Chun titim i ngrá, déan seo

Dá ndéarfaí leat go raibh bealach eolaíochtúil ann titim i ngrá le duine, an dtabharfá faoi?

Dá mbeadh a fhios agat go bhféadfá grá a chothú trí 36 ceist a fhreagairt, an mbeifeá tar éis scrolláil síos leat go beo chuig na ceisteanna cheana féin?

Bhuel a chairde grámhara, táid ann.

Scríobh Mandy Len Catron alt don cholún Modern Love sa New York Times cúpla bliain ó shin ina ndéanann sí cur síos ar uair gur bhain sí féin triail as ceisteanna seo an ghrá.

Tharla go raibh breac-aithne aici ar fhear.

Luaigh sé gur shíl sé go bhféadfaí titim i ngrá le duine ar bith dá mbeadh cúpla bunchosúlacht idir an bheirt.

Nach air a bhí an t-ádh nuair a chuimhnigh Catron go raibh an síceolaí Arthur Aron tar éis turgnamh a dhéanamh ar an ábhar seo 20 bliain roimhe.

Siar sa bhliain 1967, timpeall ar ré Shamhradh an Ghrá, bhí Aron tar éis titim i ngrá le hElaine Spaulding: níorbh fhada gur phós siad.

Mar scoláirí síceolaíochta theastaigh uathu tuilleadh a fháil amach faoi chúrsaí seirce ach thug siad faoi deara nach raibh an oiread sin taighde déanta sa réimse seo.

Thug siad féin faoi go fonnmhar.

Mar chuid den turgnamh ‘Gaol Idirphearsanta a Chruthú go Turgnamhach’ (‘The Experimental Generation of Interpersonal Closeness’), a rinneadh sa bhliain 1997, cumadh na ceisteanna seo thíos.

Sa turgnamh tháinig fear agus bean, nach raibh aithne acu ar a chéile, isteach sa tsaotharlann agus thosaíodar ar na ceisteanna a fhreagairt.

Cé nach raibh de sprioc acu fáil amach ar thit daoine i ngrá dá mbarr, phós beirt a bhí tar éis páirt a ghlacadh ann.

Ó shin i leith baineadh úsáid as na ceisteanna i dturgnaimh éagsúla.

Chuimhnigh an scríbhneoir Catron ar na ceisteanna seo agus rinne sí féin agus fear nach raibh an oiread sin aithne aici air na ceisteanna ar fad a fhreagairt.

Ní i saotharlann a thug siad fúthu ach amuigh i mbeár (caithfidh go raibh suim ag an mbeirt ina chéile má bhí siad sásta tabhairt faoina leithéid, a deir tú…)

Ar bhealach is féidir breathnú ar chleas na gceisteanna mar ghnáthchaidreamh ach luas lasta curtha faoi: cuirtear aithne rí-mhaith ar dhuine, fáthanna a mbuartha, rudaí a bhfuil siad bródúil astu agus a mianta folaithe in achar an-ghearr.

An coincheap atá ann ná go dtosaíonn na ceisteanna go breá simplí ach nach fada go mbíonn rudaí an-phearsanta á roinnt.

Le teacht ar eolas mar seo de ghnáth is dócha go mbeadh ort an t-uafás ama a chaitheamh le duine.

An tasc deiridh a bhí le déanamh acu ná breathnú isteach i súile a chéile ar feadh ceithre nóiméad.

Molann Catron an chuid seo go háirithe, “Ní leor dhá nóiméad ach le tú a sceimhliú díreach, tarlaíonn rud éigin ar leith sna ceithre nóiméad.”

Más ea, a chairde ceanúla, buailigí faoi cheisteanna an ghrá!

*Fógra rabhaidh: Ní ghlacann NÓS le haon dliteanas mura dtiteann tú i ngrá de bharr na gceisteanna seo, nó níos tábhachtaí, MÁ THITEANN tú i ngrá dá mbarr…


Sraith I

1. Dá mbeadh do rogha aoi ar domhan chun dinnéir agat, cé a roghnófá?

2. Ar mhaith leat go mbeadh cáil ort? Cén chaoi?

3. Sula gcuireann tú glaoch gutháin, an ndéanann tú cleachtadh ar an méid a bheidh le rá agat? Cén fáth?

4. Cad a bheadh i gceist le lá ‘foirfe’ duitse?

5. Cén uair dheiridh ar chan tú duit féin? Do dhuine eile?

6. Dá bhféadfá maireachtáil go raibh tú 90 bliain d’aois agus colainn nó inchinn duine 30 bliain a bheith agat fós, cé acu a roghnófá?

7. An bhfuil nóisean rúnda agat den bhealach a bhfaighidh tú bas?

8. Ainmnigh trí chosúlacht idir an bheirt agaibh.

9. Cén rud is mó sa saol a bhfuil tú buíoch as?

10. Dá bhféadfá aon rud a athrú faoin mbealach ar tógadh tú, cad a bheadh ann?

11. Glac ceithre nóiméad agus inis scéal do shaoil don duine eile agus an oiread sonraí ann agus is féidir leat.

12. Dá bhféadfaí dúiseacht maidin amárach agus talann nó tréith nua ar bith a bheith agat, cad a bheadh ann?

Sraith II

13. Dá bhféadfadh bean feasa an fhírinne fút féin, faoin todhchaí nó aon rud eile a insint duit, cad a bheadh uait fáil amach?

14. An bhfuil rud ann a bhfuil tú ag aislingeacht faoina dhéanamh le tamall fada? Cén fáth nach bhfuil sé déanta agat?

15. Cad é an rud is mó atá bainte amach agat sa saol?

16. Cad é an rud is mó a bhfuil luach agat air i gcairdeas?

17. Cén chuimhne is tábhachtaí duit?

18. Cén chuimhne is uafásaí atá agat?

19. Dá mbeadh a fhios agat go bhfaighfeá bás go tobann i gceann bliana, an athrófá aon rud faoin saol atá agat faoi láthair? Cén fáth?

20. Cad is cairdeas ann dar leat?

21. Cén ról atá ag grá agus cion a léiriú i do shaol?

22. Téigh siar is aniar ag moladh tréith dhearfach faoin duine eile. 5 thréith an duine.

23. Cé chomh dlúth agus croíúil atá do theaghlach? An mbraitheann tú go raibh óige níos sona agat ná mórchuid na ndaoine eile?

24. Conas mar a bhraitheann tú faoi do chaidreamh le do mháthair?

Sraith III

25. Abraigí beirt trí abairt a thosaíonn le “Táimid beirt…”. Mar shampla “Táimid beirt sa seomra seo ag mothú…”

26. Críochnaigh an abairt seo “Ba bhreá liom duine a bheith liom a bhféadfainn ..… a roinnt leo”

27. Dá dtarlódh go raibh dlúthchairdeas chun fás eadraibh, roinn na rudaí atá tábhachtach a bheith ar eolas ag an duine eile.

28. Abair cén fáth gur maith leat an duine eile; bí an-ionraic an babhta seo, abair rudaí nach ndéarfá le duine ar chas tú leo díreach tamall ó shin.

29. Inis scéal náireach a tharla duit leis an duine eile.

30. Cén uair dheireanach a ndearna tú gol os comhair duine eile? Leat féin?

31. Abair leis an duine eile rud éigin a thaitníonn leat fúthu cheana.

32. An bhfuil aon rud ann atá chomh dáiríre sin nár chóir spochadh as?

33. Dá bhfaighfeá bás tráthnóna inniu gan aon deis agat caint le héinne, cén rud is mó a thiocfadh in áiféala ort nach raibh deis agat a rá le duine. Cén fáth nach bhfuil sé ráite agat cheana?

34. Imíonn do theach trí thine agus gach ar leat é istigh ann. Éalaíonn do mhuintir is do chuid peataí agus níl deis agat ach rud amháin eile a bhreith leat. Cad a bheadh ann? Cén fáth?

35. As gach éinne i do theaghlach, dá bhfaigheadh duine acu bás cé acu is mó a ghoilfeadh ort? Cén fáth?

36. Roinn fadhb phearsanta leis an duine eile agus iarr comhairle an duine sin ar conas mar a dhéileálfadh sé nó sí leis an bhfadhb. Chomh maith, iarr ar an duine eile smaoineamh siar ar an mbealach atá tú féin ag mothú faoin bhfadhb atá roghnaithe agat.

Anois, breathnaígí isteach i súile a chéile ar feadh 4 nóiméad!

SCÉALTA EILE