agus mar sin níl aon rud níos fearr ná é — “‘Sea, bíonn daoine aisteacha agus seans go mbeidh tú ghosted céad míle babhta, ach nuair a bhuailfidh tú leis an nduine ceart chífidh tú gurbh fiú an stró ar fad.”

Ar an lámh eile tá na daoine ná cuimhneodh riamh air!

“Aip? Chun bualadh le duine? Há há, cad atá mícheart leat in aon chor, ná féidir leat bualadh le duine sa bhfíorshaol? Fhéach timpeall ort, tá ualach fearaibh ann. Téigh ag caint le duine acu!”

D’fhéadfá a rá go bhfuil daoine idir dhá chomhairle mar gheall air.

An Cur Chuige

Fuaireas scata tuairimí agus ualach comhairle ó dhaoine a bhuail lena bpáirtí reatha ar Tinder agus bheartaíos cúpla rud a thriailt. Dúirt bean amháin liom gur chuir a páirtí ceist uirthi ar Tinder mar thús comhrá.

“Cad iad na cúig rud is mó a thaitníonn léi fúithi féin agus na cúig rud a d’athródh sí fúithi féin?” Cheap sí gur líne iontach é.

Dúirt fear liom gan aon chomhrá a thosnú ach iarr ar an nduine bualadh liom lom díreach. Dúradh liom gur chóir labhairt le fear ar feadh seachtaine agus ansan ba chóir dó iarraidh orm bualadh sa bhfíorshaol. Bhí fear amháin lenar labhraíos den dtuairim nár chóir do mhná an chéad teachtaireacht a sheoladh in aon chor. Bhí sé deimhin de sin, go dtí gur chuir a bhean i gcuimhne dó gurbh ise a chuir teachtaireacht chuige ar dtús.

Chuireas in airde mo chúig phictiúr, shocraíos achar réadúil, agus abhae liom ag svaidhpeáil. Bhí cúpla riail sa cheann agam:

  1. match-áilfinn le duine, chuirfinn teachtaireacht chuige (má thá tú chun fanacht go gcuirfidh fear an chéad teachtaireacht ar Tinder, ná bac leis an aip a íoslódáil, i mo thuairim).
  2. Dhéanfainn iarracht bualadh le daoine chomh luath agus is féidir — tá sé deacair agus leadránach comhrá fíorúil a choimeád suas.
  3. Ní rabhas chun an ‘hey’ céanna a chur chuig gach aon duine. Bheadh orm rud níos pearsanta a chumadh.

 

Tá’s agat an seanfhocal, bíonn gach tosach lag? Bhuel, a mhalairt a bhí agam ar mo thuras Tinder. Laistigh de chúig lá chuas ar dhá choinne – sin tosach láidir.

Tar éis na chéad choinne (siúlóid), thiomáin sé díreach thar n-ais go dtí mo chairt aríst mé. Dhruid sé isteach agus d’fhéach sé uaim go dtí an doras, ag súil go n-imeoinn. Níor stad sé an t-inneal, níor tharraing sé an coscán láimhe, ná níor chuir an chairt sa ngiar neodrach. Slán mar sin.

Tar éis na tarna coinne (siúlóid…aríst), lean sé ar Instagram mé. Níor chuir sé teachtaireacht chugam agus, cúpla lá ina dhiaidh, thugas fé ndeara go raibh sé tar éis unmatch-áil liom ar Tinder. Oicé!

Dhá choinne thragóideacha. Ach ní tragóideach a dhóthain go rabhas chun éirí as mo chuid taighde. Thógas briseadh agus ansan thugas fé aríst le fonn. Dhá choinne laistigh de chúig lá, bhíos ag rá liom féin. N’fheadar éinne an mó daoine go mbuailfidh mé leo idir seo agus an Nollaig.

Torthaí an Taighde

Gan an scéal a loiteadh ach níor oibrigh sé amach. Thriaileas an cheist ‘na cúig rud is fearr le duine fé féin’ fiú. Ó shin, tá naonúr tar éis góstáil a dhéanamh orm, agus tá duine amháin díreach tar éis teachtaireacht a chur thar n-ais chugam tar éis sé seachtaine.

Tar éis an mhéid san, níor oibríos amach an rún chun bualadh le do ghrá geal ar Tinder. Níor thiteas i ngrá le héinne ar aon chor (b’fhéidir ná fuil How to Lose a Guy in 10 Days chomh réadúil san?).

Tá Tinder saghas gránna. Deinimid svaidhpeáil ar phictiúirí de dhaoine agus ní thagann greann nó cineáltas trí phictiúirí. Éirímid bréan desna ceisteanna céanna ó dhaoine ná fuil aithne againn orthu. Seans ná bíonn sé de mhisneach againn bualadh le chéile, nó ná fuilimid sásta dul sa tseans le daoine ná fuil aon aithne againn orthu.

N’fheadar cén fhoirmle dhraíochtúil atá ann le páirtí a aimsiú ar Tinder, ach beidh ar chuid againn teacht ar sheift níos fearr. Halla rince, éinne?

SCÉALTA EILE